STILLING LEDIG:

Friluftslivlinja er et av de unike tilbudene på Knut Hamsun videregående skole.
Friluftslivlinja er et av de unike tilbudene på Knut Hamsun videregående skole.

Knut Hamsun videregående skole søker rektor: – Her blir du fort kjent med alle

115 elever, 40 ansatte og unike tilbud – i et lite lokalsamfunn. Det er hva som venter den som blir rektor på Hamarøy.

– Vi er en liten skole i et lite lokalsamfunn. Det blir veldig tette bånd, og som rektor kjenner du alle elevene ved navn. Akkurat sånn tror jeg ikke det er på større skoler.

– Og denne nærheten synes jeg er veldig fin, sier Eirik Stensland.

Han er avtroppende rektor ved Knut Hamsun videregående skole på Oppeid i Hamarøy. Familien har bestemt seg for å flytte sørover. Skolen jakter ny rektor.

Og han som gir seg har fine ting å si om arbeidsplassen.

– Som rektor her blir du ganske hands on i drifta. Dette er også en skole som er kjent for å være ganske innovativ. Det tror jeg vi må være, for å opprettholde tilbudet og elevtallet, sier Stensland.

Jobb for deg? Bla videre for å lese mer, eller gå rett til søknadsskjemaet her

Fra finans til friluftsliv

Det innovative har kommet til uttrykk på forskjellige måter. En gang i tiden, på 80-tallet, var det faktisk en bank– og finanslinje på gymnaset her.

Den forsvant med jappetida. Siden tok skolen navnet Knut Hamsun videregående skole, etter den verdensberømte forfatteren som vokste opp på gården Hamsund et steinkast unna.

Men skolen har flere pilarer. Her ligger ansvaret for all lulesamisk opplæring i Nordland.

Knut Hamsun vgs er også den eneste i landet med egen linje for friluftslivsfag.

Her lærer elevene å veilede i friluftsliv, samtidig som de får generell studiekompetanse.

At denne linja ligger på Hamarøy, er ikke tilfeldig.

– Vi har en ganske unik nærhet til flere typer fantastiske naturområder. Det er en utrolig skjærgård rett utenfor vinduet. Her er det like kort vei til fjellturer og skigåing. Du kan drive med seiling, klatring og mye annet.

Rektor Eirik Stensland, lærer Ane Thorp Steinvåg og miljøarbeider Thomas Løvland.
Rektor Eirik Stensland, lærer Ane Thorp Steinvåg og miljøarbeider Thomas Løvland.

Det var her hun skulle jobbe

Blant de 40 ansatte finner vi både tilflyttere og lokalbefolkning. En av de sistnevnte er Ane Thorp Steinsvåg, som definitivt ikke valgte yrket tilfeldig:

– Moren og faren min møttes på Hamarøy videregående skole. Da jeg var russ her, var jeg sikker på at jeg skulle komme tilbake. Etter noen år i Bodø, tok det ikke lang tid før jeg flyttet hjem med familien.

– Nå har jeg vært her i 16 år. Og jeg blir sikkert her i mange år til!

– Hvorfor var du så sikker på at du skulle tilbake hit?

– Jeg var veldig glad i skolen den gangen. Det var et godt miljø blant elevene, med trygge og gode relasjoner. Jeg hadde lyst til å jobbe på en slik skole. Og skolen har flere fine tradisjoner som styrker dette miljøet, sier Steinsvåg.

Det gode liv på Hamarøy

Hun underviser i norsk og religion, mens kollega Oda Eline Aalstad er lærer på den nevnte friluftslinja. Aalstad har også nesten kommet hjem. Hun er fra nabokommunen Steigen.

Og har i ti år sagt at hun skulle nordover til fjellene og havet.

– Jeg søkte jobb her for tre år siden og nådde ikke opp. Så da tok jeg to år til på skole, for å være helt sikker på å nå opp, sier Aalstad muntert.

– Hvordan har det vært å flytte hjem igjen?

– For meg var det et veldig aktivt valg, og jeg var egentlig litt overrasket over hvor mye bra skjer her. Hvis man også tar litt initiativ selv blir det enda mer, sier Aalstad.

Oppeid i Hamarøy kommune.
Oppeid i Hamarøy kommune.

Noen ansatte har kommet lengre borte fra. Thomas Løvland er miljøarbeider på friluftsliv. Sørlendingen var interessert i Nord-Norge. Han bodde ett år i Tromsø. Før han kom til Hamarøy, og merket fort forskjell:

– Her var det veldig lett å komme inn i både jobb og lokalsamfunn. I Tromsø hadde alle det så travelt, ingen hadde tid til noe.

– Mens her har folk tid til ting. Og jeg kan ikke komme på en ting jeg ikke har klart å spørre meg fram til eller få hjelp til. Som når du skal flytte, og mange folk kommer for å hjelpe, sier han.

Liten skole, store ambisjoner og solid støtteapparat

Liten skole, store ambisjoner og solid støtteapparat

Fylkeskommunen eier og driver de 16 videregående skolene i Nordland, og jakter nå rektor til både Andøy og Knut Hamsun vgs. Assisterende fylkesdirektør for utdanning, Geir Hareide Hansen, legger ikke skjul på at rektorrollen er kompleks.

Det er både personal, økonomi, administrasjon og pedagogikk. Men små skoler har sine fordeler, tenker han:

– Du kommer tettere på personalet. Og på disse stedene er det et personalet som er veldig engasjerte for sin egen skole. Det er et veldig godt utgangspunkt, tenker jeg.

Videregående utdanning er sammen med samferdsel den største og viktigste oppgaven for et fylke. I Nordland er ambisjonene også store.

– Fylkestinget har vedtatt en strategiplan om full gjennomføring i videregående opplæring. 100 prosent er selvfølgelig et svært ambisiøst mål, men betyr at alle som jobber med videregående opplæring i Nordland har noe å strekke seg etter.

Videregående skoler er viktig over alt. Men akkurat nå er utdanningen kanskje særlig viktig for Nordland.

– Det skjer så mye spennende i hele fylket av teknologi og industri, som gjør at utdanningsmiljøet må levere og være oppdatert, fortsetter han.

– En kompleks jobb med store ambisjoner. Hvem passer en slik utfordring til?

– Det er selvsagt en fordel om du komer fra utdanningsfeltet, har pedagogisk erfaring og noe erfaring med personal og ansvar, sier Geir Hareide Hansen.

– Men du må ikke komme fra dette nivået eller høyere. En som kommer fra grunnskolen kan selvsagt også fungere som rektor i videregående skole, mener han.

Og kanskje enda bedre støtte og faglig support enn man får som rektor i små kommuner.

Assisterende fylkesdirektør lover i alle fall et godt apparat fra fylkeskommunens utdanningsetat rundt de nye rektorene. Med et miljø hvor innspill fra de som kommer til er veldig velkomne, sier rådgiver Anna Nilsen:

- Som ganske fersk ansatt i fylkeskommunen opplever jeg at det er sted hvor folk ønsker å høre innspillene dine. Samtidig er nordlendinger ganske frittalende, men det skaper også godt miljl og god stemning, sier sørlendingen.

Nå bistår hun i rekrutteringen av nettopp disse to rektorstillingene.

Og kanskje noen gjør nettopp som Nilsen, og lar seg friste til å bytte ut sør med nord?

Det lar seg definitivt anbefale:

– Nå er det en klisjé, men det er så fantastisk å oppleve naturen i Nordland. I tillegg er menneskene her så åpne, varme og veldig inkluderende.

Kreativ, engasjert rektor

Avtroppende rektor Eirik Stensland deler beskrivelsene av bygda, som ligger rundt tre timers kjøring fra Bodø.

Oppeid har rundt 500 innbyggere, men et uforholdsmessig godt tilbud med både klatrehall, ballbinger, kunstgressbane og ikke minst kulturtilbud og Knut Hamsun-senter. Her er butikk og flere spisesteder. I hele Hamarøy kommune bor det 2700 mennesker.

Eirik Stensland, avtroppende rektor.
Eirik Stensland, avtroppende rektor.

På et så lite sted blir skolen ganske viktig, både som institusjon og arbeidsplass. Og rektor ganske synlig.

– Som rektor må du være bevisst rollen din, men det betyr ikke at du skal distansere deg fra folk. Det er fullt mulig å være en jovial og omgjengelig rektor som også deltar i lokalsamfunnet, sier Stensland.

– Hvem passer til å bli leder for skolen?

– En rektor her bør nok være litt kreativ og engasjert. Selvsagt være god på relasjoner, og gjerne ha kompetanse på ledelse, mener han.

Lærer Ane Thorp Steinsvåg har også en liten ønskeliste:

– En rektor som sier fortsatt sier ja til ideer, innspill og innfall. En som har pedagogisk erfaring. Og som har lyst til å gjøre en jobb for å utvikle skolen. Jeg tror vi fortsatt må være innovative her, for å holde tilbudet oppe.

Er du klar for et eventyr på Hamarøy?

Knut Hamsun vgs søker rektor

Om stillingen

Arbeidsgiver: Nordland fylkeskommune

Stillingstittel: Rektor

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oppeid

Søknadsfrist: 14. mars

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Nordland fylkeskommunes kjerneoppgaver omfatter ansvar for videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelsetjenester, transporttilbud og næringsutvikling.

Målet er å være en regional utviklingsaktør på alle områder.Nordland fylkeskommune har parlamentarisk styringsform.

Fylkestinget er vårt øverste organ, mens fylkesrådet har det daglige ansvar for gjennomføring av politikken. Fylkesrådet er også leder av den fylkeskommunale administrasjonen.

Se våre nettsider

Nordland fylkeskommune søker en omgjengelig, utviklingsorientert og tydelig rektor for Knut Hamsun videregående skole. Rektor må ha evne og vilje til å videreutvikle skolen og profesjonsfelleskapet i tråd med målsetninger i Nordlandsmodellen.

Vi har som målsetting at alle som begynner i videregående skole skal gjennomføre, og at alle som er kvalifisert for det skal få læreplass. Rektor vil være en viktig bidragsyter i fylkesdirektørens rektorkollegium som består av 18 engasjerte rektorer i de videregående skolene i Nordland, Mellomåsen skolesenter og Nordland fagskole. I lederskapet er våre kjerneverdier tillit, åpenhet og lojalitet grunnleggende.

Om skolen:

Knut Hamsun videregående skole ligger på Oppeid i Hamarøy kommune, og har også et skolested i Leinesfjord i Steigen kommune.

Skolen har ca. 40 årsverk og ca. 115 elever. Skolen gir også undervisning i fellesfag for ungdommer som tar full opplæring i bedrift gjennom Steigenmodellen. Skolen har tilbud innen studiespesialisering, helse- og oppvekstfag og idrettsfag med friluftsliv.

Hamarøy er forvaltningskommune for lulesamisk språk (julevsámegiella). Knut Hamsun vgs. tilbyr 3-årig lulesamisk språkopplæring som er et unikt tilbud hvor eleven får mulighet til å velge samisk som første eller andre språk.

Skolen har samisk språk og kultur som satsingsområde, og jobber for at alle elever skal ha kunnskap om samisk urfolksstatus, kultur og samisk-norsk historie.

Stillingens ansvars- og fagområde:

 • Strategisk ledelse
  Utvikling av skolen i samsvar med skoleeiers mål og visjoner
  Lede strategi- og utviklingsprosesser
 • Pedagogisk ledelse
  Ansvar for å lede skolens pedagogiske utviklingsarbeid, herunder innføringen av fagfornyelsen
 • Overordnet økonomistyring og budsjettansvar
 • Personalledelse
  HMS og arbeidsmiljø
  Medbestemmelse
 • Sikre et trygt og godt skolemiljø som bidrar til likeverd og inkludering

Utdanning og erfaring:

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå med undervisningskompetanse.
 • Relevant ledererfaring med min. fire års høyere utdanning kan erstatte krav om mastergrad
 • Formell kompetanse knyttet til skoleledelse (kan gjennomføres innen tre år etter tilsetting)
 • Undervisningserfaring og erfaring som leder med personalansvar, gjerne fra vgs
 • Kunnskap om offentlig sektor og videregående opplæring, herunder relevant lov- og avtaleverk
 • Kunne vise til erfaring med digitalt arbeid og relevante digitale verktøy

Personlige egenskaper:

 • Være utviklingsorientert og se betydningen av visjoner, strategier og mål
 • Tydelig og støttende leder med god rolleforståelse
 • Evne til å planlegge, prioritere og arbeide strukturert
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne
 • Evne til å bygge nettverk lokalt og regionalt
 • Evne til å ivareta og videreutvikle skolens kultur
 • Gode samarbeidsevner og god relasjonsforståelse
 • Evne til å etterleve fylkeskommunens kjerneverdier - tillit, åpenhet og lojalitet
 • Positivt menneskesyn

Personlig egnethet vektlegges.

Om organisering av videregående skoler i NFK

I Nordland fylkeskommune er ansvar delegert til skolens ledelse gjennom rammestyring.

Dette stiller krav til målrettet ledelse, men gir samtidig et lokalt handlingsrom.

Som rektor rapporterer du til fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Nordland og er en del av rektorkollegiet som skal bidra til den videre utviklingen av videregående opplæring i Nordland.

Det mest sentrale utviklingsmålet til utdanningssektoren er å nå Nordland fylkesting sin visjon om at alle elever skal gjennomføre videregående opplæring.

Avdeling for utdanning og kompetanse har ansvar for ca. 8000 elever, ca. 3000 lærlinger, ca. 1000 voksne deltakere og totalt 2550 ansatte.

Hovedoppgavene omfatter videregående opplæring i skole og bedrift, hele det 13-årige opplæringsløpet i barneverninstitusjoner, på sykehus og i fengsel, samt videregående opplæring for voksne, integrering og kompetanseutvikling i Nordland.

Fylkeskommunen er skoleeier for 16 videregående skoler, Mellomåsen skolesenter, Nordland kunst- og filmhøgskole og Nordland fagskole.

Sentrale nettsider og dokumenter:

Som ansatt hos oss får du:

 • Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø
 • En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale
 • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår

Vi ønsker deg velkommen som søker!


For spørsmål om stillingen, kontakt gjerne

Nina Ellingsen Høiskar, fylkesdirektør for utdanning og kompetanse

Geir Hareide Hansen, assisterende fylkesdirektør

Søknadsfrist: 14. mars

Send søknad i vårt skjema her


Generelt om stillingen:

 • Nordland fylkeskommune er underlagt sikkerhetsloven, og for stillingen som rektor ved Andøy videregående skole må sikkerhetsklarering påregnes.
 • Alle som skal tilsettes i skolen skal legge fram politiattest før tiltredelse (vedlegges ikke søknad). Søker må selv bestille attest fra politiet.
 • Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. CV fylles inn i søknadsskjemaet, i stedet for å legge den som vedlegg. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju
 • Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden.
Powered by Labrador CMS