STILLING LEDIG:

Finnmarkssykehuset søker sykepleiere eller paramedisinere til Kirkenes

Om stillingen

Arbeidsgiver: Finnmarkssykehuset

Stillingstittel: 2x sykepleier / paramedisiner

Stillingstype: Fast / heltid

Arbeidssted: Kirkenes

Søknadsfrist: 23. Mai

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Finnmarkssykehuset består av Kirkenes sykehus, Hammerfest sykehus, Klinikk Alta og Sámi Klinihkka, som alle har tilbud innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus. I tillegg sørger Klinikk Prehospitale tjenester som er representert i nesten alle kommunene i fylket for AMK, bil-, båt- og luftambulansetjenesten i Finnmark.

Sammen har klinikkene ansvar for spesialisthelsetjenesten i fylket og skal ivareta helsa til 76 000 finnmarkinger spredt utover et stort areal, inkludert et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Med et fokus på god kvalitativ pasientbehandling så jobber vi for å være nær pasienten. Det innebærer at mange av oss reiser for å behandle pasientene der de bor.

Pasientens behov er utgangspunkt for all behandling, og kjernen i all pleie. Vårt møte med pasienter, pårørende, kolleger og eksterne samarbeidspartnere skal preges av:

Kvalitet - Trygghet - Respekt - Lagspill

Finnmarkssykehuset ser verdien i et godt arbeidsmiljø og ønsker å være en arbeidsgiver som:

✔ Gjenspeiler mangfoldet i samfunnet

✔ Utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen

Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Har du nedsatt funksjonsevne, opphold i CV-en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik alder og livserfaring er du 🧡lig velkommen til å søke stilling hos oss.

Vi søker de tøffe og fleksible fagfolkene. Her er små avdelinger som betyr at du får mer ansvar og mer varierte arbeidsoppgaver.

Her betyr du mer!

Les mer her

Intensivavdelingen med akuttmottak ved Kirkenes sykehus har ledig 2 faste stillinger for deg som er sykepleier eller paramedisiner med autorisasjon!

Her hos oss er vi stolte av å ha et solid og dyktig fagmiljø og vi kan garantere deg supertrivelige kolleger🥇

Personalet på Intensiv med akuttmottak har ulike oppgaver knyttet til sykehusets ivaretagelse av pasienter i alle kategorier og deltar i team blant annet ved traumemottak, trombolysebehandling, mottak av syke barn, behandling av syke nyfødte og ved hjertestans. På Intensiv med akuttmottak vil du arbeide tverrfaglig, i team og alltid være i beredskap, klar for oppgaver som krever kompetanse, fokus og høyt tempo. Vi kan friste med en arbeidsplass i et nytt sykehus, med høyteknologisk miljø og mye nytt utstyr, der arbeidsoppgavene i stor grad varierer fra dag til dag.

Akuttmottaket og DKI/postoperativ blir din hovedarbeidsavdeling. Intensiv med akuttmottak utgjør sammen med anestesi og operasjon Akuttavdelingen ved Kirkenes sykehus. Enheten bemanner:

📌Akuttmottaket som også håndterer ø-hjelp poliklinikk, bistår kommunal legevakt på vakttid og bemanner DKI/postop. på dagtid i ukedagene

📌Intensiv/intermediær/overvåkning som ivaretar alvorlig/kritisk syke pasienter med ulike medisinske, kirurgiske og gynekologiske sykdomstilstander

📌Dagkirurgisk virksomhet og postoperativ overvåkning

Akuttmottaket tar imot alle kategorier av pasienter for øyeblikkelig hjelp og vår hovedoppgave er å sørge for at pasientene så raskt som mulig blir vurdert, stabilisert og gitt nødvendig behandling før overflytting til sengeenhet, intensiv eller sykehus på høyere omsorgsnivå. Alle pasienter som ankommer akuttmottaket triageres og sikres behandling, pleie og omsorg tilpasset situasjon og behov. På intensiv/ intermediær/ overvåkning får akutt/ kritisk syke pasienter behandling og pleie, inklusiv respiratorbehandling og NIV.

Enheten har fagutviklingssykepleier og arbeider løpende med ulike tiltak for å sikre at ansatte har nødvendig kompetanse og trening. Målet er alltid at alle pasientene ivaretas med faglig forsvarlig behandling og omsorgsfull pleie. Vi har opplæringsplan for nyansatte og planer om å utvikle kompetansestige for offentlig godkjente sykepleiere. Vi har gode erfaringer med paramedisinstudenter i praksis hos oss. Vi oppfordrer paramedisinere med autorisasjon til å søke, da vi mener at de gjennom sin kompetanse og erfaring vil styrke enhetens tverrfaglige akuttmedisinske fagmiljø.

Kom til Kirkenes - byen i vårt 🧡 Kirkenes er en del av fantastiske Sør-Varanger kommune. Her er vi omgitt av det mektige Barentshavet i Nord, Pasviks dype furuskog i Sør og ellers åpne fjell landskap med fiskevann og nydelige tur områder. Her nyter vi godt av mindre hverdagslogistikk og kan nyte fritiden bedre, for eksempel ved et isbad under Nordlyset om vinteren, eller på ei sandstrand under midtnattsola på sommeren.

Og du, vi som bor og jobber her opp får avskrevet inntil 30 000,- kr av studielånet hvert år. I tillegg får vi gratis barnehage fra høsten 2023🤘

Velkommen til oss på Kirkenes sykehus - startdato avtaler vi nærmere😊

Arbeidsoppgaver

 • Mottak, behandling og pleie av akutt/kritisk syke pasienter
 • Oppfølging av pasienter i et flerfaglig behandlingsteam
 • Utredning og kartlegging, samt diagnostiske vurderinger
 • Dokumentasjon
 • Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier eller paramedisiner
 • Det er ønskelig med erfaring fra akuttmottak/postoperativ/intensiv
 • 2 års erfaring fra klinisk arbeid på sykehus
 • Har grunnleggende IKT-kompetanse (Windows operativsystem og Office)
 • Har kunnskap om EPJ og andre fagsystemer
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur
 • For alle stillinger med pasientrettet arbeid krever vi at du legger fram politiattest

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ansvarsbevisst
 • Evne til å jobbe under press
 • Engasjert, strukturert og fleksibel
 • Trives med å jobbe i et flerfaglig team
 • Tydelig på forventninger og tilbakemeldinger
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Det lønner seg å bo i Finnmark. En familie kan spare 160.000 kroner i året

Finnmarkssykehuset HF ligger i Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms. Her får du:

 • Skattefradrag på alminnelig inntekt på ca. 20.000 kr/år
 • Gratis barnehage, ca. 3050 kr/mnd/33.550 kr/år
 • Alle første- og andreklassinger får kostnadsfri skolefritidsordning med 12 timer per uke
 • Årlig nedskriving av studielån på inntil 30.000 kr/år
 • Billigere strøm da vi har fritak på el-avgift
 • For en familie med for eksempel to barn i barnehage innebærer dette en besparelse/økonomisk fordel på ca. 160.000 kr/år

Vi tilbyr

 • Trivelige kollegaer og godt fagmiljø
 • Nattillegg på 41 % fremforhandlet av NSF
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Fjord, fjell og vakker natur finner du rett utenfor døren
 • Medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du i Finnmark en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, gratis barnehage fra høsten 2023, lavere skatt og billigere strøm

VIKTIG INFO TIL DEG SOM SØKER:

 • Praktisk informasjon finner du på denne siden
 • Du må legge ved attester fra tidligere arbeidserfaring for at vi skal beregne din lønnsansiennitet. Attester må være oversatt til norsk
 • Legg også med vitnemål/autorisasjon. Ved utenlandsk utdanning må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT
 • Vi ønsker at du oppgir minimum 2 referanser
 • Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert.
 • I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

For spørsmål om stillingene, kontakt gjerne 

Søknadsfrist: 23. Mai

Send søknad her


Powered by Labrador CMS