Markedsføring for Bodø International School

Menneskene bak den nye skolesatsingen i Bodø: Administrerende direktør Merete Nordheim i Bodø Næringsforum, BRUS-direktør og styreleder Elnar Remi Holmen, fungerende daglig leder for BOINT, Kristin Haugen, og politisk rådgiver Peter Bakkemo.

Er du en leder som vil ta del i et viktig samfunnsløft for Bodø-regionen? Nå går startskuddet for en internasjonal skole

Stiftelsen Bodø International School nærmer seg etablering, med skolestart allerede høsten 2025. Nå søker stiftelsen etter en fremoverlent leder, som ønsker å ta del i etableringen av et etterlengtet internasjonalt skoletilbud som skal løfte Bodøregionen inn i fremtiden.

Publisert Sist oppdatert

I desember 2023 fikk stifterne av Bodø International School (BOINT) klarsignal fra Utdanningsdirektoratet til å gå i gang med det videre arbeidet for å få etablert tilbudet i Bodø. Behovet er stort: 

Nordlandsbyen har store institusjoner og et næringsliv som trenger arbeidskraft fra andre deler av verden, men mangelen på en internasjonal skole gjør den langsiktige rekrutteringen utfordrende.

– Dette er en unik mulighet til å være med på et stort samfunnsprosjekt som vil ha stor betydning for utviklingen av Bodø og regionen, både for samfunns- og næringslivet, sier fungerende daglig leder, Kristin Haugen.

– Den nye daglige lederen vil få et stort nettverk både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, samt mulighet til å jobbe i et internasjonalt miljø med mange ulike kulturer. Vil du være skolens ansikt utad og pådriver for at vi får skolen på plass, er dette jobben for deg.

Er du allerede klar til å søke? Gå rett til søknadsskjema

Internasjonalt nettverk

Den nye skolen i Bodø vil være tilknyttet det anerkjente programmet International Baccalaureate (IB) som har utdanningssteder over hele verden, med et eget nettverk for skolene i Norge og i Norden. 

Utdanningstilbudet er formet slik at man kan starte utdanningsløpet ett sted, og fortsette ved et annet, uansett land eller verdensdel så lenge skolen er tilknyttet IB.

– IB er en sterk organisasjon som er etablert i rundt 160 land over hele verden. Her er man en del av et fellesskap, på tvers av landegrense, religion, etnisitet og kultur. IB har klart å lage et skoleløp som ingen andre kan konkurrere med når det kommer til kontinuitet i skoleløpet, sier Kristin Haugen.

Fire gode grunner til å søke:

Bidra til samfunnsutvikling: Du vil få muligheten til å være en leder i et prosjekt som vil ha en betydelig innvirkning på samfunnet i Bodø og regionen rundt. Gjennom etableringen av en internasjonal skole vil du bidra til å møte det voksende behov for internasjonalt skoletilbud og styrke regionens attraktivitet for utenlandsk arbeidskraft.

Skape kulturelt mangfold: Ved å lede Bodø International School vil du være med på å skape et inkluderende og mangfoldig læringsmiljø. Gjennom tilknytningen til International Baccalaureate-programmet vil du legge grunnlaget for en utdanning som verdsetter ulike kulturer, språk og perspektiver.

Profesjonell og personlig vekst: Rollen som daglig leder/rektor vil utfordre deg faglig og personlig. Du vil få muligheten til å utvikle dine lederegenskaper, bygge sterke nettverk og bidra til å forme fremtidige generasjoners utdanning, med tett støtte fra styret og stifterne.

Internasjonalt nettverk: Som leder av en internasjonal skole vil du knytte kontakter og samarbeide med mennesker fra hele verden og de andre IB-skolene i Norge. Og vil delta i forum og nettverk som vil gi innsikt og erfaring rundt arbeidet med internasjonal skole. Dette vil åpne dører for spennende muligheter både faglig og personlig, og gi deg verdifull erfaring med internasjonalt samarbeid.

Mest spennende i Nord-Norge

Skolen vil tilby skoleplasser på både barne- og ungdomsskolenivå. For å få til det, må man få på plass en daglig leder / rektor som kan lede det videre arbeidet, og som kan være visjonær. 

– Første steg nå er å få på plass en daglig leder som kan løfte prosjektet, og lede arbeidet. Her vil det være en stor fordel om vi får på plass en person som har gode lederegenskaper, og gjerne med pedagogisk erfaring. 

– Dette blir en av Nord-Norges mest spennende lederstillinger, mener styreleder Elnar Holmen.

Norwegian,City,Bodo,Aerial,View,,Norway.

Drømmer du om en internasjonal jobb?

Aerial,Drone,View,Of,A,Boat,Driving,Through,The,Salstraumen

Med nærhet til hav og fjell...

Bodo,,Important,City,In,The,North,Of,Norway,,Scandinavia.

...samtidig som du bor i urbane strøk?

Stifterne forteller at både offentlige aktører som Nord Universitet, Forsvaret, Nordlandssykehuset, og næringslivet forøvrig, har store behov for internasjonal arbeidskraft.

Samtidig opplever de at gode, internasjonale kandidater glipper fordi det ikke finnes gode nok tilbud til hele familien i Bodø. 

Dette kan være mennesker som er villig til å flytte for sin egen karriere, men gjerne er i en livssituasjon med barn som også skal følge med.

170 elever går ved den internasjonale skolen i Tromsø: – Vi skal bidra der vi kan for Bodø

Elevtallet ved Tromsø International School har steget jevnt og trutt siden etableringen i 2011, og har blitt en viktig brikke i jobben med å rekruttere arbeidskraft til landsdelens største by.

Head of School, Tonje Hofsøy ved Tromsø International School, sier at de startet opp med bare 11 elever i 2011. Jevnt og trutt økte elevtallet, først til 27, 53, og 70. Nå er de oppe i 170 elever ved skolen som for tiden er etablert på universitetsområdet til UiT. 

– Gjennom årenes løp har interessen for oss økt, blant annet fra Universitetet i Tromsø som har bruk for elevplasser til sine ansatte. 

Formålet til Tromsø International School er å være et tilbud til internasjonale familier. Skolen har ett hovedopptak i året, men Hofsøy sier at de alltid forsøker å jobbe løsningsorientert dersom det kommer familier med behov for skoleplass midt i året. 

Nå bidrar både hun og de andre ansatte i Tromsø med informasjon til organisasjonene som står bak Bodø International School, slik at de skal få et best mulig grunnlag for å gå videre med etableringen.

– Vi ser på Bodø som vår søsterskole, og vi skal hjelpe til med informasjon og kompetanse. Tromsø skal bidra der vi kan for å få skolen i Bodø realisert, sier hun. 

Hun sier at etableringen av landsdelens andre IB-skole vil være viktig, ikke bare for Bodø.

– For hele landsdelen er det viktig at vi har flest mulig tilbud til internasjonale elever, sier Hofsøy. 

– Stiftelsen Bodø International School er et samfunnsprosjekt som skal svare på et udekket behov vi har i Bodø-regionen og Nordland, utdyper Holmen. 

– Vi har fått et mandat fra våre eiere til å etablere en internasjonal skole som følge av at det skjer enormt mye spennende i regionen vår. Men vi mangler folkene, og for mange som ønsker å etablere seg har, er det et krav at deres barn har et internasjonalt skoletilbud. 

Behovet for arbeidskraft er stort

Det går igjen over hele linja at samfunnet trenger mer arbeidskraft. 

Dette har vært en gjentakende utfordring for mange av de 500 medlemsbedriftene til Bodø Næringsforum, som også står bak etableringen av internasjonal skole.

– Arbeidsledigheten i Bodø har over lengre tid vært lav, og det etablerte næringslivet er stadig på jakt etter arbeidskraft innenfor alle sektorer. Etablering av IB-skole i Bodø vil være et konkret virkemiddel for å få på plass denne arbeidskraften, og kan ikke komme raskt nok, sier Merete Nordheim, administrerende direktør i Bodø Næringsforum.

Må løfte prosjektet

Den nye lederen for BOINT må ha god norsk språkforståelse, men gjerne være fra et annet land. 

I etableringsfasen og de første driftsårene vil det være viktig med gode, norske språkkunnskaper, da mye av kommunikasjonen med offentlige aktører og lokalt næringsliv vil foregå på norsk.

Skolen er et non-profit samfunnsprosjekt, og i etableringsfasen vil det bli naturlig med tett kontakt med samfunns- og næringsliv for å sikre finansiering som gir de nødvendige musklene.

Personen som kaprer stillingen vil få stifterne Bodø Næringsforum og Bodøregionens Utviklingsselskap i ryggen – førstnevnte med 500 medlemmer, sistnevtne med 45 bedrifter som eiere. 

Haugen fungerer i dag som daglig leder for Bodø International School til en permanent person er på plass.  

Hun jobber med prosjektleder Aina Fagereng på det administrative i stiftelsen, sammen med et kompetent styre ledet av styreleder Elnar Holmen, og Merete Nordheim, administrerende direktør i Bodø næringsforum, som er stifteren av BOINT.

Bla videre for utlysningstekst eller gå rett til søknadsskjema

The Norwegian city of Bodo (Bodø) on a clear summer day, sees from the sea. Molo, port, harbor, cityscape with mountains in the background.

Er du klar for å bli en del av Bodø?
Gjør deg klar til å søke

Bodø International School søker rektor / daglig leder

Om stillingen:

Arbeidsgiver: Bodø International School

Stillingstittel: Rektor / daglig leder

Stillingstype: Fast, heltid

Arbeidssted: Bodø

Søknadsfrist: 13. mai

Send søknad her

Om arbeidsgiver:

Et samlet nærings- og samfunnsliv står bak etableringen av Bodø International School (BOINT), som er organisert som en «non profit stiftelse» med adresse i Bodø. 

Bak stiftelsen står selskapene, Bodøregionens Utviklingsselskap og Bodø Næringsforum. Disse selskapene er eid av et samlet næringsliv med over 600 medlemmer og eiere i Bodøregionen.

 Eierne vil støtte og legge til rette for stiftelsen og utviklingen av BOINT.

Bli leder for Bodøs nye internasjonale skole – en banebrytende mulighet i Nord-Norge!

Er du lidenskapelig opptatt av utdanning og ønsker å spille en nøkkelrolle i å forme fremtiden for Bodø og regionen? 

Brenner du for utdanning, rekruttering og utvikling? 

Bodø International School (BOINT) søker en visjonær rektor/daglig leder til å etablere, utvikle og lede en helt ny skoleetablering. Bodø International School fikk godkjenning av Utdanningsdirektoratet i desember 2023 til å etablere en fullverdig skole i Bodø. 

BOINT har en ambisjon om å åpne dørene i høsten 2025, og vi trenger deg for å gjøre denne visjonen til virkelighet.

Som daglig leder/rektor ved BOINT, vil du være ansvarlig for å etablere og utvikle skolen som vil være en viktig motor i regionens samfunns- og næringsutvikling. Skolen vil tilby "Primary Year Program" og "Middle Year Program" for 1.-10. klasse innenfor rammen av det anerkjente International Baccalaureate (IB)-programmet, med plass til opptil 220 elever.

Hva vi tilbyr:

En sjelden mulighet til å påvirke og forme en ny internasjonal utdanningsinstitusjon i Nord-Norge.

 • Et dynamisk og tverrfaglig arbeidsmiljø rikt på muligheter for faglig vekst.
 • Et strategisk og meningsfullt arbeid som vil berike Bodøregionen og dens fremtid.
 • Gode lønns- og arbeidsbetingelser, med god support fra næringslivet, og skolens stiftere

Kjerneoppgaver:

 • Prosjektledelse: Styre prosjektet fra plan til virkelighet med oppstart høsten 2025.
 • Overordnet ledelse: Styre skolens drift, sikre pedagogisk kvalitet og fremme kontinuerlig utvikling.
 • Pedagogisk ledelse: Overvåke at undervisningen møter IBs standarder, samt Utdanningsdirektoratets-, og lokale krav.
 • Økonomi og finans: Du vil jobbe med finansiering, budsjett og skolens økonomi.
 • Personalansvar: Rekruttere, utvikle og støtte et team av dedikerte lærere og administrativt personell.
 • Samarbeid: Bygge sterke relasjoner med lokale og internasjonale partnere, inkludert næringsliv og myndigheter.

Fakta om stiftelsen Bodø International School

 • Stiftelsen Bodø International School ble stiftet i 2023, etter et pågående arbeid siden 2020.

 • Bodø International School skal tilby et internasjonalt skoletilbud på barne- og ungdomskolenivå.

 • Elevene blir en del av et nettverk med rundt 5600 IB-skoler fordelt på ca. 160 land verden over. Skolene følger samme utdanningsløp på barne- og ungdomsskole, som gjør det enkelt å flytte mellom IB-skoler uansett hvor i verden da man følger samme læreplan men med lokale tilpassninger. 

 • Skolen i Bodø har fått godkjenning fra Utdanningsdirektoratet på 220 elevplasser, med forventning om at det blir 20-30 elever første år og bygge seg opp i årene som kommer.

 • Prosjektet er initiert av Bodøregionens Utviklingsselskap og Bodø Næringsforum. 

 • Skolen er godkjent av Utdanningsdirektoratet siden 1. desember 2023. 

Vi søker deg som har:

 • Pedagogisk dyktighet: Ønskelig med erfaring fra utdanningsfeltet og/eller relevant pedagogisk utdanning.
 • Lederskap: Du er en inspirerende leder som motiverer og engasjerer ditt team.
 • Administrative ferdigheter: Du har erfaring med effektiv skoleadministrasjon.
 • Nettverksbygging: Du er dyktig og har sterk interesse på å utvikle relasjoner og nettverk, gjerne med erfaring internasjonalt.
 • Språkferdigheter: Har gode ferdigheter i engelsk og norsk.

For eventuelle spørsmål om stillingen, ta kontakt med:

Søknadsfrist: 13.mai

Send søknad i vårt enkle skjema:

 
Powered by Labrador CMS