STILLING LEDIG:

Vil du jobbbe med denne gjengen? Her deler av ledergruppa: Kommunedirektør Kine Anette Johnsen, personalsjef Marius Holst og skolesjef Hans Kristian Pettersen.

Folketallet øker og byggeboomen fortsetter i Bø: Søker teknisk sjef som liker at det skjer mye

Skattekutt og tilflyttertiltak har gitt flere effekter for Bø i Vesterålen. Når det blir en ledig plass i ledergruppa, betyr det muligheter for utvikling og ansvar. I det som er en litt annerledes kommune.

Publisert Sist oppdatert

Det er noen år siden eventyret startet: Bø kommune kuttet formuesskatten. 

Milliardærer og millonærer meldte sin ankomst. Både ukjente og kjente. Bjørn Dæhlie var blant dem som kom og forlot. 

Andre ble værende, og enda flere har investert i kommunen. Som også var det viktigste målet:

Her bygges boliger, leiligheter og reiselivsanlegg. Her er oppdrett, fiskeri, logistikk og et nasjonalt ledende programvareselskap. Barnehagen er blitt gratis og kommunen jobber hardt for tilflyttere.

De har også kommet. Etter 70 år med sammenhengende befolkningsnedgang, har det kanskje snudd. Nå har folketallet økt seks kvartaler på rad og rundet 2600 igjen. Målet er at det skal fortsette.

Bø i Vesterålen består av mange bygder, flere tettsteder og spektakulær natur.

Venter høy aktivitet

– Du må nok være utviklingsorientert, og like at det skjer mye. Slik det har vært de siste årene, og trolig også årene som kommer. Det betyr i neste omgang høy aktivitet på teknisk, sier kommunedirektør Kine Anette Johnsen.

Hun overtok selv jobben i fjor, med lang erfaring fra jobben som kultur– og næringssjef samme sted.

Samtidig er store deler av Johnsens ledergruppe ny, etter en kombinasjon av flere lederbytter og generasjonsskifter.

Når nåværende teknisk sjef har søkt andre oppgaver, betyr det at den siste brikken nå skal på plass.

Og en mulighet for en ambisiøs teknisk sjef. Utvikling og ledelse er viktige stikkord.

Er dette deg? Les videre, eller gå rett til vårt søknadsskjema!

En som kan lede fagfolk

Hvem søker Bø til denne utfordringen?

Den klassiske utlysningsteksten etterspør typisk noen med relevant høyere utdanning, ledererfaring og innsikt i offentlig forvaltning. For eksempel noen med ledererfaring fra kommunal sektor.

Kommunedirektør Johnsen og personalsjef Marius Holst understreker samtidig:

Du må selvsagt ikke krysse av på alle punkter for å være aktuell for denne stillingen.

– Vi kan nok med fordel være litt rundere i formuleringene. Ja, du bør ha høyere utdanning, men ingeniør er selvsagt ikke det eneste svaret. Erfaring fra saksbehandling er en fordel, men kandidater fra privat næringsliv er definitivt interessante. Har du god forståelse og interesse, lærer du fort «kommunen», sier Holst.

Som teknisk sjef handler det om å lede gjennom dyktige og kompetente kolleger – fagfolk som kan hver sine felt. Og være den som klarer å løfte blikket, slik at kommunen også kan jobbe med langsiktige planer og utvikling.

– Det viktigste er kanskje å være en leder som er god med folk. Kanskje særlig for en sektor hvor forventningene noen ganger kan oppleves veldig store, sier Johnsen.

Står ikke alene

Hun leder en kommune som har fått mye oppmerksomhet – ikke bare for kreative skattestunt. Bak de nevnte lederskiftene ligger det noen konflikter. Høye forventninger fra politikere og næringsliv til teknisk har også fått oppmerksomhet. Men bildet er ikke alltid som i media, mener kommunedirektøren:

– Ja, det kan oppleves som et press på teknisk – slik det er i kommuner hvor det skjer mye. Og så er det ikke slik at vi sier «ja til alt» i Bø. En viktig del av administrasjonens jobb er også å forklare når vi bør eller må si nei til noe, understreker Kine Anette Johnsen.

Slike vurderinger står heller ikke teknisk sjef alene om, men kan også diskutere på tvers i ledergruppa. Personalsjef og bøfjerding Marius Holst er en av de relativt nye på laget.

– Det skjer mye interessant her, og jeg opplever dette som et veldig bra sted å være. Bø kommune er en liten organisasjon som er i stor endring og utvikling. Det betyr at du som leder får mulighet til å påvirke mye, sier han.

Bø er blant annet kjent for sine sommerkonserter.
Her finner du mange kjente (og noen hemmelige) badestrender.
Og enda flere fjellturer å velge mellom!

Dessuten er det godt å bo i Bø, mener Holst. Ikke bare fordi det er eventyrlig natur og et rikt kulturliv her.

– Her kan du kjøpe bolig relativt rimelig. Har du barn, hjelper det selvsagt med gratis barnehage, sier personalsjefen.

Et lag som jobber sammen

Sist, men definitivt ikke minst viktig: Jobben som teknisk sjef byr selvsagt på mange gode kolleger. Det er alltid nok å gjøre i andre etasje på rådhuset. Ikke desto mindre er det som oftest tid til en kopp kaffe og godt humør på møterommet i avdelingen.

– Her skjer det alltid mye, og dagen blir sjelden som planlagt. Men samholdet er godt, og det er viktig. Også når det er travelt, sier Jonas Hansen. Han er fagansvarlig byggesak og blant de yngre på teknisk.

På teknisk møtes du av en kombinasjon av erfarne kolleger og ny kompetanse – alle med godt humør.

Inkludering er viktig. Siden vi er på yttersia, kan galgenhumor forekomme. I kombinasjon med faglig utvikling og ansvar:

– Læringskurven kan være bratt, men det er alltid kolleger å snakke med. Selv om vi jobber på forskjellige fagfelt, kan det være god støtte, sier Line Benjaminsen.

Den nye teknisk sjefen kommer forøvrig ikke til helt tomt bord. Nåværende teknisk sjef Andreas Andersen, som etter eget ønske har bedt om å trappe ned, ønsker å fortsette i stilling som fagleder VA og brannsjef.

– Du vil bli godt tatt i mot her. Nå har vi også en godt sammensatt gjeng, med god kompetanse på plass. Det tror jeg er et godt grunnlag for en ny teknisk sjef, sier Andersen.

Ja, det kan blåse litt i Bø...

...men som leder står du ikke alene her

Og får mange dyktige kolleger på laget!

Bø kommune søker teknisk sjef

Vi søker en utviklingsorientert og raus leder for teknisk etat i Bø kommune.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Bø kommune

Stillingstittel: Teknisk sjef

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Bø

Søknadsfrist: 27. mai

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Bø kommune ligger i Vesterålen, naboregionen til Lofoten. Vi har høye ambisjoner på vegne av innbyggerne som bor i kommunen, og vi legger til rette for vekst i folketallet gjennom eksempelvis gratis barnehage, flyttegodtgjørelse og rekrutteringstillegg for visse arbeidsgrupper. I tillegg satser vi tungt på videre- og etterutdanning gjennom egne stipendordninger for våre arbeidstakere.

Bø kommune i Vesterålen har ledig stilling som teknisk sjef. Vi kan tilby en viktig og krevende jobb som leder og utvikler av kommunens tekniske drift, plan og forvaltning.

Kommunen er organisert i 5 etater: Teknisk, Kultur- og næring, Helse- og omsorg, Skole- og barnehage samt NAV-tjenester. I tillegg har vi stabs-/støttefunksjoner innen IKT, økonomi, personal og kundeservice/arkiv.

Teknisk etat er organisert i avdelingene kommunalteknikk, drift og brann/redning. Hver avdeling har egen leder med fag, budsjett og personalansvar. Etaten har også en egen fagleder for vann og avløp, som også er kommunens brannsjef/beredskapsansvarlig.

Som leder har du direkte personalansvar for disse lederne, samt ansatte på plan og byggesak. 

Som etatsleder for teknisk avdeling får du et overordnet strategisk ansvar for områdene som ligger under teknisk drift. 

Stillingen rapporterer direkte til kommunedirektøren og inngår i kommunedirektørens ledergruppe.

Hva går jobben ut på?

Teknisk sjef har i tett samhandling med fagleder og tre avdelingsledere, det overordnede ansvaret for tekniske tjenester i kommunen. Det omfatter blant annet planverk, vei, vann og avløp, byggdrift, havner, investeringsprosjekter, miljøvern, kart og byggesak.

Bø kommune er en offensiv og utviklingsorientert kommune. Vår saksbehandling og service skal være preget av faglighet, respekt og god servicekultur.

Konkrete ansvarsområder for teknisk sjef vil være:

 • Overordet økonomi–, fag– og personalansvar for etaten
 • Deltakelse og bidrag i kommunedirektørens strategiske ledergruppe
 • Noe saksbehandling, samarbeid med politisk nivå og gjennomføring av vedtak

Hvem er du?

Teknisk etat har stort faglig spenn og mange dyktige fagfolk. En leder kan og skal heller ikke være den faglige eksperten på alle felt, men må ha forståelse og interesse for bredden i ansvaret. Og evne til å sette seg inn i problemstillinger, diskutere dem og veilede kolleger ved behov.

Vi tror vår nye teknisk sjef har:

 • Høyere utdanning – for eksempel fra ingeniør, arkitekt, areal eller lignende. Andre fag kan også være aktuelle, i kombinasjon med erfaring og interesse. Lang og særlig relevant praksis kan kompensere for utdanningskravet.
 • Ledererfaring og gjerne utdanning innen ledelse. Du bør ha arbeidserfaring fra offentlig sektor og gjerne kompetanse på saksbehandling.
 • Kompetanse og erfaring fra økonomistyring og gjerne prosjektutvikling.

Vel så viktig som din formelle bakgrunn er sterk samfunnsforståelse og innsikt i samspillet mellom politikk og administrasjon. Samt din evne til å bygge team, utvikle strategier og implementere dem i hverdagen.

Vi tror også at du

Er en tydelig og inkluderende leder, som innbyr til tillit, er undrende og ydmyk for kunnskap. Du evner å fange opp det som rører seg internt og eksternt, og handler deretter.

Kan evne å ta et helhetsperspektiv, og kunne prioritere innsats og ressurser mellom komplekse og viktige saksfelt.

Viktige og sentrale egenskaper vil være dine evner til å:

 • Kommunisere tydelig, inspirere omgivelsene og videreføre den gode lagfølelsen
 • Kombinere et strategisk blikk med operativ lederhåndtering
 • Tenke nytt, motivere til endring – og gjennomføre

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere og god lagånd
 • En interessant og utfordrende jobb med variert arbeidsområde
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale med offentlig pensjonsordning i KLP

For spørsmål, kontakt:

Søknadsfrist: 27. mai

Send søknad i Easycruit


Alle som søker stillingen må søke digitalt. Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge.

Mangfold i Bø kommune: I Bø kommune tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulike livserfaring og fagkombinasjoner vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Powered by Labrador CMS