STILLING LEDIG:

Kan du bringe oss et syvmilssteg fremover? Andøy kommune søker prosjektleder velferdsteknologi

Om stillingen

Arbeidsgiver: Andøy kommune

Stillingstittel: Prosjektleder velferdsteknologi

Stillingstype: 3-årig prosjektstilling

Arbeidssted: Andenes

Søknadsfrist: 19. juni

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Andøy ligger ytterst i havgapet i Vesterålen, lengst nord i Nordland fylke. Det bor i overkant av 4600 innbyggere i kommunen vår. Vi har et spennende og aktivt næringsliv innenfor flere sektorer; et internasjonalt romsenter, en stor fiskerinæring, en variert landbruksnæring og et reiseliv i vekst. Her er rike muligheter for kulturaktiviteter og et unikt friluftsliv i spektakulær natur. Kommunen har flyplass med daglige avganger til Tromsø, Evenes og Bodø, og flere ukentlige direkteruter til Oslo i sommermånedene.

Andøy kommune har om lag 450 ansatte og et budsjett på omtrent 490 millioner kroner. Kommunen står foran en rivende utvikling, med etablering av Europas første romhavn for oppskyting av satellitter (Andøya Space Port), et unikt opplevelsessenter for hval (The Whale), landbasert havbruk (Andfjord Salmon), samt ny fiskerihavn. Andøy kommune har blitt tildelt et fond på 250 millioner kroner som skal benyttes til å utvikle kommunen videre. Regjeringen har nylig besluttet å styrke Andøya flystasjon og legge til rette for utvikling av teknologi, drone- og romfartsindustri, i første omgang med 167 millioner kroner.

Andøy kommune har en visjon om å være en av Norges mest attraktive kommuner å bo og jobbe i om fem til syv år. For å nå dette målet må kommunen videreutvikle sin rolle som motor i lokal og regional samfunnsutvikling. Vi må også vi være gode på tjenesteutvikling av våre kjerneoppgaver.

Vi ser nå etter en prosjektleder for innføring av velferdsteknologi.

Som prosjektleder velferdsteknologi vil du ha et hovedansvar for innføring av velferdsteknologi i tjenesteområdet helse og mestring, i tråd med KS sin helhetlige tjenestemodell for velferdsteknologi.

Helse og mestring er kommunens største enhet, med 170 årsverk og et budsjett på over 100 millioner kroner.

Vi er snart i gang med byggingen av 48 nye omsorgsboliger sentralt på Andenes. Disse vil stå klare i begynnelsen av 2026. En hovedoppgave blir å fylle disse omsorgsboligene med «riktig» teknologi og bidra til gevinstuttak i fra investeringen.

En annen hovedoppgave blir å digitalt forsterke vår hjemmetjeneste. I fra 1. oktober trer ny organisering i kraft der hjemmetjenesten får en tydeligere rolle som «hjertet» i kommunens omsorgstjeneste. Velferdsteknologi er et suksesskriterium før å møte kombinasjonen raskt aldrende befolkning (eldrebølge), og en økende mangel på kompetanse og kapasitet.

Det er satt av betydelig med investeringsmidler øremerket anskaffelse av velferdsteknologi de neste fire årene. Vi mener at innovative anskaffelser er et viktig virkemiddel for å lykkes, og har som ambisjon å utvikle incentivbaserte merkantile avtaler hvor Andøy kommune deler på risiko og fortjeneste med langsiktige partnere i leverandørmarkedet.

Du vil jobbe tett med vår nyetablerte avdeling for innbygger- og designdrevet innovasjon og samskaping, om å utvikle vår organisatoriske modenhet, og gjennomføre design- og innovasjonsaktiviteter.

Du vil rapportere til kommunalsjef helse og mestring og inngå i hennes stab. 

Erfarne kandidater vil kunne trekkes inn i kommunalsjefens ledergruppe. 

Stillingen lyses ut som en treårig prosjektstilling fordi den finansieres av investeringsmidler. Det vil være gode muligheter for fast ansettelse.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • anskaffelse og innføring av velferdsteknolog til våre nye omsorgsboliger
 • anskaffelse og innføring av velferdsteknologi i hjemmetjenesten
 • utnytte relevante tilskudds- og støtteordninger
 • porteføljestyring av aktiviteter, herunder økonomistyring

Av bakgrunn har du:

 • høyere utdannelse innen teknologi, helse, økonomi eller annen relevant utdanning
 • erfaring med ledelse av digitaliseringsarbeid (leder, prosjektleder, prosessleder, teamleder eller rådgiver)
 • erfaring med smidige og brukerorienterte arbeidsmåter som tjenestedesign
 • gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Det vil også være en fordel om du har:

 • erfaring i fra kommunal helsetjeneste eller spesialisthelsetjeneste
 • erfaring med prosjektarbeid innen e-helse og velferdsteknologi, herunder KS sin helhetlige tjenestemodell for velferdsteknologi
 • erfaring med forbedringsarbeid
 • erfaringer med anskaffelser
 • relevante sertifiseringer i prosjektledelse, endringsledelse, mm.
 • førerkort klasse B

Vi vektlegger personlig egnethet, og du kjenner deg gjerne igjen i følgende beskrivelser:

 • arbeider målrettet og løsningsorientert
 • inspirerer og samler organisasjonen om felles mål og utfordringer
 • tydelig kommunikasjonsstil med evne til å involvere alle relevante interessenter
 • dyktig relasjonsbygger
 • høy arbeidskapasitet og evne til å håndtere komplekse problemstillinger
 • strukturert og metodisk, med evne til å tenke nytt

Vi kan tilby deg:

 • en utfordrende og spennende rolle i en stor virksomhet med et stort og viktig samfunnsoppdrag
 • betydelige muligheter for påvirkning, innflytelse og personlig utvikling
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige og motiverte medarbeidere
 • meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn etter avtale
 • flyttegodtgjørelse
 • bistand ved tilflytting

Finner du stillingen interessant? Ta gjerne kontakt med kommunedirektør Andreas Jordell934 59 033 for en uforpliktende og konfidensiell prat.

Søknadsfrist: 19. juni

Send søknad via Easycruit


Ansettelse skjer henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtale, herunder medlemskap i pensjonsordning.

Frem til søknadsfristen vil alle henvendelser bli behandlet konfidensielt. I samsvar med Offentleglova § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søker vil bli varslet dersom unntak fra offentlighet ikke blir innvilget.

Powered by Labrador CMS