STILLING LEDIG:

Paper,Family,In,Hands,On,Wooden,Coloured,Background,Welfare,Concept

Er du modig nok til å ha visjoner på vegne av barn og unge?

Panoramic,Summer,View,Over,Haukland,Beach,From,Mannen,,Vestvagoy,,Lofoten

Da kan du utgjøre en forskjell i vår flotte kommune, midt i Lofoten

Vestvågøy kommune søker avdelingsleder barnevern til den nyetablerte avdelingen Familiens hus

Om stillingen

Arbeidsgiver: Vestvågøy kommune

Stillingstittel: Avdelingsleder barnevern i familiens hus

Stillingstype: Fast / heltid

Arbeidssted: Vestvågøy

Søknadsfrist: 30. april

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Midt i Lofoten finner du Vestvågøy, en kommune i vekst med 11 500 innbyggere. Vi har sykehus og flyplass, videregående skole og gode forbindelser med hurtigrute og buss. Idretts- og kulturlivet er rikt, og her er muligheter for et mangfoldig friluftsliv. Vi er stolte av det arbeidet vi gjør og er opptatt av å yte gode tjenester til våre innbyggere. Stolt Lofoting er vår visjon, og verdiene vi strekker oss etter er åpenhet, raushet, respekt, tillit og mangfold.

www.vestvagoy.kommune.no

I vår flotte kommune, midt i Lofoten, søker vi avdelingsleder for vårt barnevern, i vårt nyetablerte Familiens hus.

Familiens hus består av helsestasjonen, skolehelsetjenesten, jordmor, PPT, spesialpedagogisk team førskole, barnevernstjenesten, miljøterapeutisk team og kommunepsykolog. Som avdelingsleder skal du lede barnevernstjenesten og din nærmeste leder blir enhetsleder for Familiens hus.

Stillingen som avdelingsleder vil ha en viktig plass i enhetsleders ledergruppe og du blir en av tre avdelingsledere i eget team. Det tverrfaglige samarbeidet internt og eksternt står sentralt og er strategisk viktig i vår kommune.

Vi har høye ambisjoner for vårt Familiens Hus, som skal være "en dør inn" for kommunens familier, barn og unge. Ingen skal falle mellom to stoler og det skal oppleves trygt å motta hjelp for våre innbyggere.

Familiens hus skal også samarbeide med og være et støttesystem for våre skoler, barnehager, voksenopplæringen og flyktningeenhet. Vi er opptatt av kunnskap og kompetanseløft, som styrker våre tjenester inn i fremtiden.

Vi søker derfor deg som er engasjert og utviklingsorientert og som er modig nok til å ha visjoner på vegne av barn og unge. Du vil lede en avdeling med svært dyktige og dedikerte ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og følge opp medarbeidere, veilede, utvikle og drifte avdelingen i tråd med tjenestens oppgaver, internkontroll og gjeldende lovverk i tjenesten.
 • Ansvar for delegert økonomi og personalansvar
 • Pådriverrolle i barneverntjenesten kvalitetsutvikling og gjennomføring av barnevernreformen.
 • Avdelingsleder inngår i enhetsleders ledergruppe
 • Avdelingsleder er administrativ barnevernleder i tråd med Barnevernsloven.
 • Avdelingsleder har ansvaret for beredskapsvaktsordningen.

Kvalifikasjoner

 • Minimum bachelor i barnevern eller sosialt arbeid, med fortrinnsvis master innen barnevernfaglige områder.
 • Søkere med erfaring (minimum 5 år) fra førstelinje barnevern og relevante videreutdanninger kan søke.
 • Bred erfaring knyttet til den kommunale barneverntjenestens oppgaver og relevant lovverk.
 • God og oppdatert kompetanse/kunnskap og forståelse for saksbehandling i barnevernssaker.
 • Ønskelig med ledererfaring, evt. leder utdanning.
 • Veilederkompetanse, samt relasjonelle ferdigheter.
 • God i bruk av digitale verktøy.

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som er fokusert på barnets beste, og er faglig engasjert med høy arbeidsmoral.
 • Vi ser etter deg som er robust, har gode samarbeidsevner og jobber like godt selvstendig, som i team.
 • Vi ser etter deg som er tydelig, trygg, beslutningsdyktig, og at at du forstår viktigheten av å jobbe tverrfaglig.
 • Vi ser etter deg som har gode evner til å lytte, løfte og støtte ansatte, samtidig som du ansvarliggjør.
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt, og det er ønskelig med førerkort klasse B.

Vi tilbyr

 • Arbeid i et godt arbeidsmiljø og et spennende og mangfoldig fagområde. 
 • Du får muligheter for personlig og faglig utvikling og å sette ditt eget preg på tjenestens utvikling. 
 • Som ansatt i Vestvågøy kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning, konkurransedyktig lønn og vi kan gi flyttegodtgjørelse.
 • Vi er en åpen og raus kommune - En kommune med mangfold - og møter hverandre med respekt og tillit

Arbeidstakere tilsettes i Vestvågøy kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Det kreves tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jf. Offentleglova. Før søkerliste blir offentliggjort, vil du bli kontaktet dersom du har bedt om unntak.


For spørsmål om stillingen, kontakt gjerne:

Søknadsfrist: 30. april

Send søknad her


Powered by Labrador CMS