Heia Nord-Norge rekrutterer til:

Sortlandsordfører og rådsleder Karl-Erling Nordlund.

Nå søker de daglig leder for det nye Vesterålsrådet: – Mer politikk og samfunnsutvikling

Etter en lang omstilling har regionrådet omsider blitt nytt. Rådsleder Karl-Erling Nordlund tror et sterkere politisk fokus kan gjøre jobben mer interessant, for den som vil være tett på utviklingen i regionen.

Publisert Sist oppdatert

– Ja, Vesterålsrådet er en mindre organisasjon enn det gamle regionrådet. Men for den som vil jobbe med politikk, samfunnsutvikling og samarbeid, kan det bli større muligheter til det, sier Karl-Erling Nordlund.

Han er ordfører i Sortland og leder for det nye Vesterålsrådet. I mai skiftet Vesterålen regionråd navn. Det markerte slutten på en flere år lang omstilling.

Fra et interkommunalt samarbeid med både regionale tjenester og oppgaver. Til et politisk råd med mer fokus på politikk, store saker og utvikling.

Vesterålsrådet under et møte tidligere i år.

Mindre ledelse, mer politikk

Samarbeid innen for eksempel kultur, friluftsliv og kompetanse er nå skilt ut fra regionrådet til egne enheter. Endringene kom som følge av ny kommunelov og regler for regionale tjenestesamarbeid. Det tradisjonsrike regionrådet i Vesterålen måtte omstille seg.

Denne omstillingen har vært ressurskrevende, erkjenner Karl-Erling Nordlund.

Men resultatet har kanskje gjort oppgaven mer interessant.

Når sekretariatsleder Helle Næss går videre til ny jobb i Egga Utvikling, er det som nevnt en litt annen stilling som kan lyses ut enn tidligere år:

– Politikk var selvsagt også en del av det gamle regionrådet. Det kan nok likevel tenkes at det ikke har blitt så mye tid til det arbeidet. Den som skal lede rådet videre, vil ha dette som sin viktigste oppgave, sier Nordlund.

Kan dette være deg? Les videre, eller søk på stillingen enkelt her

En sterk stemme

Han utgjør ansettelsesrådet, sammen med ordførerkollegene John Danielsen (Øksnes) og Knut Nordmo (Andøy). Sammen med Hadsel og Bø har rådet nå fem medlemmer. 

Hvor målet er å samarbeide om det man kan. Stå sterkere sammen når det trengs. Danielsen beskriver det slik.

– Vesterålsrådet skal være regionens felles stemme. Vi må jobbe opp mot fylket, storting og regjering. Og ikke minst jobbe sammen med naboene våre – Lofoten, Ofoten og Harstad-regionen, sier han.

Et viktig stikkord her er Hålogaland. Snart går spaden i jorda for Hålogalandsveien, som vil knytte Vesterålen og Lofoten tettere til både Harstad, Narvik og Evenes.

Veiprosjektet er også et eksempel på hvordan den store regionen kunne oppnå noe. Sammen, over tid. 

Til et prosjekt med en prislapp på 11 milliarder kroner.

Fra havrom til verdensrom: Se filmen om Vesterålen!

Samferdsel, sykehus og energi

Eksempelet kan bli viktig å lære av, når regionen skal jobbe for nye veiprosjekter fremover. Veinettet i Vesterålen har stort behov for oppgradering.

Veiene er selvsagt viktig for folk som bor her. Men det er først og fremst næringslivets behov som er det sentrale argumentet. 

Kanskje aller mest de mange hundre tusen tonn med sjømat som fraktes langs veiene.

– Vesterålen er en matproduserende region. Det må prege diskusjonene, prioriteringene og sakene vi jobber med, sier Danielsen.

Saker og temaer kan endre seg, i takt med nyhetsbildet og den politiske dagsorden. Et viktig oppdrag for rådet, og dermed daglig leder, blir å være våken for hva som er viktig.

Helsetilbud og utdanning vil alltid være viktig for regionen. En annen sak som vil prege de neste åra er energi og kraftforsyning. Kapasiteten inn til Vesterålen er så svak at det allerede utfordrer næringslivet.

– Dette er også en sak hvor vi til de grader er i samme båt som naboregionene. Derfor må vi jobbe mest mulig sammen, for å stå sterkere, sier Nordlund.

Regionalt kontorfellesskap på Sortland, fra venstre: Annette Kvandahl Johansen, konsulent, Vesterålsrådet. Bård Meløe, daglig leder, Vesterålen friluftsråd. Helle Næss, daglig leder, Vesterålsrådet. Henriette Endresen, rådgiver, Vesterålsrådet. Benjamin Rasmussen, Kultursamarbeidet i Vesterålen. Hans Arne Norbakk, fagkonsulent, RKK Vesterålen og Lødingen. Camilla Carlsen, konstituert daglig leder, RKK Vesterålen og Lødingen.

Liten organisasjon, større fellesskap

Det nye Vesterålsrådet skal ikke drive tjenester og oppgaver selv. Samtidig blir dette gjerne arenaen for å diskutere eventuelle nye regionale fellesskap. Og finne ut hvordan disse skal organiseres.

Samarbeidene som tidligere var en del av Vesterålen regionråd har heller ikke flyttet langt unna. Vesterålsrådet har kontorfellesskap i Sortland sentrum sammen med blant andre kultursamarbeidet og friluftsrådet.

Avtroppende daglig leder Helle Næss (t.v.) og rådgiver Henriette Endresen.

Rådet har i dag to faste årsverk. Det kan bli flere, når nye prosjekter og enkeltsaker krever særskilt innsats og oppmerksomhet. 

Å finne modellen for slike satsinger blir en viktig oppgave for ny daglig leder.

Søker bredt og åpent

I jakten på ny leder vil politikerne søke åpent. Her er det ikke bare ett riktig svar på hvilken kompetanse og profil de ser etter.

Kjennskap til offentlig forvaltning og saksbehandling står sentralt. Politisk forståelse og interesse er en klar fordel. I kombinasjon med en god rolleforståelse.

– Skillet mellom politikk og administrasjon gjelder også i rådet. Politikerne har et annet handlingsrom. Din jobb blir å legge til rette for at vi kan bruke det, sier Karl–Erling Nordlund.

– Det handler om å forstå rollen. Og at vi alle jobber sammen for å oppnå resultater, gjennom å spille hverandre gode, legger han til.

Sortland,Bridge,,Northern,Norway,,Vesteralen,Mountain,Chain,In,The,Background

Er du klar for å være med på å bygge bruer i Vesterålen – og til resten av Hålogaland?

Vesterålsrådet søker daglig leder

Ønsker du å bidra til utvikling i regionen, og legge til rette for et godt politisk samarbeid?

Om stillingen

Arbeidsgiver: Vesterålsrådet

Stillingstittel: Daglig leder

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Sortland

Søknadsfrist: 23. juli

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Vesterålsrådet er et interkommunalt politisk råd for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes. En hovedmålsetting for det interkommunale samarbeidet er å bidra til at Vesterålen blir en attraktiv og folkerik region som skaper verdier av nasjonal og internasjonal betydning.

Vesterålsrådet interkommunale politiske råd søker en samlende, strategisk og tydelig sekretariatsleder, som sammen med kolleger og regionens folkevalgte kan bidra til utvikling og vekst i Vesterålen.

Rådet har det siste året fullført en større endringsprosess. Fra et Vesterålen regionråd med en kombinasjon av tjenestesamarbeid og politisk råd, er tjenester nå skilt ut til egne oppgavefellsskap. 

Det betyr at Vesterålsrådet er en mindre organisasjon. Men med et større fokus på politikk, de viktigste sakene og målet om å samarbeide for vekst og utvikling i regionen.

Hva går jobben ut på?

Du blir daglig leder for rådets sekretariat, som i dag består av daglig leder og én rådgiver. Hovedoppgaven er å være administrasjon og tilrettelegger for rådet, og du vil jobbe tett både med de fem ordførerne, kommunedirektører og øvrige politikere i regionen.

Målet er å legge til rette for gode prosesser, politiske diskusjoner og regionale samarbeid. Skal Vesterålen lykkes, må vi i de store sakene snakke med én stemme. Og når vi har funnet den stemmen, skal budskapet presenteres.

Det innebærer et bredt spekter i stillingen. Arbeidsoppgavene og ansvaret omfatter:

 • Saksbehandling, utforming av politiske budskap og tilrettelegging for gode prosesser.
 • Kommunikasjon internt i Vesterålen, overfor omverden, mot samarbeidspartner og høringsinstanser.
 • Drift, økonomistyring, ledelse og utvikling av egen organisasjon.

Hvem er du?

Vi ønsker oss en leder med kjennskap til offentlig forvaltning, politisk forståelse og personlige egenskaper som gjør at du kan legge til rette for et godt politisk samarbeid.

Jobben vil kreve god rolleforståelse. Du må balansere mellom å ta initiativ, legge til rette for samarbeid og lytte til diskusjonen. Det er politikerne som beslutter og stemmen skal være deres. Samtidig består rådet av mange stemmer. Du må kunne forstå landskapet, og kanskje være den som kan samle stemmene.

For å lykkes med det, tror vi du har:

 • Relevant høyere utdanning, for eksempel statsvitenskap, politikk, økonomi, juss eller lignende. Samtidig kan lang og relevant erfaring kompensere for utdanning.
 • Gjerne erfaring med personal og økonomistyring. Vel så viktig er erfaring med prosessledelse, prosjekter og samarbeid.
 • Kjennskap til saksutredning, forståelse for politiske prosesser og gode kommunikasjonsferdigheter.

Vi søker ellers en leder som: 

 • Har interesse og engasjement for samfunnsutvikling og næringsliv
 • Gjerne har kjennskap til Vesterålen, men viktigst er forståelse for regioner
 • Er god på dialog, samspill og evner å lese landskapet både raskt og korrekt

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt ved denne ansettelsen.

Vi kan tilby:

 • En av Vesterålens mest interessante jobber i skjæringspunktet politikk, administrasjon, samarbeid og samfunnsutvikling
 • Lønn etter avtale, god pensjonsordning og andre forsikringer
 • Gode muligheter for utvikling og kompetanseheving

For spørsmål, kontakt:

Søknadsfrist: 23. juli

Send søknad enkelt her:

 
Powered by Labrador CMS