STILLING LEDIG:

På jakt etter din første jobb som jurist?

...eller vil bygge på erfaringen din med et viktig oppdrag?

The town of Vardo in Finnmark county, Norway. Vardo is the easternmost town in Norway.

Begge deler kan du gjøre hos oss. Velkommen til Vardø!

Kontoret for voldsoffererstatning søker juridiske rådgivere / seniorrådgivere til Vardø

KFV har inntil 5 ledige faste stillinger som rådgiver / seniorrådgiver.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Kontoret for voldsoffererstatning (KFV)

Stillingstittel: Rådgiver / seniorrådgiver

Stillingstype: Fast / heltid (5 stillinger)

Arbeidssted: Vardø

Søknadsfrist: 31. juli – men søk gjerne snarest, søknader behandles løpende!

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Kontoret for valdsoffererstatning er eit statleg organ i Vardø underlagt Sivilrettsforvaltninga. Våre arbeidsoppgåver er å behandle søknadar om valdserstatning. Vi behandlar også saker om regress mot skadevaldar. Sivilrettsforvaltninga er vårt klageorgan.

Vi behandler søknader og krav knyttet til volds- og seksuallovbrudd fra hele landet, både for straffesaker som er avgjort med og uten domstolsbehandling. 

Stillingen gir særlig innsikt i strafferett, erstatningsrett og forvaltningsrett, og er en unik mulighet til å tilegne seg bred erfaring med bevisvurdering, subsumsjon, vurdering av årsakssammenheng, samt utmåling av erstatning. 

Stillingen passer godt til nyutdannede jurister. Vi har god erfaring med og klare rutiner for opplæring, og nyansatte erfarer at de blir tatt godt imot i miljøet både på og utenfor jobb.

Vi tilbyr en spennende og sosial arbeidsplass med et ungt juristmiljø, og våre ansatte opplever å ha en bratt læringskurve og at det er gode utviklingsmuligheter innenfor våre fagområder. 

Det er videre gode muligheter for karriereutvikling ved KFV, med gradvis større ansvar.

Kontorsted er Vardø. Etter prøvetiden vil det være mulighet for delvis mobilt kontor i tråd med interne retningslinjer.

Du kan også bli bedre kjent med våre oppgaver og ansatte via video på Linkedin og podcast fra Heia Nord-Norge.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling og klagesaksbehandling
 • Veiledning om voldserstatningsordningen
 • Mulighet for ulike prosjektgruppearbeid utenom saksbehandling

Kvalifikasjonskrav

 • Master i rettsvitenskap eller cand.jur. Dersom du har tilsvarende utdanning fra utlandet, må du legge ved NOKUT godkjenning
 • Godt juridisk skjønn og god læringsevne
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet
 • Resultatorientert
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Personlige egenskaper og egnethet vil bli særlig vektlagt.

Vil du bli en del av laget? Send søknad her!

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, og høyt arbeidstempo
 • Godt faglig og sosialt miljø
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Bonusordning
 • Dekning av flyttekostnader etter avtale
 • Fleksitid
 • Trening i arbeidstiden
 • Pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse

Jurister med master i rettsvitenskap lønnes som rådgiver (Stillingskode 1434) kr 580.000-660.000. Seniorrådgiver vil vurderes for personer med lengere relevant arbeidserfaring innen strafferett og/eller erstatningsrett, (Stillingskode 1364) kr 640.000-750.000 pr år avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Når du bor og jobber i Finnmark eller Nord-Troms, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil kr 30.000 i året, og du får lavere personskatt med inntil kr 20.000 i året. Fra 2023 ble det også gratis barnehage i Vardø.

Tiltredelse etter avtale. Vi vil være behjelpelig med å finne bosted.

Generell informasjon

Søknaden må skrives i JobbNorge-portalen, og vi ber om at du legger ved CV, vitnemål og relevante attester.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I samsvar med offentlighetsloven§ 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst en søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav. Les mer kravene på Arbeidsgiverportalen. Kryss eventuelt av for dette i søknaden.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Om KFV – og Vardø

Vi er et statlig forvaltningsorgan under Justis- og beredskapsdepartementet som ligger i Vardø, og er en av Nord-Norges største juridiske arbeidsplasser. Vi er i dag 27 ansatte, hvorav 16 er jurister. Vi har et godt og ungt arbeidsmiljø og solid kompetanse på fagfeltet, og ønsker at du bidrar sosialt både på og utenfor jobb. Statens sivilrettsforvaltning er etatsstyrer og klageinstans.

Vardø er Norges nordøstligste by og en øy i Barentshavet. Byen er den eldste i Nord-Norge og er Finnmarks eldste fiskevær. Midnattssol, vinterstormer og arktisk klima gjør Vardø til en helt unik plass å bo.

Vardø og Øst-Finnmark byr på uendelig med friluftsmuligheter i nærområdet. Turer med og uten overnatting, skigåing og fiske, har vært på agendaen for flere av de ansatte de siste årene. Årlig arrangerer byen blant annet nordisk mesterskap i snøballkamp (Yukigassen), Pomorfestivalen og musikkfestival (Blues i vintermørket).

Lurer du på hvordan det er å flytte til Vardø og jobbe som jurist på KFV, kan du kontakte saksbehandler og teamleder Ane Grindstad på tlf: 90 15 63 13.


Hvis du har spørsmål om stillingen kan du kontakte assisterende direktør Terje Kofoed på e-post eller telefon 97716574

Søknadsfrist: 31. juli, men søk gjerne snarest – søknader behandles løpende!

Send søknad via Jobbnorge


Powered by Labrador CMS