STILLING LEDIG:

Vil du lede an for naturmangfold, bevaring, og klimavennlig arealplanlegging?

Her får du opplevelser, et karriereløft, og muligheten til å gjøre en betydelig forskjell for fremtiden!

Karlsøy kommune søker prosjektleder naturmangfold og klima

Om stillingen

Arbeidsgiver: Karlsøy kommune

Stillingstittel: prosjektleder naturmangfold og klima

Stillingstype: Fast / heltid

Arbeidssted: Karlsøy

Søknadsfrist: 26. august

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Stillingen som prosjektleder er organisatorisk plassert i plan og utviklingsenheten. Enheten har ansvar for fagfeltene kommuneplanlegging, samfunns- og næringsutvikling, landbruk- og miljøforvaltning, oppmåling og byggesaksbehandling.

Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig og kan dekke halvparten av flytteutgifter etter eget reglement. Karlsøy kommune er en kommune med engasjement for vekst og utvikling. Våre 2 200 innbyggere opplever en attraktiv bokommune gjennom gode barnehager, moderne skoler/oppvekstsenter, svømmehaller, idrettsanlegg og et aktivt kulturliv.

I tillegg byr kommunen på en unik kyst og skjærgård med et mangfold av muligheter for friluftsliv, jakt og fiske.

Kommunesenteret Hansnes ligger kun én times kjøring fra Tromsø sentrum, samtidig som kommunen ligger i den statlige tiltakssonen, hvor bosetting i kommunen gir redusert skatt og avskriving av studielån. 

Om stillingen

Vi søker deg som har evne og vilje til å omsette teoretisk kunnskap til praktisk, bærekraftig og fremtidsrettet naturforvaltning i en naturskjønn kystkommune!

Karlsøy kommune ønsker å følge opp internasjonale natur- og klimamål med lokal handlekraft og skal høsten 2024 sette i gang med å utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold, samt identifisere og innføre tiltak knyttet til klimavennlig arealplanlegging. Målet med arbeidet er å stoppe tapet av lokalt naturmangfold og legge til rette for karbon nøytral utbygging.

Til dette arbeidet skal vi ansette en prosjektleder i en 2-årig stilling.

Arbeidsoppgaver

Prosjektlederens arbeidsoppgaver vil være todelt mellom fagfeltene naturmangfold og naturbaserte klimatiltak. Arbeidet vil innebære kartlegging og innhenting av kunnskap, organisere kartlegginger av naturmangfold og karbonrike arealer, tilrettelegge for bærekraftig arealplanlegging, samt identifisere og utvikle tiltak for å nå klimamålene. Resultatet skal være en kommunedelplan for naturmangfold og nye kommunale retningslinjer for arealplanlegging. Du kan lese mer om prosjektene her.

Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med andre ressurser i kommunen, lokalbefolkning og ulike forskningsmiljø, blant annet involverte partnerne i EU-prosjektet Atlantisk-Arktisk Agora, som har som formål å utvikle innovative løsninger for marin natur restaurering og økosystembasertforvaltning. I Agora inngår et bredt nettverk av aktører innen forskning, næring, forvaltning og interesseorganisasjoner og prosjektleder vil dra stor nytte av kartlegginger og tiltak som utvikles her. For mer informasjon om Atlantisk-Arktisk Agora, se www.a-aagora.no og www.a-aagora.eu

Kvalifikasjonskrav

Høyere utdanning på masternivå innenfor biologi, naturforvaltning eller liknende. Nyutdannede oppfordres til å søke. Relevant erfaring kan kompensere for krav til utdanning

Ønskede kvalifikasjoner

 • Arbeidserfaring
 • Kunnskap om offentlig sektor
 • Interesse for og kunnskap om naturmangfold og bærekraftig utvikling
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Gode norskkunnskaper, og god muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper som vil bli vektlagt

 • Du evner å arbeide selvstendig og strukturert
 • Du er god på tverrfaglig samarbeidopp mot aktører i forskning, forvaltning, næringog lokalsamfunn.
 • Du evner å arbeid strategisk og langsiktig
 • Du er initiativrik og trives med varierte oppgaver.
 • Du er positiv og serviceinnstilt.

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktig lønn etter avtale
 • Mulighet til å gjøre en forskjell for natur og klima
 • En spennende og variert stilling med gode muligheter for faglig utvikling
 • Et positivt og godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning

Karlsøy kommune omfattes av ordningen «Tiltakssone for Nord-Troms» med flere skattefordeler, nedskriving av studielån og gratis barnehage. Se vår hjemmeside for full oversikt over de økonomiske fordelene ved å bo og jobbe i Karlsøy.


For spørsmål om stillingen, kontakt gjerne:

Søknadsfrist: 26. august

Send søknad her


Powered by Labrador CMS