STILLING LEDIG:

Brann– og redningsskolen søker enhetsleder for deltids– og regionale kurs

Vil du lede innføringen og videreutviklingen av Norges nye utdanning for deltidsbrannkonstabler? Nå har du muligheten!

Om stillingen

Arbeidsgiver: DSB

Stillingstittel: Enhetsleder deltids- og regionale kurs

Stillingstype: Full/heltid

Arbeidssted: Fjelldal

Søknadsfrist: 12. april

Send søknad her

Om arbeidsgiver

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi er pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker og kriser, og bidrar til effektiv ulykkes- og krisehåndtering.

Hovedkontoret ligger i Tønsberg, og vi har enheter over hele landet. Til sammen er vi ca. 650 ansatte. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Risiko og sårbarhet i samfunnet er i stadig bevegelse. Derfor er DSB en organisasjon i kontinuerlig utvikling. Vi trenger medarbeidere som er tillitskapende, kompetente og gode lagspillere, og som aktivt bidrar til fornyelse og forbedring.

Som ansatt i DSB er du med på å løse et viktig samfunnsoppdrag, sammen med dyktige og dedikerte kollegaer.

Som Enhetsleder for deltids– og regionale kurs vil du få ansvaret for å utvikle og gjennomføre deler av vår kursportefølje som skal sikre nødvendig kompetanse blant brann- og redningspersonell. Stillingen gir mulighet for å påvirke og videreutvikle spennende fagområder.

Vi ser etter deg som er fremtidsrettet, har god gjennomføringsevne, setter de ansatte i fokus og bidrar til at skolen leverer kurs og opplæring av høy faglig kvalitet.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • lede enhet for deltids- og regionale kurs

 • lede utviklingen av 360-timers grunnkurs for deltidkonstabler i brann- og redningsvesen

 • planlegge, gjennomføre, utvikle og kvalitetssikre enhetens kurs

 • ha ansvar for å sikre kontinuerlig utvikling og kvalitetsheving etter lov og forskrift

 • ha personal-, budsjett- og resultatansvar

 • bidra i seksjonens ledergruppe og samarbeide tett med de øvrige seksjoner

 • være kursleder og undervise på kurs

 • samvirke med aktuelle samarbeidsaktører

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant bachelorgrad, eller relevant utdanning og erfaring. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT

 • god kjennskap til deltids brann- og redningsvesen

 • god digital kompetanse

 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Vi ønsker at du har:

 • ledererfaring med ansvar for personal, prosjekt eller fag

 • erfaring fra utviklingsarbeid

 • erfaring med økonomistyring

Høres dette ut som noe for deg? Send søknad her

Forventninger til deg som leder

Medarbeiderne er DSBs viktigste ressurs. I denne lederstillingen får du ansvar for et stort spenn av oppgaver, og for å levere tjenester innen mange saksfelt. Du må derfor være utpreget samarbeidsorientert, følge opp dine medarbeidere og gi dem tilbakemelding, og stimulere til utvikling alene og sammen med kollegaer. Som leder i DSB skal du bidra til at vi er en moderne og profesjonell organisasjon, som leverer på samfunnsoppdraget vårt. Du må være strukturert, målbevisst og flink til å kommunisere både internt og eksternt.

Betingelser

 • årslønn fra kr 701 300 – 790 100 (lønnstrinn 73-78) i stillingskode 1407 avdelingsleder

 • mulighet for deltagelse på interne og eksterne kompetansehevingstiltak

 • mulighet for å få dekket flytting til regionen eller delvis kompensasjon for pendling

 • betalt lunsjpause

På Fjelldal ligger brannskolen som utdanner fremtidens brannkonstabler

Nå har du muligheten til å bli en del av teamet som enhetsleder for deltids og regionale kurs!

Om seksjonen, enheten og stillingen

Brann- og redningsskolen skal nå bygge opp en enhet med ansvar for en ny utdanning for deltidspersonell. Vi søker etter en utviklingsorientert leder som skal rekruttere ansatte og bygge opp enheten. Til stillingen ligger også ansvar for det faglige innholdet i våre regionale kurs. Du må kunne sette de ansatte i fokus og bidra til at skolen leverer kurs og opplæring av høy faglig kvalitet.

Enhetsledere i Seksjon kurs og opplæring skal bidra til å kurse ansatte fra Norges brann- og redningsvesen. Som leder, skal du ha et helhetlig perspektiv og bidra på tvers av enhetene og seksjonene. Porteføljen for våre tre kursenheter er under kontinuerlig utvikling for å imøtekomme krav og forventninger til opplæring som skolen skal levere. Enhetsleder deltids- og regionale kurs vil ha ansvar for følgende kurs og opplæring (endringer må påregnes):

 • grunnkurs deltid, herunder lede utvikling av nytt 360-timers grunnkurs

 • utrykningsleder deltid

 • skogbrannkurs

 • tunellbrannkurs

 • ledelse trinn E

 • arbeid i høyden

 • nettbasert kurs i brannvern

Om Brann- og redningsskolen

Brann- og redningsskolen er en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Skolens hovedoppgave er å utdanne personell til landets brann- og redningsvesen og nødmeldesentraler. Vi tilbyr et bredt utvalg av kurs. I 2024 åpner vi også en toårig høyere yrkesrettet utdanning på fagskolenivå for de som skal jobbe heltid med forebyggende brannvern/beredskap, eller som operatør på en nødmeldesentral for brann og redning. Brann og redningsskolen er inne i en meget spennende periode med bygging av nytt øvingsfelt og utvikling av det faglige tilbudet. Brann- og redningsskolen ligger i Tjeldsund kommune mellom Harstad og Narvik. Når skolen er i full drift, vil den ta imot 160 studenter i året, i tillegg til om lag 2500 kursdeltagere.

Sammen skal vi bidra til at landets brann- og redningsvesen har mot til å tørre, og kunnskap til å handle, når det virkelig gjelder. Les mer på: www.brsk.no og www.dsb.no

Velkommen til oss!

Vi ønsker oss økt mangfold i organisasjonen, og håper derfor at også kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn, hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne vil søke hos oss. DSB er en stabil arbeidsgiver med gode velferdsordninger.

Hos oss får du

 • medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK). Som medlem får du verdifulle fordeler gjennom svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger. Les mer om medlemsfordelene på www.spk.no
 • fleksibel arbeidstid
 • bedriftshelsetjeneste
 • mulighet for å trene i arbeidstiden
 • tilrettelagt for mobilt kontor når det er hensiktsmessig

Les mer om godene ved å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen: https://arbeidsgiver.difi.no/lonn-goder-og-reise

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven §25. Praktisk informasjon om søknadsprosessen Når søknadsfristen går ut, vurderer vi søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss.

Det er derfor viktig at du gjennom både søknadsbrev og CV viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i utlysningen. Vi ber om at du registrerer all relevant utdanning og erfaring i profilen du oppretter i rekrutteringssystemet. Det gir en strukturert CV og sikrer at vi har opplysningene vi trenger. I tillegg ber vi om at du laster opp både søknadsbrev og CV som vedlegg i pdf-format.


Vi hører gjerne fra deg dersom du har spørsmål.

Kontaktperson er rekrutterende leder Mikael Skyflyer Kristiansen e-post eller telefon (Norge +47) 76919035.

Send søknad på stillingen her


Powered by Labrador CMS