Træna, Røst og Værøy kommune søker tre kommuneplanleggere

Søk jobb hvor skumsprøyt, storslått natur og kultur er tett på livet!

Om stillingen

Arbeidsgiver: Træna, Røst og Værøy kommune

Stillingstittel: Arealplanleggere / samfunnsplanlegger

Stillingstype: Prosjekt

Arbeidssted: Træna, Røst eller Værøy

Søknadsfrist: 19. september

Om arbeidsgiveren

Øykommunene ligger langt til havs, med særegne landskap og beliggenhet ytterst i Lofoten og ytterst på Helgelandskysten.

Disse eventyrlige og trygge øysamfunnene har fiskeri som hovednæring, men satser på bred samfunnsutvikling med alt fra industri og havbruk til reiseliv og kulturliv for å være robuste kommuner for framtida.

Her bor folk fra mange land, og alle de tre kommunene har daglige forbindelser til Bodø.

Røst og Værøy har også daglige forbindelser til resten av Lofoten, Træna også til Mo i Rana og Sandnessjøen.

Du kan lese mer om kommunene her:

Du kan også følge alle tre kommuner på Facebook.

Træna, Røst og Værøy søker tre kommuneplanleggere, alle i 100% stilling.

To arealplanleggere og èn samfunnsplanlegger i et stort samarbeidsprosjekt som skal gå over minst tre år – Øykommuneprosjektet.

Du får et godt felleskap og fagteam rundt deg. Prosjektets varighet vil i noen grad være styrt av eksterne midler til finansiering.

Vi tilbyr:

 • Spennende utviklingsoppgaver, stort ansvar og stor mulighet til å forme stillingen selv
 • Deltakelse i kommunenes ledergrupper – stor mulighet for å være med på å utvikle kommunene
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø der du får gjøre en stor forskjell
 • Kommuner med hav, vær, storslått natur og et lokalmiljø som er vanskelig å flytte fra
 • Hjelp til å skaffe bolig
 • Lønn etter avtale og god pensjonsordning gjennom KLP

Hovedoppgaver:

 • Lede planprosesser og lede arbeidet med å utvikle planer med bakgrunn i kommunenes planstrategier og nye kunnskapsgrunnlag fra 2021
 • Kommuneplanens samfunnsdel
 • Kommuneplanens arealdel
 • Andre temaplaner
 • Være pådriver for utviklingsarbeidet i tråd med prosjektplanen for Øykommuneprosjektet (felles) og hver av kommunenes særegne behov
 • Delta i prosjektlederforum sammen med prosjektlederne fra de to andre kommunene

Øykommuneprosjektet – Træna, Røst og Værøy

Statsforvalteren i Nordland tok i 2020 initiativ til å iverksette et langsiktig prosjekt, med det mål å sikre rettssikkerheten og gode og likeverdige tjenester for innbyggere i små distriktskommuner/øykommuner med store avstandsulemper.

Mandatet for øykommunene var å kartlegge status, samt avdekke områder hvor disse kommunene har eller vil få behov for særlige ordninger, for å opprettholdes som gode livsløpssamfunn.

Prosjektet omfatter også påvirkningsarbeid opp mot politiske beslutninger, som vurderes som viktig for vekst når det gjelder innbyggertall, økonomi, kompetanse og utvikling av lokalt næringsliv.

NOU 2020: 15 «Det handler om Norge» er en utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene, sett i et bærekraftig perspektiv, og har vært en viktig inspirasjonskilde til de aktivitetene og tiltakene prosjektet omfatter.

Det er vurdert at en person i hver av kommunene kan og bør ha koordineringsansvaret for aktivitet og tiltak som utredes og/eller iverksettes, og at alt arbeidet knyttes opp til kommunenes kommuneplaner.

Ønskelige kvalifikasjoner

Du kan søke om du har utdanning og/eller erfaring som dekker flere av disse ønskelige kvalifikasjonene:

 • Høyere utdanning innen samfunnsplanlegging og/eller arealplanlegging
 • Høyere utdanning innen samfunnsfag, juss, økonomi, organisasjon og ledelse, kommunikasjon, innovasjon/tjenestedesign, tekniske fag, prosjektledelse/prosessledelse eller andre fag som er relevant for samfunnsplanlegging / arealplanlegging
 • Erfaring i arealplanlegging med bruk av digitale verktøy for kart og 3D-modeller
 • Erfaring fra kommuneplanlegging, herunder også erfaring med å jobbe opp mot politiske organer
 • Erfaring fra arbeid med eller i kommuner og/eller offentlig forvaltning
 • Erfaring fra prosjektledelse

Kommunene kan by på storslåtte fjell

Et rikt kulturliv...

Og fantastiske naturopplevelser

Værøy og Røst søker etter arealplanleggere – èn i hver kommune. Kommuneplanens samfunnsdel er nylig vedtatt i Røst og vil snarlig behandles politisk i Værøy.

Træna har behov for revidering av gjeldene planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel og tilhørende temaplaner.

For alle de tre kommunene vil handlingsplanen i Øykommuneprosjektet enten innlemmes i nevnte planer eller utgjøre separate prosjekter i tillegg til kommuneplanarbeidet.

Vi legger stor vekt på personlig egnethet, og ser frem til å høre fra deg, og om hvordan du ser for deg å kunne bidra inn i dette viktige arbeidet.


Du kan velge å søke på stilling i en, to eller alle tre kommunene. Angi dette i søknaden din.

Generelle spørsmål til stillingene samlet kan rettes til hvilken som helst av kommunedirektørene. Kontaktinformasjon for den enkelte kommune er:

 • TrænaTorild Fogelberg Hansen, kommunedirektør, mobil: 905 03 566 eller e-post
 • RøstVigdis Bolås, kommunedirektør, mobil: 907 44 719 eller e-post
 • VærøyErling Sandnes, kommunedirektør, mobil: 913 35 875 eller e-post

Søknadsfrist: 19. september

Send søknad og CV til Træna kommune hvis du ikke søker på en spesifikk kommune eller søker på alle stillingene.

Søknad til Træna sendes til e-post

Søknad til Røst sendes til e-post

Søknad til Værøy sendes til e-post


Powered by Labrador CMS