STILLING LEDIG:

Kunne du tenkt deg å lede vann- og avløpsprosjekter som former fremtiden?

Da trenger vi deg til Vestvågøy kommune, der idylliske omgivelser møter moderne infrastruktur!

Vestvågøy kommune søker prosjektleder vann og avløp

Om stillingen

Arbeidsgiver: Vestvågøy kommune

Stillingstittel: Prosjektleder Vann- og Avløp

Stillingstype: Fast / heltid

Arbeidssted: Vestvågøy kommune

Søknadsfrist: 10. april

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Midt i Lofoten finner du Vestvågøy, en kommune i vekst med 11 500 innbyggere. Vi har sykehus og flyplass, videregående skole og gode forbindelser med hurtigrute og buss. Idretts- og kulturlivet er rikt, og her er muligheter for et mangfoldig friluftsliv. Vi er stolte av det arbeidet vi gjør og er opptatt av å yte gode tjenester til våre innbyggere. Stolt Lofoting er vår visjon, og verdiene vi strekker oss etter er åpenhet, raushet, respekt, tillit og mangfold.

www.vestvagoy.kommune.no

Vestvågøy kommune har et samfunnsoppdrag innenfor vann- og avløpssektoren som gir behov for kontinuerlig oppgradering og fornyelse av kommunal infrastruktur. Det vil være behov for betydelig aktivitet fremover, og det oppfordres i stor grad til innovativ tenkning som gir varige og funksjonelle løsninger til bærekraftige kostnader.

Som prosjektleder i Vestvågøy kommune får man en variert arbeidshverdag med ulike type prosjekter og faglige utfordringer. Det er en selvstendig stilling hvor man i stor grad styrer sin egen arbeidshverdag. Det er per tiden fem heltidsstillinger som jobber med prosjekt innen vann- og avløp, og seks heltidsstillinger som jobber med drift av eksisterende anlegg. For mange vann- og avløpsprosjekt så innbefatter det også prosjektaktivitet innen fagområdet vei. Denne prosjektlederstillingen har tillagt et faglederansvar.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføring av prosjekt i tråd med gjeldende prosjektrutiner i alle prosjektfaser.
 • Fremskaffing av nødvendig grunnlagsinformasjon.
 • Planlegging, oppstart og gjennomføring av vann- og avløpsprosjekter.
 • Samarbeid med øvrige tjeneste- og fagområder ved enheten.
 • Oppfølging og utarbeidelse av kontrakter.
 • Kontakt med innbyggere som påvirkes av prosjektarbeidet.
 • Bistå i tilknytning til øvrige arbeidsområder/-oppgaver innenfor enheten ved behov.
 • Utarbeide og presentere beslutningsunderlag til politisk nivå.
 • Stillingen vil ha tillagt et faglederansvar for prosjektledere innen vann og avløp. Som fagleder vil faglig støtte til andre prosjektledere være en del av stillingen sammen med faglig utvikling, og planlegging av bemanning. Som fagleder vil også oversikt over prosjektporteføljen være sentralt i forhold til budsjett og regnskap sammen med koordinering av prosjekter.

Listen er ikke uttømmende og endringer av ansvar og oppgaver kan forekomme.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra høyskole/universitet, (relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse).
 • Relevant arbeidserfaring, spesielt fra prosjektledelse og/eller byggeledelse av utbyggingstiltak, innenfor VA-sektoren, enten fra offentlig eller privat virksomhet.
 • Erfaring og kompetanse i bruk av IKT-systemer og digitale løsninger.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • God etisk praksis, både i arbeid med eksterne og i samarbeid med kollegaer.
 • Faglig dyktighet og fleksibilitet i forhold til oppgaver.
 • God på kommunikasjon og samhandling.
 • Liker å arbeide i team, men likevel ha evne til å arbeide selvstendig og til å ta ansvar for egne vurderinger.
 • Gjennomføringskraft.
 • Strukturert og systematisk.
 • Kunne tåle høyt arbeidspress i perioder, og mestre hyppige endringer i arbeidsoppgaver.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale.
 • Flyttegodtgjørelse.
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger.
 • Godt fagmiljø der du kan være med på å utvikle kommunens tjenester.
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere.
 • Våre verdier: 
 • - Vi møter hverandre med respekt og tillit

  - En åpen og raus kommune
  - En kommune med mangfold

  Arbeidstakere tilsettes i Vestvågøy kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

  Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jf. Offentleglova. Før søkerliste blir offentliggjort, vil du bli kontaktet dersom du har bedt om unntak


For spørsmål om stillingen, kontakt gjerne 

Søknadsfrist: 10. april

Send søknad her


Powered by Labrador CMS