STILLING LEDIG:

Har du hjerte for arkiv og hodet i framtiden? Arkivverket søker rådgivere arkiv og digitalisering

Vil du bli med på oppstarten av vårt nye arkiv i Mo i Rana?

Om stillingen

Arbeidsgiver: Arkivverket

Stillingstittel: Rådgiver

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Mo i Rana

Søknadsfrist: 15. august

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Arkivverket tar vare på arkiver fra statlig og privat sektor. Vi leverer tjenester til offentlig forvaltning i form av standarder, regelverk, veiledning og tilsyn. Vårt samfunnsoppdrag vil kreve store omstillinger i en digital tidsalder, der vi har mål om å ha effektive og selvbetjente løsninger. Arkivverket er nasjonens hukommelse, og er trolig landets største dataforvalter - og vi har ett av landets største digitaliseringsprosjekter og skal også sørge for å finne nye måter for å ta vare på dokumentasjon i tiden fremover.

Hvorfor velge oss?

Arkivverket er øverste arkivmyndighet i Norge, og den viktigste utviklingsaktøren på arkivfeltet. Som følge av digitaliseringen av samfunnet står vi midt i den største omstillingen i vår historie og digitaliseringen vil kreve store endringer i alt vi gjør. Arkivverket skal tilby effektive og selvbetjente løsninger, og bidra til å sikre demokrati, rettssikkerhet og kulturarv også i en digital tidsalder.

Arkivverket etablerer seg i Mo i Rana og det vil være ønskelig å tilsette medarbeidere som kan bidra til å utforske nye måter for digital tilgang til arkivene.

Medarbeiderne vil arbeide tett på utviklermiljøet hos oss og ha løpende oppgaver i publikumsavdelingen. Stillingen vil ha hovedvekt på arkivfag med god digital kompetanse og forståelse for brukerorientering.

I Mo i Rana vil vi ta i bruk vårt nye arkivmagasin. Dette vil bli vårt nest største magasin som skal romme 70 000 hm arkiv. Magasinet er samlokalisert med Nasjonalbibliotekets anlegg og Arkivverket skal ha et utstrakt samarbeid om digitalisering av arkivene våre med Nasjonalbiblioteket.

Som medarbeider i Mo i Rana, vil du vil være med på oppstarten av vår nye virksomhet og jobbe med det sikreste og mest moderne arkivet vi har. I Mo i Rana vil du delta i et tverrfaglig team som kombinerer arkivkunnskap og teknologisk kompetanse. Som team, vil dere inngå i et større samarbeid om å gjøre arkivene tilgjengelig for alle, uavhengig av hvor man bor, og at informasjonen blir lettere tilgjengelig gjennom kunstig intelligens.

Du og teamet skal også bidra til økt samarbeid med Nasjonalbiblioteket og andre miljøer i Mo i Rana.

Vi søker to-tre personer til denne stillingen.

Hovedoppgaver

 • Saksforberedelser for interne saksbehandlere
 • Brukerbetjening gjennom skanning på forespørsel
 • Tilrettelegge for mer digitalisert arkivmateriale i Digitalarkivet og bidra til lettere framfinning i arkivmaterialet på nett
 • Delta i testing av funksjonalitet og være ressurs for innovasjons- og utviklermiljøet i Arkivverket
 • Samarbeide med Nasjonalbiblioteket om digitalisering og felles problemstillinger
 • Bidra i etableringen av et godt tverrfaglig miljø i Mo i Rana som utforsker nye måter å øke digital tilgang til arkivene.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdannelse på minimum bachelorutdannelse med historie, kulturvitenskap, arkivfag, informasjonsvitenskap, bibliotekfag eller tilsvarende i fagkretsen. Lang og relevant erfaring kan ved spesielle tilfeller kompensere for kravet om utdanning
 • Kunne tyde eldre håndskrift (gjerne også gotisk)
 • God kompetanse og interesse for digitalisering, bruk av teknologiske verktøy og nye måter å jobbe på

Det er en fordel om du har erfaring fra arkiv som ansatt og/eller som godt erfaren bruker.

Ønskede personlige egenskaper

 • God på samarbeid – gjerne erfaring fra tverrfaglige arbeidsgrupper
 • Systematisk og strukturert
 • God på selvledelse, men trives samtidig som en del av et lag/team
 • Kreativ / Tenker nytt i tilnærmingen til arbeidsoppgaver

Vi tilbyr

Med denne stillingen tilbyr vi deg en mulighet til å være med på oppstarten av vår nye virksomhet i Mo i Rana og bidra inn i utviklingsløpet for å gjøre arkivene og informasjonen i dem lettere tilgjengelig for alle.

Som medarbeider i Mo i Rana, vil du vil være med på oppstarten av vår nye virksomhet og jobbe med det sikreste og mest moderne arkivet vi har. I Mo i Rana vil du delta i et tverrfaglig team som kombinerer arkivkunnskap og teknologisk kompetanse. Som team, vil dere inngå i et større samarbeid om å gjøre arkivene tilgjengelig for alle, uavhengig av hvor man bor, og at informasjonen blir lettere tilgjengelig gjennom kunstig intelligens. Du og teamet skal også bidra til økt samarbeid med Nasjonalbiblioteket og andre miljøer i Mo i Rana.

Vi tilbyr deg en plass i et nyetablert team som utfyller hverandre med arkivfaglig og digital kompetanse. Teamet vil være samlokalisert med Nasjonalbiblioteket, men i et eget adskilt område.

Stillingen er plassert publikumsavdelingen og vil inngå i seksjon for tilgjengeliggjøring. Publikumsavdelingen er Arkivverkets største avdeling med over 100 medarbeidere fordelt over ni arbeidssteder. Seksjonen tilgjengeliggjøring har som hovedoppgave å gjøre arkivene digitalt tilgjengelig for alle gjennom Digitalarkivet.

Stillingen lønnes som 1434 Rådgiver i lønnstrinn mellom 57 - 71 (507.400 – 658.300-kr), avhengig av kompetanse, erfaring og kvalifikasjoner. For særskilt godt kvalifiserte, kan høyere lønn vurderes

Som ansatt vil du får gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens Pensjonskasse. Vi kan tilby faglig utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon som er i stor utvikling, mulighet til å trene i arbeidstiden og fleksibel arbeidstid.

Øvrig informasjon

I en oppstartsfase kan noe reise bli nødvendig til andre arbeidssteder i Arkivverket. Generelt må noe reise påregnes.

Vi oppfordrer

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og det er et personalpolitisk mål for Arkivverket å oppnå en balansert sammensetning av personalet. Kvalifiserte søkere oppfordres derfor til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, hull i CV alder eller funksjonsevne.

Opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf offentlighetsloven § 25. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Les mer om Arkivverket på vår nettside: www.arkivverket.no


For mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte fungerende avdelingsdirektør Anette Clausen på telefon: 92083421 eller mail på: [email protected]

Søknadsfrist: 15. august

Send søknad i vårt skjema her


Powered by Labrador CMS