STILLING LEDIG:

Arkivverket søker nytenkende førstekonsulent – arkiv og digitalisering

Ved årsskiftet åpner Arkivverkets nye arkivmagasin i Mo i Rana. Det blir vårt mest moderne og nest største magasin, og nå ansetter vi flere medarbeidere her.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Arkivverket

Stillingstittel: Førstekonsulent

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Mo i Rana

Søknadsfrist: 15. august

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Arkivverket tar vare på arkiver fra statlig og privat sektor. Vi leverer tjenester til offentlig forvaltning i form av standarder, regelverk, veiledning og tilsyn. Vårt samfunnsoppdrag vil kreve store omstillinger i en digital tidsalder, der vi har mål om å ha effektive og selvbetjente løsninger. Arkivverket er nasjonens hukommelse, og er trolig landets største dataforvalter - og vi har ett av landets største digitaliseringsprosjekter og skal også sørge for å finne nye måter for å ta vare på dokumentasjon i tiden fremover.

Hvorfor velge oss?

Datamengden i samfunnet øker eksplosivt og derfor må Arkivverket løse oppgavene på nye måter. Vi digitaliserer, og er i kontinuerlig utvikling for å tilpasse oss endringene. Arkivverket er øverste arkivmyndighet i Norge, og vi er også den viktigste utviklingsaktøren på arkivfeltet.  

Vi skal tilby effektive og selvbetjente løsninger for brukerne, bidrar til demokratiet, rettssikkerheten og gjør kulturarven tilgjengelig  

Ved årsskiftet åpner Arkivverkets nye arkivmagasin i Mo i Rana. Det blir vårt mest moderne og nest største magasin, og nå vil vi ansette fem medarbeidere her.

Vi ønsker medarbeidere med arkivfaglig kompetanse og digital kunnskap. Arkivverket ligger langt framme i digitaliseringen, og Mo-magasinet blir viktig i vår videre utvikling for bedre digitalt tilbud til brukerne.

Medarbeiderne vil arbeide tett på utviklermiljøet i vår innovasjonsavdeling, og ha løpende oppgaver for vår publikumsavdeling. Stillingene vil ha hovedvekt på digital og teknisk kompetanse, med god forståelse for brukerorientering. De fem vil inngå i et tverrfaglig team med medarbeidere over hele landet. 

Hvem er du?

Vi ser etter deg som er nyutdannet, eller som har et par års erfaring innen arkiv og digitaliseringsarbeid. Du har relevant høyere utdannelse på minimum bachelorgradsnivå, der lang og spesielt relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse. Du er opptatt av om hvordan vi sikrer tilgang til historisk dokumentasjon for alle og det er viktig at du har god formulering og formidlingsevne på norsk.

Du trives med å løse oppgaver i fellesskap med andre og du syns det er spennende å lete etter nye løsninger – du er ikke redd for å utfordre det etablerte. Samtidig arbeider du selvstendig og er god på selvledelse. Du har en strukturert tilnærming i oppgaveløsningen din og takler fint rutinepregede oppgaver.

Er du samtidig en som liker å prøve ut apper, teknisk utstyr og digitale verktøy? Da kan dette være stilingen for deg.

Hovedoppgaver

Vi vil du skal delta i arbeidet med å fylle Digitalarkivet med mer data gjennom digitalisering av arkivmateriale. Du vil også bidra i arbeidet med å gjøre det lettere å finne frem til dataene i Digitalarkivet gjennom tilrettelegging av digitalisert materiale.

Samarbeid vil være en viktig oppgave, både med innovasjons- og utviklermiljøet hos oss for å finne fram til gode løsninger for tilgjengeliggjøring av innholdet i arkivene våre, og med Nasjonalbiblioteket om digitalisering og felles problemstillinger.

Du vil bidra i etableringen av et godt tverrfaglig miljø i Mo i Rana hvor dere i fellesskap utforsker nye måter å øke den digitale tilgangen til arkivene våre.

Vi tilbyr

Vi tilbyr deg en plass i et nyetablert team som utfyller hverandre med arkivfaglig og digital kompetanse. Teamet vil være samlokalisert med Nasjonalbiblioteket, men i et eget adskilt område.

Stillingen er plassert publikumsavdelingen og vil inngå i seksjon for tilgjengeliggjøring. Publikumsavdelingen er Arkivverkets største avdeling med over 100 medarbeidere fordelt over åtte (ni med Mo) arbeidssteder. Seksjonen tilgjengeliggjøring har som hovedoppgave å gjøre arkivene digitalt tilgjengelig for alle gjennom Digitalarkivet.

Med denne stillingen tilbyr vi deg en mulighet til å være med å oppstarten av vår nye virksomhet i Mo i Rana og til bidra i utviklingsløpet for å gjøre arkivene og informasjonen i dem lettere tilgjengelig for alle. Du vil kunne arbeide i det sikreste og mest moderne magasinet vi har, og du delta i et tverrfaglig team som kombinerer arkivkunnskap og teknologisk kompetanse. Som team, vil dere inngå i et større samarbeid om å gjøre arkivene tilgjengelig for alle, uavhengig av hvor man bor, og at informasjonen blir lettere tilgjengelig gjennom kunstig intelligens. Du og teamet skal også bidra til økt samarbeid med Nasjonalbiblioteket og andre miljøer i Mo i Rana.

Stillingen lønnes som førstekonsulent i lønnstrinn 47-52 som for tiden utgjør 439.900,- til 491.200,- avhengig av kompetanse, erfaring og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Vi kan tilby faglig utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon som er i stor utvikling, mulighet til å trene i arbeidstiden og fleksibel arbeidstid.  

Øvrig informasjon

I en oppstartsfase kan noe reise bli nødvendig til andre arbeidssteder i Arkivverket. Generelt må noe reise påregnes.

Vi oppfordrer

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og det er et personalpolitisk mål for Arkivverket å oppnå en balansert sammensetning av personalet. Kvalifiserte søkere oppfordres derfor til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, hull i CV alder eller funksjonsevne.


Opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf offentlighetsloven § 25. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Les mer om Arkivverket på vår nettside: www.arkivverket.no


For mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte fungerende avdelingsdirektør Anette Clausen på telefon: 92083421 eller mail på: [email protected]

Søknadsfrist: 15. august

Send søknad i vårt skjema her


Powered by Labrador CMS