STILLING LEDIG:

Brenner du for digital samhandling? Andøy kommune søker enhetsleder informasjonsforvaltning

Vi søker en strategisk og engasjert leder med et genuint ønske om å øke evnen til digital samhandling i Andøy kommune, til beste for både innbyggere og ansatte.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Andøy kommune

Stillingstittel: Enhetsleder informasjon og digital forvaltning

Stillingstype: Full/heltid

Arbeidssted: Andenes

Søknadsfrist: 12. juni

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Med våre 4600 innbyggere ligger Andøy ytterst i havgapet i Vesterålen. Andøy kommune har et spennende og aktivt næringsliv innenfor flere sektorer.

Et internasjonalt romfartssenter, en stor fiskerinæring, et bredt landbruk og et reiseliv i vekst.

Her er det rike muligheter for kulturaktiviteter og et unikt friluftsliv i spektakulær natur. Kommunen har flyplass med flere daglige avganger med Widerøe og flere ukentlige direkteruter til Oslo i sommermånedene.

Stillingen er en nyopprettet lederstilling som rapporterer direkte til rådmannen. I rollen ligger det også lederansvar og prosesseierskap knyttet til kommunikasjon, innbyggertjenester og politiske tjenester.

En sentral del av stillingen er å forbedre kommunens rutiner for informasjonsforvaltning, herunder en oppdatering av kommunens arkivplan. Det skal etableres en handlingsplan for å svare ut flere pålegg i fra arkivtilsynet. Kommunens IT-avdeling vurderes innlemmet i samme enhet.

Vi ser etter deg som forstår deg like godt på mennesker, organisasjoner og samfunn, som teknologi og verktøy.

Du ønsker å ta del i kommunens samfunnsoppdrag, og utvikle kommunens utadrettede og utadvendte tjenester, herunder de medarbeiderne som har det løpende ansvaret. Ikke minst forstår du hvordan informasjon og informasjonsforvaltning står sentralt for å lykkes med digitalisering.

En svært god kandidat kan krysse av for følgende

 • brenner for informasjonsforvaltning som fag, og er opptatt av etterrettelighet, mulighet for innsyn i forvaltningen og forutsetninger for demokrati.
 • har erfaring med og forståelse for sammenhengen mellom samhandlingsløsninger og bedriftens informasjonsstruktur, og evne til å identifisere hvordan samhandlingsløsninger kan og bør brukes for å understøtte virksomhetens mål og prosesser.
 • har erfaring med opplæring, kommunikasjon og bevisstgjøring ved bruk av samhandlingsløsninger som Microsoft 365.
 • har erfaring med brukeradopsjon og endringsledelse ved innføring av IT-løsninger.

Som medarbeider trives du med ansvar, variasjon og kompleksitet. Du tør stå i det usikre og uferdige, fordi du er strukturert og handlekraftig nok til å jobbe deg gjennom. Som leder er du empatisk og skaper gode relasjoner til menneskene rundt deg. Som kollega er du entusiastisk og omgjengelig.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Leder for en nyetablert enhet bestående av kommunikasjon, innbyggertjenester og politiske tjenester (møtesekretær, valggjennomføring)
 • Faglig ansvar for informasjonsforvaltning i kommunen, herunder kommunens digitale og papirbasert arkiv
 • Prosesseier for saksbehandling, informasjonsforvaltning og kommunikasjon, med ansvar for å drive kontinuerlig forbedring av arbeidsflyt (digitalisering)
 • Systemeier for sak/arkivsystem, Microsoft 365 og kommunens nettside (publiseringssystem)
 • Bestilleransvar knyttet til informasjonssikkerhet og personvern

Vil du være med på å skape fremtid her?

Vil du være med på å skape fremtid her?

Kommunen er under stor omstilling og utvikling. I løpet av få år skal det bygges nytt rakettskytefelt for Andøya Space Center, ny fiskerihavn, ny lufthavn og hvalmuseum.

Til dette trenger kommunen engasjerte mennesker som vil være med på å skape et bærekraftig samfunn. Hos oss vil du få muligheten til å jobbe med en svært spennende prosektportefølje.

Kommunen ruster nå opp kapasiteten på avdeling for samfunnsutvikling og avdeling for kommunalteknikk og beredskap. Avdelingene har blant annet ansvaret for arealplanlegging, kart- og oppmålingstjenester, byggesak, eiendomsforvaltning og bygging av nye bygg, brann og redning, veg, vann og avløp.

Ønskede kvalifikasjoner:

En god kandidat kan krysse av på tre eller flere av disse punktene:

 • Erfaring med informasjonsstyring og helhetlig informasjonsforvaltning
 • Arkivfaglig kompetanse, gjerne med kjennskap til NOARK, ISO 15489, ISO 26122, ISO 30300-serien, offentleglova, personvernforordningen
 • God kjennskap til verktøy for digital samhandling og internkommunikasjon, eksempelvis Microsoft 365, Google Workspace, Confluence
 • Erfaring med digitalisering og smidige metoder for å lykkes med digitalisering
 • Kjennskap til teknologier som påvirker dokumenthåndtering, eksempelvis RPA, nasjonale felleskomponenter, skytjenester
 • Kjennskap til integrasjoner, informasjonsarkitektur og metadata

I tillegg må kandidaten ha

 • Relevant utdanning på bachelor-nivå eller høyere,
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig så vel som muntlig

Personlige egenskaper:

 • Du er analytisk, strukturert, resultatorientert og gevinstorientert
 • Du er selvgående, har god arbeidskapasitet og høy gjennomføringsevne
 • Du kommuniserer godt, involverer medarbeidere og evner å utøve tydelig lederskap
 • Du har gode relasjonelle ferdigheter, er støttende, motiverende, veileder og ser utviklingsmuligheter hos dine medarbeidere
 • Du evner å utfordre, og tåler selv å bli utfordre

Bo og leve i Andøy

Bo og leve i Andøy

Nysgjerrig på hvordan det er å bo og leve i Andøy? Les mer på leviandoy.no!

Du kan også sende en e-post til Siv Loe eller ringe henne på telefon 95 33 55 65 dersom du har spørsmål om hvordan det er å leve å bo i Andøy.

Jobb for to?

Akkurat nå er det mange stillinger som lyses ut i Andøy og Vesterålen – fra både kommuner og næringsliv.

Vi tilbyr:

 • En utfordrende og spennende rolle i en stor virksomhet med et stort og viktig samfunnsoppdrag
 • Ansvar for tjenester som vedkommer og engasjerer mange innbyggere i Andøy kommune
 • Betydelige muligheter for påvirkning, innflytelse og personlig utvikling
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

Ansettelse skjer henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtale, herunder medlemskap i pensjonsordning.

Det vil bli gjennomført intervjuer med aktuelle kanditater.

Personlig egnethet og faglige kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt.


For spørsmål om stillingene, kontakt gjerne

 • Rådmann Andreas Jordell934 59 033

Søknadsfrist: 12. juni

Send søknad i vårt skjema her


Andøy kommune praktiserer meroffentlighet, og som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge.

Powered by Labrador CMS