STILLING LEDIG:

Fire av dem som kan bli dine kolleger. Fra venstre: Karoline Tusvik Fenne, Alexander Brørvik, Hallgeir Solstad Klæboe og Vibeke Elvan.
Fire av dem som kan bli dine kolleger. Fra venstre: Karoline Tusvik Fenne, Alexander Brørvik, Hallgeir Solstad Klæboe og Vibeke Elvan.

Liten skole med stort hjerte søker rektor: Vil du lede denne gjengen på Andøya?

Romteknologi. Nytt dronefag. 100 elever og 35 ansatte som ønsker deg velkommen. – For den som vil ta steget inn i skoleledelse, er dette en god mulighet!

Det sier Ellen Ingebrigtsen om jobben som rektor for Andøy videregående skole.

Hun vet hva hun snakker om. Ingebrigtsen har hatt jobben de siste 26 årene.

Det er erfarne sko som skal fylles. Men avtroppende rektor vil gjerne berolige potensielle og ambisiøse kandidater:

– Du må selvsagt ikke kunne alt før du søker på en slik stilling. Da jeg var 35 år og ble rektor visste jeg egentlig lite om jobben. Men jeg har lært, og vokst meg inn i rollen. Det vil den neste rektoren også kunne gjøre.

– Og for den som har ambisjoner om å ta steget inn i ledelse på en skole, så er dette en veldig god mulighet. Jeg tror Andøy videregående er et fint sted å begynne, hvis du har tenkt å bli rektor, sier Ingebrigtsen.

Noe for deg? Bla videre for å lese mer, eller gå rett til søknadsskjemaet her

Unik skole i spektakulære omgivelser

Nå vil kanskje alle skoler si at de er unike, og i ordet rette forstand er det jo riktig.

Men Andøy videregående skole er faktisk det.

Ingen andre steder har i mange år utdannet elever på landslinjen i romteknologi.

Fra i høst også på et helt nytt dronefag.

Begge i tett samarbeid med Andøya Space, som skyter raketter opp i verdensrommet. Og snart skal bygge Nord-Europas første satelittbase.

På en øy som også er kjent for spektakulær natur, fjell og fritidsmuligheter.

Så mot nord og fikk jobb

Og en videregående skole som er preget av mange unge, friske og ferske lærere i kollegiet. En av dem er Alexander Brørvik, som kom til Andenes for snart to år siden.

– Etter seks års studier hjemme i Bergen, inkludert en mastergrad i historie som også handlet om Bergen, tenkte jeg at dette ble litt snevert, sier han muntert.

– Samtidig var jeg blitt helt bergtatt av Nord-Norge. Det var noe som dro meg nordover. Så jeg søkte jobb på Andøya, vi hadde noen samtaler og det var bare å pakke bilen, forteller Brørvik.

En lignende historie forteller kollega Karoline Tusvik Fenne. Sunnmøringen begynte å se norover etter studier i Oslo.

Hun satte passeren på Nordland fylke og endte opp på Andenes sommeren 2020:

– Jeg tenkte at hvis det ble helt feil, så kunne jeg bare dra. Men nå har jeg vært her halvannet år. Og har ingen planer om å dra noe sted.

Rektor Ellen Ingebrigtsen med de fire unge lærerne.
Rektor Ellen Ingebrigtsen med de fire unge lærerne.

Tett på både skolen og lokalsamfunnet

Begge beskriver det som en god opplevelse å komme til en ikke altfor stor skole.

– Det er en liten skole med et stort hjerte. Det er noe helt unikt med å jobbe her, lærerne får anledning til å være seg selv og vi kan utvikle oss til å bli gode formidlere, sier Brørvik.

På skolen er de blitt kolleger med flere lokale heimflyttere. Vibeke Elvan og Hallgeir Solstad Klæboe fikk begge jobb her etter studiet. Eller underveis, for Elvans del.

– Det var litt skummelt å bli «sluppet løs» i klasserommet for første gang, men dette er en skole hvor vi får stor tillit fra ledelsen, sier hun.

– Det er også en arbeidsplass med god oversikt. På store skoler er rektor en man kanskje aldri ser. Her kjenner alle hverandre, og vi sitter på det samme personalrommet og kan flire i lag, fortsetter Elvan.

Tett på lokalsamfunnet kommer man også, i en kommune med under 5000 innbyggere.

– Det er klart, det kan være litt rart når jeg går fra klasserommet og er «sjefen», til å møte eleven bak kassa i butikken og det er han som er sjef. Men det er også en fin ting med et lite lokalsamfunn, hvor jeg tror det er ganske lett å bli integrert, sier Solstad Klæboe.

– Og det kan tilflytteren bekrefte! Du trenger ikke by mye på deg selv før du er inkludert i alt som skjer her, sier Karoline Tusvik Fenne.

Liten skole, store ambisjoner og solid støtteapparat

Liten skole, store ambisjoner og solid støtteapparat

Fylkeskommunen eier og driver de 16 videregående skolene i Nordland, og jakter nå rektor til både Andøy og Knut Hamsun vgs. Assisterende fylkesdirektør for utdanning, Geir Hareide Hansen, legger ikke skjul på at rektorrollen er kompleks.

Det er både personal, økonomi, administrasjon og pedagogikk. Men små skoler har sine fordeler, tenker han:

– Du kommer tettere på personalet. Og på disse stedene er det et personalet som er veldig engasjerte for sin egen skole. Det er et veldig godt utgangspunkt, tenker jeg.

Videregående utdanning er sammen med samferdsel den største og viktigste oppgaven for et fylke. I Nordland er ambisjonene også store.

– Fylkestinget har vedtatt en strategiplan om full gjennomføring i videregående opplæring. 100 prosent er selvfølgelig et svært ambisiøst mål, men betyr at alle som jobber med videregående opplæring i Nordland har noe å strekke seg etter.

Videregående skoler er viktig over alt. Men akkurat nå er utdanningen kanskje særlig viktig for Nordland.

– Det skjer så mye spennende i hele fylket av teknologi og industri, som gjør at utdanningsmiljøet må levere og være oppdatert, fortsetter han.

– En kompleks jobb med store ambisjoner. Hvem passer en slik utfordring til?

– Det er selvsagt en fordel om du komer fra utdanningsfeltet, har pedagogisk erfaring og noe erfaring med personal og ansvar, sier Geir Hareide Hansen.

– Men du må ikke komme fra dette nivået eller høyere. En som kommer fra grunnskolen kan selvsagt også fungere som rektor i videregående skole, mener han.

Og kanskje enda bedre støtte og faglig support enn man får som rektor i små kommuner.

Assisterende fylkesdirektør lover i alle fall et godt apparat fra fylkeskommunens utdanningsetat rundt de nye rektorene. Med et miljø hvor innspill fra de som kommer til er veldig velkomne, sier rådgiver Anna Nilsen:

- Som ganske fersk ansatt i fylkeskommunen opplever jeg at det er sted hvor folk ønsker å høre innspillene dine. Samtidig er nordlendinger ganske frittalende, men det skaper også godt miljl og god stemning, sier sørlendingen.

Nå bistår hun i rekrutteringen av nettopp disse to rektorstillingene.

Og kanskje noen gjør nettopp som Nilsen, og lar seg friste til å bytte ut sør med nord?

Det lar seg definitivt anbefale:

– Nå er det en klisjé, men det er så fantastisk å oppleve naturen i Nordland. I tillegg er menneskene her så åpne, varme og veldig inkluderende.

– Du blir ikke alene

Avtroppende rektor Ellen Ingebrigtsen er sikker på at en ny leder for Andøy videregående skole blir godt tatt i mot av både denne gjengen og resten av personalet.

Om skolen er liten, så er apparatet rundt godt. Både lokalt og regionalt.

– Som rektor får du et team rundt deg med assisterende rektor, avdelingsledere og ansatte på drift og økonomi.

Rektor vil også jobbe tett med Nordland fylkeskommune på HR og Avdeling for utdanning og kompetanse.

Minst like viktig er rektornettverket, sier Ingebrigtsen.

– Vi er 16 gode kolleger som møtes fire ganger i året, med de samme utfordringene. Det gir mulighet for samarbeid og samspill, fortsetter hun.

Og legger til:

– Ja, dette er en jobb med stort ansvar. Men du er ikke alene om å gjøre den.

The,Island,Andoya,,Here,Is,The,Island's,Main,Village,Of
The,Island,Andoya,,Here,Is,The,Island's,Main,Village,Of

Tar du utfordringen – og turen til Andenes?

Andøy videregående skole søker rektor

Om stillingen

Arbeidsgiver: Nordland fylkeskommune

Stillingstittel: Rektor

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Andenes

Søknadsfrist: 14. mars

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Nordland fylkeskommunes kjerneoppgaver omfatter ansvar for videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelsetjenester, transporttilbud og næringsutvikling.

Målet er å være en regional utviklingsaktør på alle områder.Nordland fylkeskommune har parlamentarisk styringsform.

Fylkestinget er vårt øverste organ, mens fylkesrådet har det daglige ansvar for gjennomføring av politikken. Fylkesrådet er også leder av den fylkeskommunale administrasjonen.

Se våre nettsider

Nordland fylkeskommune søker en omgjengelig, utviklingsorientert og tydelig rektor for Andøy videregående skole.

Rektor må ha evne og vilje til å videreutvikle skolen og profesjonsfelleskapet i tråd med målsetninger i Nordlandsmodellen.

Vi har som målsetting at alle som begynner i videregående skole skal gjennomføre, og at alle som er kvalifisert for det skal få læreplass.

Rektor vil være en viktig bidragsyter i fylkesdirektørens rektorkollegium som består av 18 engasjerte rektorer i de videregående skolene i Nordland, Mellomåsen skolesenter og Nordland fagskole.

I lederskapet er våre kjerneverdier tillit, åpenhet og lojalitet grunnleggende.

Om skolen:

Andøy videregående skole ligger i nordlyskommunen Andøy, på tettstedet Andenes i vakre Vesterålen. Skolen har ca. 35 ansatte og ca. 100 elever. Skolen har tilbud innen studiespesialisering, helse- og oppvekstfag og elektrofag og datateknologi, og tilbyr som eneste skolen i Norge landslinje innen Vg3 romteknologi. I tillegg planlegges oppstart av et helt nytt utdanningstilbud innen dronefag fra og med høst 2022, med Vg2 dronefag og Vg3 droneoperatørfaget. Både romteknologi og dronefag tilbys i tett samarbeid med Andøya Space Education.

Stillingens ansvars- og fagområde:

 • Strategisk ledelse
  Utvikling av skolen i samsvar med skoleeiers mål og visjoner
  Lede strategi- og utviklingsprosesser
 • Pedagogisk ledelse
  Ansvar for å lede skolens pedagogiske utviklingsarbeid, herunder innføringen av fagfornyelsen
 • Overordnet økonomistyring og budsjettansvar
 • Personalledelse
  HMS og arbeidsmiljø
  Medbestemmelse
 • Sikre et trygt og godt skolemiljø som bidrar til likeverd og inkludering

Utdanning og erfaring:

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå med undervisningskompetanse.
 • Relevant ledererfaring med min. fire års høyere utdanning kan erstatte krav om mastergrad
 • Formell kompetanse knyttet til skoleledelse (kan gjennomføres innen tre år etter tilsetting)
 • Undervisningserfaring og erfaring som leder med personalansvar, gjerne fra vgs
 • Kunnskap om offentlig sektor og videregående opplæring, herunder relevant lov- og avtaleverk
 • Kunne vise til erfaring med digitalt arbeid og relevante digitale verktøy

Personlige egenskaper:

 • Være utviklingsorientert og se betydningen av visjoner, strategier og mål
 • Tydelig og støttende leder med god rolleforståelse
 • Evne til å planlegge, prioritere og arbeide strukturert
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne
 • Evne til å bygge nettverk lokalt og regionalt
 • Evne til å ivareta og videreutvikle skolens kultur
 • Gode samarbeidsevner og god relasjonsforståelse
 • Evne til å etterleve fylkeskommunens kjerneverdier - tillit, åpenhet og lojalitet
 • Positivt menneskesyn

Personlig egnethet vektlegges.

Om organisering av videregående skoler i NFK

I Nordland fylkeskommune er ansvar delegert til skolens ledelse gjennom rammestyring.

Dette stiller krav til målrettet ledelse, men gir samtidig et lokalt handlingsrom.

Som rektor rapporterer du til fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Nordland og er en del av rektorkollegiet som skal bidra til den videre utviklingen av videregående opplæring i Nordland.

Det mest sentrale utviklingsmålet til utdanningssektoren er å nå Nordland fylkesting sin visjon om at alle elever skal gjennomføre videregående opplæring.

Avdeling for utdanning og kompetanse har ansvar for ca. 8000 elever, ca. 3000 lærlinger, ca. 1000 voksne deltakere og totalt 2550 ansatte.

Hovedoppgavene omfatter videregående opplæring i skole og bedrift, hele det 13-årige opplæringsløpet i barneverninstitusjoner, på sykehus og i fengsel, samt videregående opplæring for voksne, integrering og kompetanseutvikling i Nordland.

Fylkeskommunen er skoleeier for 16 videregående skoler, Mellomåsen skolesenter, Nordland kunst- og filmhøgskole og Nordland fagskole.

Sentrale nettsider og dokumenter:

Som ansatt hos oss får du:

 • Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø
 • En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale
 • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår

Vi ønsker deg velkommen som søker!


For spørsmål om stillingen, kontakt gjerne

Nina Ellingsen Høiskar, fylkesdirektør for utdanning og kompetanse

Geir Hareide Hansen, assisterende fylkesdirektør

Søknadsfrist: 14. mars

Send søknad i vårt skjema her


Generelt om stillingen:

 • Nordland fylkeskommune er underlagt sikkerhetsloven, og for stillingen som rektor ved Andøy videregående skole må sikkerhetsklarering påregnes.
 • Alle som skal tilsettes i skolen skal legge fram politiattest før tiltredelse (vedlegges ikke søknad). Søker må selv bestille attest fra politiet.
 • Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. CV fylles inn i søknadsskjemaet, i stedet for å legge den som vedlegg. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju
 • Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden.
Powered by Labrador CMS