STILLING LEDIG:

Andøy kommune søker utadvendt og målrettet næringsrådgiver

Fast stilling i kommune med mange spennende prosjekter!

Om stillingen

Arbeidsgiver: Andøy kommune

Stillingstittel: Næringsrådgiver

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Andenes

Søknadsfrist: 25. juni

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Med våre 4600 innbyggere ligger Andøy ytterst i havgapet i Vesterålen. Andøy kommune har et spennende og aktivt næringsliv innenfor flere sektorer.

Et internasjonalt romfartssenter, en stor fiskerinæring, et bredt landbruk og et reiseliv i vekst.

Her er det rike muligheter for kulturaktiviteter og et unikt friluftsliv i spektakulær natur. Kommunen har flyplass med flere daglige avganger med Widerøe og flere ukentlige direkteruter til Oslo i sommermånedene.

Andøy kommune er en kommune i full omstilling. Med flere store utviklingsprosjekter i regi av Andøya Space, Andfjord Salmon, The Whale og ny fiskerihavn på Andenes, ønsker Andøy kommune følge opp det lokale næringslivet ved å styrke seksjon for samfunnsutvikling med en næringsrådgiver.

Stillingen vil inngå i et stort, ungt, tverrfaglig og spennende miljø med fokus på kompetanse og framdrift.

Du vil være en del av flere team som jobber med samfunnsutvikling, planlegging og byggesak, og skal være næringslivets stemme inn i det kommunale arbeidet.

Arbeidsoppgavene vil blant annet være å forvalte kommunens næringsstyre, skape og vedlikeholde nettverk mot næringsforening og andre organisasjoner, og utvikle gode relasjoner til fylkeskommune og statsforvalter.

Vil du være med på å skape fremtid her?

Vil du være med på å skape fremtid her?

Kommunen er under stor omstilling og utvikling. I løpet av få år skal det bygges nytt rakettskytefelt for Andøya Space Center, ny fiskerihavn, ny lufthavn og hvalmuseum.

Til dette trenger kommunen engasjerte mennesker som vil være med på å skape et bærekraftig samfunn. Hos oss vil du få muligheten til å jobbe med en svært spennende prosektportefølje.

Kommunen ruster nå opp kapasiteten på avdeling for samfunnsutvikling og avdeling for kommunalteknikk og beredskap. Avdelingene har blant annet ansvaret for arealplanlegging, kart- og oppmålingstjenester, byggesak, eiendomsforvaltning og bygging av nye bygg, brann og redning, veg, vann og avløp.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter noen med god kjennskap til kommunen og fylkets næringsarbeid, og som forstår og kan kommunal saksbehandling. Du evner å kombinere saksbehandling med strategisk tenkning.

Du ønsker å lede innovasjon- og utviklingsprosesser, har gode samarbeidsevner og like å jobbe tverrfaglig i team. Vi ønsker en person som deltar i fellesskapet og ønsker å lære av andre, for selv å bli bedre i jobben sin. Du tar i et tak for andre der det trengs, og har gode digitale ferdigheter.

Erfaringer

Det vil være en fordel med kommunal eller fylkeskommunal erfaring, samt god kunnskap om næringslivet i kommunen og regionen.

Vi ser også etter erfaring med å søke, utlyse og forvalte prosjekter og støtteordninger. Vi trenger en person som kan veilede bedrifter og kommune i å utnytte næringslivets virkemiddelapparat til det beste for næringsliv og kommune.

Kompetanse

 • Relevant bachelor -fortrinnsvis master, rettet mot næring/innovasjon/samfunnsutvikling.
 • Annen relevant erfaring kan i noen grad erstatte krav om formell kompetanse.

Personlige egenskaper:

 • Evne til samarbeid i samme fagmiljø og med andre fagområder
 • Evne til selvstendig arbeid
 • God forståelse for politiske prosesser og vedtak
 • Løsningsorientert og strukturert for å holde fremdrift og overholde tidsrammer
 • Utviklings- og kunnskapsorientert
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Bo og leve i Andøy

Bo og leve i Andøy

Nysgjerrig på hvordan det er å bo og leve i Andøy? Les mer på leviandoy.no!

Du kan også sende en e-post til Siv Loe eller ringe henne på telefon 95 33 55 65 dersom du har spørsmål om hvordan det er å leve å bo i Andøy.

Jobb for to?

Akkurat nå er det mange stillinger som lyses ut i Andøy og Vesterålen – fra både kommuner og næringsliv.

Vi kan tilby:

 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Tilsetting/lønn i hht. tariffavtale inkl. 6 måneders prøvetid
 • God forsikrings- og pensjonsordning i KLP
 • Fleksibel arbeidstid med gunstig sommertid
 • IA-bedrift

Det vil bli gjennomført intervjuer med aktuelle kanditater.

Personlig egnethet og faglige kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt.


For spørsmål om stillingene, kontakt gjerne

Søknadsfrist: 25. juni

Send søknad i vårt skjema her


Andøy kommune praktiserer meroffentlighet, og som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge.

Powered by Labrador CMS