STILLING LEDIG:

Andenes,During,Sunset,-,Scandinavia,Beautiful,Landscape,Of,Norways,Lofoten

Med 2500 engasjerte innbyggere er Andenes kommunesenteret i Andøy

Blant disse er en engasjert gjeng ved Andenes skole...

...som snart mister rektoren sin

Det betyr at plassen står ledig. Kanskje den venter på deg?

270 elever venter deg på Andenes skole: Her kan du ta ansvar og få erfaring som rektor

Faglig utvikling og frihet til å jobbe med ledelse av skolen står sentralt på den nesten nye skolen. En engasjert ledergruppe og et lokalsamfunn med store planer venter også på deg.

Publisert Sist oppdatert

– Handlefrihet og handlingsrom er viktige stikkord. Jeg har fått muligheten til å utvikle egne mål og visjoner. Til å bruke ressursene på den måten vi tror er best for å nå skolens mål, sier Thomas Pareli Seines.

Rektor Thomas Pareli Seines.

Han er avtroppende rektor ved Andenes skole.

Friheten og rom for utvikling har blant annet gitt han mulighet til å gå rektorutdanningen.

Det var hell for Thomas og kanskje uhell for Andøy kommune, for på studiet møtte han det som snart blir samboeren i Narvik.

– Det er ikke noen hemmelighet. Så jeg må dessverre forlate en jobb jeg har trivdes veldig godt med, smiler Thomas.

Derfor blir rektorjobben snart ledig. Og kommunen søker noen til å fylle den ledige posten. For å lede skolen sammen med en dyktig ledergruppe.

– En del av prioriteringene våre har vært nettopp det: Å sørge for nok ressurser til ledelse og bygge et godt team. Slik at vi kan jobbe målrettet med ambisjoner og mål, sier rektoren.

Administrasjonen har også forkontor og skolemiljøkonsulent, for å nevne noe.

Dine nye kolleger? SFO-leder Jan Eirik Olsen (t.v.), inspektør Marthe Hansen og inspektør Fredrik Gundersen.

Verdensrommet neste

Andenes ligger så langt nord i Nordland du kan komme. Tettstedets grunnskole, bygd for rundt ti år siden, har 10 trinn, 270 elever og ligger ytterst i havgapet.

Det er vanskelig å gå ubemerket av været og beliggenheten. Men så har den da også gitt Andøy noen unike muligheter:

Nylig åpnet Europas første romhavn for satellitter. Her bygges opplevelsessenteret The Whale. Snart er det tid for utvidelse i den viktige fiskerihavna. Andfjord Salmon utvider med mange nye bassenger.

Mye skal skje i Andøy.

Et levende lokalsamfunn

– Du har selvsagt alt av fjell, natur og ski her. Men også stedet Andenes er i utvikling, påpeker oppvekstsjef Sveinung Ellingsen i Andøy kommmune. 

– Vi jobber med en ny sentrumsplan, og det kommer stadig flere nye tilbud i kommunen. Andøya Space får også en synligere plass i lokalsamfunnet, fortsetter han.

Noe skjer også med Forsvaret og den mer eller mindre nedlagte Andøya Flystasjon. Vinterens øvelse med mange hundre soldater bærer kanskje bud om mer aktivitet igjen.

Andøysamfunnet kjennetegnes også ved sin sterke kultur og frivillighet. Du kan ikke bare ta en nøkkelrolle på skolen.

– For den som ønsker, kan du bli en viktig person også i samfunnet. Her er fotball, håndball, klatring, korps, revy og mange lag og foreninger. Det er mye som skjer og nok av steder å bidra, sier Ellingsen.

En godt organisert skole, sier lærer Tone

Velger du Andenes som din nye arbeidsplass, kan du få Tone Skagen som kollega. Hun mener skolen sin har mye å by på. Blant annet god organisering.

– Lærere og assistenter er organisert i faste team på alle trinn, noe som medvirker til godt samarbeid mellom oss voksne og bedre kjennskap til elevgruppa. Faste team gir også muligheter for gode og spennende undervisningsopplegg og prosjekter, der lærerne kan spille på hverandres faglige styrker, sier Tone.

– Vi ønsker oss en rektor som kan bygge videre på den gode organiseringen og strukturen, for å gjøre oss enda bedre, fortsetter hun.

Utvikling og unge lærere

Dette kunne også vært en historie om utfordrende kommuneøkonomi. Ja, det har også Andøy. Likevel er stemningen og optimismen god, mener oppvekstsjefen.

Også på Andenes skole. Hvor du kan ta ansvaret som kaptein. For et ungt og engasjert lag. Her er det rekruttert mange nye lærere de siste årene.

– Det er generelt veldig god stemning. Vi drar i samme retning og er med på det som skjer. Kollegiet er preget av både faglig engasjement og humør, sier inspektør Marthe Hansen.

SFO-leder Jan Eirik Olsen er blant dem med lengst erfaring. Han skyter inn:

– De siste årene har forynget skolemiljøet, med unge lærere som tør og får lov til å komme med sitt. Nå er vi en veldig sammensveiset gjeng her, mener han.

Mye av dette engasjementet brukes på faglig utvikling. Det handler gjerne om å vri ressursbruken mot tidlig innsats, der det trengs. I stedet for å komme etter, forklarer rektor Thomas Pareli Seines:

– Det var en klasse med behov for en del kartlegging, og en del like utfordringer. Så fant vi et prosjekt ved Universitetet i Stavanger som handlet om nettopp dette, og ble pilotskole for en ny måte å jobbe på. Nå ser vi at det gir resultater.

Lærere og ansatte ved Andenes skole finner gjerne på ting sammen.
Lærere og ansatte ved Andenes skole finner gjerne på ting sammen.

Åpner også for talenter

– Og hvis du har gode ideer som kommuniseres godt, kan du få med deg resten av gjengen, fortsetter rektoren.

Hans etterfølger har ingen bestemt profil skrevet i panna. Det kan selvsagt være en erfaren skoleleder som kommer inn med pondus.

Oppvekstsjef Sveinung Ellingsen i Andøy kommune.

Men et nytt rektortalent vil også være aktuelt, understreker oppvekstsjef Sveinung Ellingsen. Selv ble han rektor ved samme skole som 34-åring. Omtrent like gammel var Seines da han tiltrådte.

Og en fersk rektor vil ikke stå alene, understreker oppvekstsjefen. Med bare to kommunale skoler, er det rom for tett oppfølging, samarbeid og dialog. 

Skolene i regionen samarbeider også godt:

– Det er et skoleledernettverk i Vesterålen, hvor vi lærer godt av hverandre og utforsker beste praksis, sier Ellingsen.

 
The,Island,Andoya,,Here,Is,The,Island's,Main,Village,Of

Andøy venter på deg. Er du klar?

Andenes skole søker rektor

Unik mulighet: Bli rektor ved Andenes skole – ledelse med sterk støtte og tydelig struktur.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Andøy kommune

Stillingstittel: Rektor

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Andenes

Søknadsfrist: 25. april

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Andøy ligger ytterst i havgapet i Vesterålen, lengst nord i Nordland fylke. Det bor i overkant av 4600 innbyggere i kommunen vår. Vi har et spennende og aktivt næringsliv innenfor flere sektorer; et internasjonalt romsenter, en stor fiskerinæring, en variert landbruksnæring og et reiseliv i vekst. Her er rike muligheter for kulturaktiviteter og et unikt friluftsliv i spektakulær natur. Kommunen har flyplass med daglige avganger til Tromsø, Evenes og Bodø, og flere ukentlige direkteruter til Oslo i sommermånedene.

Andøy kommune har om lag 450 ansatte og et budsjett på omtrent 490 millioner kroner. Kommunen står foran en rivende utvikling, med etablering av Europas første romhavn for oppskyting av satellitter (Andøya Space Port), et unikt opplevelsessenter for hval (The Whale), landbasert havbruk (Andfjord Salmon), samt ny fiskerihavn. Andøy kommune har blitt tildelt et fond på 250 millioner kroner som skal benyttes til å utvikle kommunen videre. Regjeringen har nylig besluttet å styrke Andøya flystasjon og legge til rette for utvikling av teknologi, drone- og romfartsindustri, i første omgang med 167 millioner kroner.

Andøy kommune inviterer engasjerte og visjonære ledere til å søke stillingen som rektor ved Andenes skole. Skolen er en bærebjelke i lokalsamfunnet med ca 270 elever fra 1. til 10. trinn. Lokalisert i Andenes, tilbyr skolen en unik posisjon for å påvirke og forme fremtiden for våre unge innbyggere.

Om stillingen:

Som rektor ved Andenes skole vil du være øverste leder for et etablert og dyktig lederteam, bestående av to inspektører / avdelingsledere med klart definerte roller og ansvarsområder.

Dette teamet er kjernen i skolens operative ledelse. 

Skolen har også en SFO-leder som er del av skolens lederteam, og som er essensiell for vår daglige drift. Skolen har i tillegg solide støtteressurser som bidrar til en effektiv og velfungerende skolehverdag, blant annet en skolemiljøkonsulent som har som hovedoppgave å bidra til å forebygge og følge opp skolemiljøsaker.

Som skoleleder i regionen Vesterålen og Lødingen vil du også inngå i et skoleledernettverk for skoleledere i hele regionen. To ganger per skoleår samles vi til faglig påfyll, erfaringsutveksling og utvikling av vårt felles skolelederskap.

Denne strukturen gir deg som rektor gode rammebetingelser for å lede, drifte og videreutvikle Andenes skole.

I forbindelse med ny opplæringslov får du som rektor også en spennende mulighet til å utvikle nye strukturer og systemer innen en rekke områder i skolen, blant annet elevmedvirkning og skoledemokratiet.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå innen utdanningsledelse eller tilsvarende rektorutdanning.
 • Det er ønskelig med erfaring fra ledelse i skolesektoren eller tilsvarende, med dokumentert evne til å lede et profesjonelt team.
 • Pedagogisk innsikt og et engasjement for utdanningsutvikling og kunnskaps- og forskningsbasert innovasjon.
 • Ferdigheter i budsjettstyring, organisasjonsutvikling og personalledelse.

Vi er også åpne for søkere som ikke har formell lederutdanning / ledererfaring, men har pedagogiske ambisjoner og personlige egenskaper. Skolen og kommunen vil legge til rette for videreutdanning dersom vår nye rektor ønsker det.

Vi søker en rektor som:

 • Kan lede med visjon og klare mål, og inspirere både ansatte og elever.
 • Har evnen til å delegere for å utnytte og videreutvikle et sterkt og dedikert lederteam og støtteressurser.
 • Er strategisk i sin tilnærming til skoleutvikling, med en klar forståelse for innovasjon og inkludering i utdanning.
 • Besitter sterke kommunikasjonsferdigheter og kan samarbeide effektivt med alle skolens interessenter og samarbeidspartnere.

Vi tilbyr:

 • En sentral lederrolle i utviklingen av fremtidens utdanning ved Andenes skole og i Andøy kommune.
 • En støttende arbeidskultur med klare strukturer for ledelse og beslutningstaking.
 • Konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Muligheter for relevant videre- og etterutdanning

Andenes skole er del av tjenesteområdet for Oppvekst og kultur i Andøy kommune. Som rektor vil du rapportere til kommunalsjef for tjenesteområdet, Sveinung Ellingsen. Du vil være del av et lederteam innen tjenesteområdet som har fokus på å utvikle sitt lederskap, støtte og hjelpe hverandre.

Søknadsprosess:

Er du klar for å lede Andenes skole inn i fremtiden? Send inn din søknad!

Grip muligheten til å spille en nøkkelrolle ved Andenes skole, hvor du har optimale betingelser for å lede og utvikle vår flotte skole!


For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med kommunalsjef Sveinung Ellingsen, på 990 07 280 eller e-post

Søknadsfrist: 25. april

Send søknad i vårt enkle skjema her:

 
Powered by Labrador CMS