STILLING LEDIG:

Nesseby kommune søker virksomhetsleder og rektor for Nesseby oppvekstsenter

Er du vår nye barnehage- og skoleleder?

Om stillingen

Arbeidsgiver: Nesseby kommune / Unjarga gjelda

Stillingstittel: Virksomhetsleder og rektor

Stillingstype: Fast, heltid

Arbeidssted: Varangerbotn

Søknadsfrist: 25.11.2021

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Unjárgga gielda/Nesseby kommune ligger innerst i Varangerfjorden i Øst-Finnmark. Hovednæringene har de siste 100 årene vært reindrift, jordbruk og fiske. Geografisk så grenser vi til Tana, Sør-Varanger og Vadsø kommune. Unjárgga gielda/Nesseby kommune er en 2-språklig kommune der samisk og norsk språk er likestilt.

Kommunen har veldig god barnehagedekning, godt pleie- og omsorgstilbud og ofte er avgangselevene i ungdomsskolen på topp i Finnmark.

Foruten kommunen, som er den største arbeidsgiveren, så har Sametinget sin hovedadministrasjonen for kultur- og miljøvern i Varangerbotn.

Kommunen har dagligvarebutikk, bensinstasjon, kafé, italiensk restaurant, sølvsmed og postkontor i bensinstasjonen. Andre virksomheter som kan nevnes er museum (ansvarsmuseum for sjøsamisk kultur), oppdrettsindustri, maskinentreprenør, linjebyggingsentreprenør, hagesenter, regnskapsfirma, slakteri og drosjer.

Unjárga/Nesseby er det beste stedet i verden for friluftsaktiviteter. Kommunen kan tilby alt fra fjord- til viddeopplevelser både sommer og vinter. For de som er interessert i jakt og fiske så har kommunen flere gode lakseelver og godt jaktterreng både for rype og elg.

Unjarga gjelda / Nesseby kommune er på utkikk etter deg som ønsker å gjøre en forskjell for våre unge og lovende i barnehage og grunnskole. Oppvekstsenteret har i dag 120 barn og elver fordelt på grunnskole, barnehage og voksenopplæring. Oppvekstsenteret har et tospråklig opplæringsløp der barn og elever tilbys førstespråksopplæring på samisk.

Virksomhetsleder har et komplett og helhetlig ansvar for egen enhet, og har det overordnede ansvaret for oppvekstsenterets pedagogiske, økonomiske, og administrative utvikling og drift. Virksomhetsleder/ rektor rapporterer til administrasjonssjef og inngår i administrasjonssjefens ledergruppe. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det vil bli inngått lederavtale for stillingen.

De sentrale arbeidsoppgavene

 • Overordnet ansvar for fag, økonomi og personal i barnehage, grunnskole og voksenopplæring.
 • Strategisk utviklingsarbeid for virksomheten i samarbeid med inspektør og barnehagestyrer.
 • Sikre et positivt barnehage-, skole-, lærings-, og arbeidsmiljø både for elever og ansatte.
 • Sørge for positiv- og utviklingsorientert samarbeid med foresatte og hjelpeinnsatser.
 • Ansvarlig for elevenes læringsresultat og skal være pådriver i utviklingsarbeidet og vise til resultater.

Du som søker har følgende kvalifikasjoner:

 • Tilfredsstille opplæringslovens krav om forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ kompetanse.
 • Kunnskap om barnehage-, og skoleutvikling.
 • Klare visjoner for fremtidens barnehage og skole, samt evne til innovasjon.
 • Relevant lederutdanning og/ eller erfaring fra lederstilling i skolen.
 • Kompetanse/ kjennskap til samiske språk og kultur.
 • Kompetanse innen ledelse, personalarbeid og økonomi.
 • God IKT kompetanse.

Personlige egenskaper/ lederegenskaper.

 • Tydelig leder med god relasjonskompetanse.
 • Gir ansvar, ser muligheter og er løsningsorientert.
 • Tydelig og god kommunikasjon.
 • Evne til å utvikle, motivere og lede elever og ansatte.
 • Stor arbeidskapasitet.
 • Planmessig og systematisk.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:

 • En utfordrende og variert lederstilling med forventning om å videreutvikle virksomheten for å gi en opplevelse av helhet, sammenheng og forståelse for barnehagebarn, elever og foresatte.
 • Lønn etter avtale.
 • Virkemiddelordning i Lånekassen. Arbeidstakere som bor i Finnmark kan søke om nedskrivning av studielån med 10 % per år, inntil kr. 25 000,-.


Søknadsfrist 25. november

Link til søknadsskjema

Ta kontakt med oss for en uformell samtale om stillingen:


Generell informasjon

Det gjøres oppmerksom på at kommunen er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste med navn, kjønn, sted og alder. Kandidater som særskilt ønsker seg unntatt offentlighet må begrunne dette i søknaden og vil bli kontaktet for nærmere avklaringer. Dersom søknad om anonymitet ikke innvilges, får man mulighet til å trekke seg fra prosessen.

Henvendelser i en tidlig fase behandles konfidensielt.

Powered by Labrador CMS