STILLING LEDIG:

Brenner du for innovasjon og utvikling...

...samtidig som du ønsker å bo i vakre omgivelser?

Hvorfor begrense de fineste naturopplevelsene til å være bare helgeturer?

Halti næringshage søker forretningsutvikler i Lyngen

Har du hjerte for lokal verdiskaping, og hode for utvikling?

Om stillingen

Arbeidsgiver: Halti Næringshage

Stillingstittel: Forretningsutvikler

Stillingstype: Prosjektstilling 2 år, med mulighet for fast ansettelse

Arbeidssted: Furuflaten, Lyngen

Søknadsfrist: 16. juni

Send søknad på e-post

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Navnet Halti er hentet fra grensefjellet Ráisdouttarhaldi som ligger i Nord-Troms. På finsk betyr ordet: et sted der det er mektige og gode krefter, på samisk betyr det: overlate noe betydningsfullt til en venn man har full tillit til.

Vi er stolte av å kunne representere dette i våre daglige gjøremål, og vi håper vi klarer å leve opp til navnet.

Vår forretningsidé er følgende: Vi tilbyr talenter, ideer og prosjekter i Nord-Troms profesjonell bistand i møte med virkemiddelapparatet, til å utvikle forretningsideer, arbeide med markedet og finne samarbeidspartnere.

Vi tilbyr også attraktive forretningslokaler som er tilrettelagt for samspill mellom bedrifter.

Vi ønsker i vårt daglige virke å fremstå som: Raus – Robust – Rå

Vi holder til på Hovedveien 2 i Haltibygget på Storslett i Nord-Troms, omtrent midt mellom Tromsø og Alta.

Vi søker nå en fremoverlent forretningsutvikler som vil være med å løfte et allsidig næringsliv i vekst.

Med kontor i Lyngen får du muligheten til å kombinere spennende arbeidsoppgaver med utrolige naturopplevelser!

Halti Næringshage AS er et innovasjons- og utviklingsselskap med mål om økt vekst og samhandling i Nord-Troms. Deler av vårt arbeid er knyttet til et det nasjonale næringshageprogrammet, som skal bidra til ytterligere verdiskaping.

Vi bistår gründere og etablerte bedrifter med å utvikle og kommersialisere gode forretningsideer, arbeide mot nye markeder, hente inn kapital, bygge kompetanse og nettverk.

Nedslagsfelt vårt er Nord-Troms, men vi jobber med prosjekter, bedrifter og etablerere i hele landsdelen og på Nordkalotten. Vi er engasjert i større utviklingsprosjekt i vekstnæringer som havbruk og reiseliv. Hovedkontoret vårt er på Storslett i Nordreisa kommune, med avdelingskontor på Furuflaten i Lyngen kommune.

Vi søker en engasjert og utadvendt person til å jobbe med videreutvikling og nyskaping i næringslivet i Nord-Troms.

Du vil få et særskilt ansvar for Storfjord og Lyngen-regionen, men ha hele Nord-Troms som arbeidsområde.

Visjonen til Halti Næringshage er raus, robust og rå. Dette preger arbeidsmiljøet vårt og måten vi møter samarbeidspartnere på.

Blir du motivert av utfordringer som gir stort rom for nytenking og innovative løsninger?

Er du en naturlig brobygger, god på kommunikasjon og samhandling?

Vi søker en kollega med variert arbeidserfaring, gjerne teknisk bakgrunn og utdanning på høyere nivå, som støtter opp under vår posisjon som samfunns- og næringsutvikler i regionen.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Utvikling og rådgiving for bedrifter i Nord-Troms
 • Bistå bedrifter med å søke finansiering til utvikling og forskning
 • Prosjektutvikling og prosjektledelse
 • Representere næringshagen i ulike fora
 • Tett samhandling med offentlig virkemiddelapparat
 • Markedsarbeid for å etablere nye aktiviteter og virksomheter sammen med teamet i næringshagen og eksterne samarbeidsparter

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring fra næringslivet og/eller innenfor næringsutvikling
 • Handlekraftig, selvstendig og gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig
 • Analytisk, systematisk og resultatorientert

Kontoret vårt i Lyngen er samlokalisert med en rekke industribedrifter. Arbeidsstedet er primært på Furuflaten, men kan kombineres fra andre steder i Nord-Troms.

Førerkort for personbil er en forutsetning.

Stillingen er organisert som en prosjektstilling med varighet i to år, men med mulighet for fast ansettelse.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, fleksible arbeidstidsordninger og svært gode kolleger.

Nord-Troms er omfattet av virkemiddelsonen med blant annet nedskriving av studielån, lavere skatt og fritak for arbeidsgiveravgift.

Vil du bli med på laget vårt?

Vil du bli med på laget vårt?
 • Spørsmål om jobben kan rettes til daglig leder Marius Johansen, på 995 92 583 eller e-post
 • Søknadsfrist: 16. juni

Send søknad og CV på e-post

Powered by Labrador CMS