STILLING LEDIG:

Øksnes kommune søker utviklingsorientert økonomisjef

Kommune med høy utviklingstakt, optimisme og stødig økonomistyring søker faglig sterk leder.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Øksnes kommune

Stillingstittel: Økonomisjef

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Myre

Søknadsfrist: 18. oktober

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Øksnes kommune har ca 4.500 innbyggere og ligger i Vesterålen. Kommunen har et godt og variert næringsliv som er i kontinuerlig utvikling. Med Myre som kommunesenter er vi Norges største torskekommune, og fiskeri har alltid vært bærebjelken i vårt samfunn.

Med storhavet som nabo, fjell i verdensklasse, imøtekommende og varme innbyggere er Øksnes kommune en kommune for framtida.

Øksnes kommune har et rikt og variert kulturliv, med Dronningruta og Nyksund som kjente opplevelser.

Øksnes ønsker ny økonomisjef velkommen!

Enhetsleder for økonomi er sentral i administrasjonssjefens støtteprosesser og spiller en viktig rolle i ukentlige strategiske ledermøter.

Øksnes preges av optimisme og høy utviklingstakt, med fokus på å skape resultater gjennom god tone, fleksibilitet og tverrfaglig samarbeid.

Øksnes kommune har kultur for stødig og solid økonomistyring med positive resultater over tid. Økonomisjefen skal være en god støtte og rådgiver i organisasjonen, og en aktiv pådriver for helhetstenking og utvikling av kommunen. Ny økonomisjef vil være sentral i prosessen med å samkjøre felles lønns- og økonomiavdeling.

Administrasjonssjefen vil ha ny økonomisjef på plass så raskt som mulig slik at vi får en god overlapping og kompetanseoverføring fra dagens leder som går av med pensjon våren 2022.

Vi søker etter en entusiastisk, utviklingsorientert og faglig sterk medarbeider, gjerne med erfaring fra kommunal sektor, som har evne til å jobbe selvstendig og i team. Vår kompetente ansatte i lønns- og økonomiavdelingen er klar for å ta i mot ny leder med god forståelse for relasjonell ledelse og evne til god dialog med avdelingens personal.

Positiv innstilling og gode kommunikasjonsferdigheter er en forutsetning for å lykkes i denne jobben, og personlig egnethet vil ha avgjørende betydning i ansettelsesprosessen.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvar for kommunens overordnede økonomistyring, finansforvaltning og internkontroll
 • Ansvarlig for økonomiplan, årsbudsjett, regnskap, årsmelding og økonomirapportering
 • Regnskapsansvarlig for noen eksterne virksomheter
 • Bistå Administrasjonssjefen og de tjenesteytende enhetene
 • Bistå organisasjonen med innkjøp og anskaffelser
 • Systemansvarlig for kommunens økonomisystem
 • Lede og utvikle de funksjonene som ligger til stillingens ansvarsområde

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå
 • Erfaring med økonomistyring og budsjettarbeid, gjerne fra kommunal virksomhet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode IKT-kunnskaper, deriblant økonomi- og lønnssystem som benyttes i offentlig sektor
 • Erfaring fra omstilling og utviklingsarbeid teller positivt

Personlige egenskaper

 • Strategisk blikk og evne til å se de store linjer
 • Jobbe selvstendig og tverrfaglig
 • Målrettet, systematisk og nøyaktig
 • Lederegenskaper gjennom å være samlende og samhandlende
 • Positiv innstilling
 • Evne til god kommunikasjon og dialog

Vi tilbyr

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • Tilsetting på vanlige kommunale vilkår
 • Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning
 • God forsikringsordning og lånevilkår i KLP.

For spørsmål, kontakt administrasjonssjef Jarle Ragnar Meløy på telefon 761 85 000

Søknadsfrist: 18. oktober

Send søknad i vårt skjema HER


Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Powered by Labrador CMS