STILLING LEDIG:

Ledig stilling som helsesykepleier i Lurøy kommune

Bli med på utviklingen av familiens hus og jobb tett på barn og unge i Lurøy kommune

Om stillingen

Arbeidsgiver: Lurøy kommune

Stillingstittel: Helsesykepleier

Stillingstype: Full/heltid

Arbeidssted: Onøy

Søknadsfrist: 29. mai

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Lurøy er en kystkommune på Helgeland. Kommunen består av fastland og 1372 store og små øyer. I denne praktfulle naturen med sjøsalte strender og fagre fjell bor det i underkant av 2000 mennesker.

Moderne hurtigbåter, bilferger og veier gir folket daglige forbindelser. Havet har vært og er vår hovedkilde til næring og liv. I moderne havbruk er vi blant de fremste i landet, og vi satser på nye tiltak innen industri og samferdsel.

Vi har full barnehagedekning og gode muligheter for en aktiv fritid. Kommunen har god økonomistyring og godt samarbeidsklima.

Lurøy kommune er en liten kommune på Helgelandskysten med desentralisert bosetting. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er organisert under enhet barn og familie. Det er nært samarbeid mellom de ulike tjenestene, og kommunen har vedtatt en tverretatlig plan for det forebyggende og helsefremmende arbeidet.

Det jobbes nå med å utvikle en samhandlingsmodell i kommunen, hvor det tas utgangspunkt i "Familiens hus", med en Lurøy-vri.

I Lurøy kommune har vi nå ledig en 100% stilling som helsesykepleier fra 01.08.2022. Helsesykepleier jobber innen hele spekteret, både ved helsestasjon og i skolehelsetjenesten. Ansvaret og friheten i jobben er stort, samtidig som oppgavene er omfattende og varierte. Det er totalt to stillinger i tjenesten.

Tjenesten er spredt geografisk mellom øyer og innland, og fordelt på 5 (6) kretser. Ledende helsesykepleier har kontorsted i Aldersund krets. Den ledige stillingen har i utgangspunktet kontorsted på Onøy ved Rådhuset. Oppgavene fordeles mellom begge helsesykepleierne, og innebærer en god del reisevirksomhet mellom kretsene.

Arbeidsoppgaver

Alt arbeid som kommer inn under helsestasjon- og skolehelsetjenesten, med utgangspunkt i nasjonale veiledere. I tillegg vil du bli involvert i mange forebyggende ungdomsaktiviteter i kommunen som "Lev i lag" og "16.mai-arrangement". Du jobber også i ulike team, og har mange samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner

Offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning som helsesykepleier. Dersom ingen helsesykepleiere søker, vurderes det at offentlig godkjent sykepleier kan tilsettes mot at de tar videreutdanning.

Personlige egenskaper

  • Fleksibel.
  • Like å reise mellom de ulike kretsene ved hjelp av bil, samt hurtigbåt eller ferje, både vinter og sommer.
  • Jobbe selvstendig og samtidig kunne jobbe i team.
  • Flink til å lytte, veilede og formidle kunnskap på en god og forståelig måte.
  • Positiv og med engasjement for fagfeltet.

Vi tilbyr

  • Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, tariffavtaler og kommunale regelverk
  • Lønn etter fast tariff, hvor sykepleiere i kommunen tilbys lønn tilsvarende full ansiennitet.
  • Interessante og utfordrende oppgaver, sammen med dyktige kollegaer, i en flott kystkommune i stadig utvikling.
  • Kommunen kan for tilflyttere dekke flytteutgifter etter gjeldende regler, samt være behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass.

For spørsmål kontakt leder enhet barn og familie Berit Harsvik Hauknes75091550/41277196 eller e-post

Søknadsfrist 29. mai

Send søknad på stillingen her


Powered by Labrador CMS