STILLING LEDIG:

Gentle,Trained,Nurse,Helping,Mature,Patient

Bli med og videreutvikle gode faglige tilbud til pasienter og pårørende

I Gratangen kommune – et sted å bli glad i

Vil du ta lederansvar innen omsorg? Vi søker engasjert og selvstendig avdelingsleder

Gratangen kommune søker leder for hjemme– og miljøtjenesten.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Gratangen kommune

Stillingstittel: Avdelingsleder Hjemme- og miljøtjenesten

Stillingstype: Fast / heltid

Arbeidssted: Gratangen

Søknadsfrist: 19. november

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Gratangen kommune har 1150 innbyggere og ligger i Sør-Troms, 35 km fra Narvik og 80 km fra Harstad.

Gratangen er en aktiv kystkulturkommune med godt utbygd skole og barnehagetilbud. Rikelige muligheter for fritids- og friluftsliv.

GRATANGEN - ET STED Å BLI GLAD I

  Leder for denne tjenesten vil ha personal, fag og økonomiansvar for blant annet: 

    • Hjemmetjenesten 
    • Rus – og psykiatritjenesten 
    • Hjemmehjelp
    • Miljøtjenesten
    • BPA samt avlastning og støttekontakt

    Er du den vi leter etter?

Arbeidsoppgaver 

 • Sikre kvalitet og faglig forsvarlig drift til pasienter og brukere etter gjeldende lover, forskrifter, vedtatte prosedyrer/retningslinjer og målsettinger.
 • Samarbeide tett og rapportere til sektorleder vedrørende fag, personal og økonomi.
 • Revidere turnuser ved behov.
 • Saksbehandling i pasient – og brukersaker.
 • Se til at personalressursene forvaltes på en slik måte at de ivaretar faglige, menneskelige og økonomiske hensyn.
 • Bidra i arbeidet med å redusere fravær og øke nærvær.
 • Bidra i arbeidet med utarbeidelse av årsplan, grunnlagsmateriale budsjett og økonomimeldinger.
 • Følge opp rutiner og prosedyrer i forhold til HMS og internkontroll.
 • Ivareta god yrkesetikk.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier.
 • Videreutdanning innenfor relevante fagområder.
 • Gode norskkunnskaper.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Interesse for å videreutvikle et godt faglig tilbud til pasienter og pårørende.

Personlige egenskaper

Det legges stor vekt på søkers personlig egenskaper som skikkethet, egnethet, engasjement, selvstendighet og evne til ledelse.

Vi søker etter en nærværende leder som er:

 • Stabil
 • Beslutningsdyktig
 • Lojal
 • Ansvarlig

  Annet:

  • Per tiden har rus – og psykiatritjenesten en faglig leder. 
  • Miljøtjenesten har en boveileder.
  • Hjemmetjenesten har også ansvar for hjelpemidler, trygghetsalarmer og middagsutlevering i kommunen.
  • Det er et krav at den ansatte benytter alle elektroniske systemer vi har. Opplæring vil bli gitt. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og referanser vil bli innhentet.
  • Vi ber om minst to referanser. Søkere som blir innstilt må levere tilfredsstillende politiattest før ansettelser.
  • Vitnemål og attester må medbringes ved eventuelt intervju.

  Prøvetiden er 6 måneder.

  Søkere kan bli offentliggjort selv om det bes om å bli unntatt offentligheten. Du vi i så tilfelle bli kontaktet av en av oss.


Spørsmål om stillingen kan rettes til:

 • Hege O. Richardsen, sektorleder helse og omsorg, på 92460494
 • Ragnfrid Masterbakk, personalleder, på 47650168

Søknadsfrist: 19. november

Send søknad her


Powered by Labrador CMS