STILLING LEDIG:

Viktig oppdrag for framtidas velferdstjenester: DigiNordland søker to prosjektledere

Er du klar for å ta del i en spennende reise innen digital transformasjon og samfunnsutvikling?

Om stillingen

Arbeidsgiver: DigiNordland

Stillingstittel: Prosjektleder

Stillingstype: Engasjement

Arbeidssted: Nordland / kontorsted etter eget ønske

Søknadsfrist: 7. februar

Send søknad her

Om arbeidsgiver

DigiNordland er et strategisk operativt samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen i Nordland. Programkontoret til DigiNordland koordinerer de ulike delprosjektene og forvalter en felles prosjektportefølje på digitalisering for alle kommunene i Nordland.

DigiNordland samarbeider med andre regionale digitaliseringsnettverk og KS, som satser stort for å styrke kommunesektorens felles innsats på digitaliseringsområdet. Arbeidet foregår både strategisk og praktisk gjennom implementering av digitale fellesløsninger. Les mer om DigiNordland på www.diginordland.no

Vi søker nå to engasjerte prosjektledere som ønsker å være med på å forme fremtidens digitale landskap i Nordland. Som en sentral aktør i den offentlige sektoren jobber DigiNordland for å utnytte nye teknologiske muligheter til det beste for samfunnet. 

Vi inviterer deg til å være en nøkkelperson i dette strategiske operasjonelle samarbeidet mellom kommuner og fylkeskommunen i Nordland.

Om stillingen:

Offentlig sektor har som mål å utnytte nye teknologiske muligheter til samfunnets beste. Offentlige tjenester skal være effektive og oppleves som helhetlige for innbyggere og næringsliv.

Gjennom økt samhandling får kommuner og fylkeskommune økt gjennomføringskraft, økt kompetanse og raskere utbredelse av nye teknologiske løsninger. Regionale digitaliseringsnettverk som DigiNordland har en viktig rolle i å øke den samlede kompetansen, bidra til utbredelse av nasjonale løsninger, og være premissleverandører i det nasjonale utviklingsarbeidet. DigiNordland trenger nå å styrke kapasiteten, og søker etter to prosjektledere som ønsker spennende utfordringer med mange samarbeidsparter.

Det er mange ulike bakgrunner og kompetanser du kan ha for å kunne bidra inn i disse stillingene. Stillingene krever at du kan kommunisere og samhandle godt med andre. Du må like nye utfordringer, og en jobb hvor du hele tiden må lære deg nye ting og hvor ikke alltid løsningene er gitt.

Noen aktuelle bakgrunner kan være fra så ulike områder som: et tjenesteområde i en kommune, prosessledelse, agil prosjektledelse, tjenestedesign, virksomhetsarkitektur, strategiprosesser, dataanalytiker, IKT-drift, IKT-sikkerhet eller personvern og informasjonssikkerhet.

Kunne du for eksempel tenke deg å jobbe med:

 • Støtte kommunene i Nordland i sin digitale transformasjon.
 • Planlegge og lede prosesser for innføring av nye digitale løsninger.
 • Arrangere fysiske og digitale fagdager, konferanser og seminar.
 • Relasjonsbygging og oppfølging av fagnettverk på tvers av kommunene i fylket.
 • Representere DigiNordland i både lokale, regionale og nasjonale fora.
 • Utarbeide beslutningsgrunnlag for styringsgruppen.
 • Etablere og lede fagnettverk, med tilhørende prosjektaktiviteter.

Kanskje er dette deg?

 • Du har relevant høyere utdanning på høgskole- og universitetsnivå.
 • Du har interesse for og kompetanse til å bidra til utviklingen av kommunens digitale løsninger og arbeidsprosesser.
 • Erfaring fra prosjektarbeid og gjerne prosjektstyring.
 • Du er opptatt av samfunnsutvikling, teknologi og innovasjon.
 • Du ser mulighetene som digitalisering og samarbeid gir.
 • Du har god kunnskap om kommunesektoren.
 • Du har en evne til å skape gode relasjoner og engasjere andre.
 • Du er fleksibel og kreativ, men evner også å sluttføre prosesser.
 • Du er god på strategisk tenkning og oppnår gode resultater.
 • Du evner å prioritere og planlegge slik at du håndterer et stort arbeidspress og varierte oppgaver.
 • Du har svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Vi tilbyr

 • 2-årig prosjektstilling med mulighet for forlengelse
 • Muligheten til å bygge et godt faglig nettverk både nasjonalt og lokalt.
 • Lønn etter sentrale avtaler og aktuell kommunes lokale avtaler.
 • Stor grad av mulighet til påvirkning og personlig utvikling.
 • Et meningsfylt arbeid i tverrsnittet mellom teknologi og menneskelige prosesser.

Vi ser etter deg som ønsker å utrette en forskjell, som har et tydelig engasjement og er stolt av Nordland. Vi forventer ikke at du kan «alt», men håper du har et genuint ønske om å lære. Personlig egnethet vil derfor bli tillagt stor betydning. Du må være innstilt på utstrakt møtevirksomhet, mye digitalt og noe rundt om til kommunene i Nordland.

Stillingen rapporterer til leder for DigiNordland som har administrativ tilknytning til Bodø kommune. Du kan ha samme tilknytning, eller vi kan gjøre en tilsvarende avtale med din bostedskommune i Nordland. Kanskje er du allerede ansatt i en kommune i Nordland og ønsker å fortsette ditt arbeidsforhold, men er på jakt etter nye spennende arbeidsoppgaver.


For spørsmål om stillingene, kontakt gjerne:

Søknadsfrist: 7. februar

Send søknad her


Powered by Labrador CMS