STILLING LEDIG:

Ønsker du å bidra til at fremtidens brann- og redningspersonell har kunnskapen de trenger?

Kunnskap som er kritisk for å utføre operative oppgaver på en trygg måte når det virkelig gjelder

Brann– og redningsskolen på Fjelldal søker inntil tolv faglærere

Om stillingen

Arbeidsgiver: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Stillingstittel: Faglærer

Stillingstype: Fast / heltid

Arbeidssted: Fjelldal, Brann– og redningsskolen

Søknadsfrist: 8. april

Send søknad via her

Om arbeidsgiver

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet.

Vi er pådrivere i arbeidet med å forebygge ulykker og kriser, og bidrar til effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Hovedkontoret ligger i Tønsberg, og vi har enheter over hele landet. Til sammen er vi ca. 650 ansatte. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Les mer på dsb.no

DSB søker etter inntil tolv faglærere, som skal undervise studenter ved Brann- og redningsskolen i emnet operativ beredskap. Vi ser etter deg som har relevant yrkesutdanning og/eller erfaring fra operative tjenester, og som ønsker å bidra til at fremtidens brann- og redningspersonell har kunnskap til å utføre operative oppgaver på en trygg måte når det virkelig gjelder.

Hos oss får du undervise både praktisk og teoretisk innen ulike emner og bidra til at studentene oppnår grunnleggende kompetanse og ferdigheter innenfor et bredt spekter av operative oppgaver innen brann og redning. Som faglærer og instruktør innen operativ beredskap får du være med og utvikle innholdet i en helt ny fagskoleutdanning i brann, redning og samfunnssikkerhet. Vi ønsker å sette sammen en gruppe faglærere med ulik operativ bakgrunn og kompetanse – det er stor sjanse for at vi trenger akkurat din erfaring og kunnskap i teamet. 

Du vil være tilknyttet Enhet Operativ beredskap i Seksjon Fagskole, men også bistå med undervisning i andre fagemner og seksjoner avhengig av din kompetanse. 

Vi søker primært etter lærere til heltidsstillinger, men det kan bli aktuelt å tilsette i deltidsstilling. Dersom du søker deltidsstilling, ber vi deg informere om dette i søknaden.

Arbeids- og ansvarsområde

 • planlegge, gjennomføre og evaluere opplæring og øvelser
 • bidra under eksamensavvikling i tråd med gjeldende studieplan og planverk
 • legge til rette for et godt og trygt læringsmiljø for studentene
 • samarbeide med enhetsleder og øvrige faglærere for at studentene oppnår læringsutbyttene i studieplanen
 • utvikle undervisningsmateriell, øvingsbeskrivelser og veiledninger i tråd med skolens ledelsessystem for kvalitet
 • ta del i utviklingen av faget, tverrfaglig undervisning og kurs- og studietilbudet
 • ta ansvar for å være faglig oppdatert
 • bidra til god HMS-kultur
 • ivareta administrative oppgaver og dokumentasjon
 • undervisning i ulike emner må påregnes

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant yrkesutdanning og/eller arbeidserfaring fra operative tjenester

  Relevant yrkesutdanning kan blant annet være; brannkonstabel, yrkesfaglærer, politi, paramedic, ambulansefagarbeider, utdanning fra Forsvaret, grunnopplæring fra Sivilforsvaret eller annen utdanning innen sivil beredskap.
  Relevant operativ arbeidserfaring kan være fra for eksempel brann og redning, politi, helse, Forsvaret, Sivilforsvaret eller sivilt beredskapsarbeid.
 • utdanning innen pedagogikk (PPU) eller være villig til å gjennomføre pålagt kompetanseutvikling innen faget
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne i skandinavisk språk
 • gode digitale ferdigheter
 • god HMS- forståelse

Personlige egenskaper:

 • strukturert
 • tillitsskapende
 • god gjennomføringsevne
 • gode pedagogiske evner
 • relasjonsbygger

Vi ønsker at du har/er:

erfaring med undervisning, opplæring, instruksjon eller veiledning

førerkort klasse B og C

gjennomført grunnopplæring som brannkonstabel

godkjent røykdykker

minimum to års arbeidserfaring fra operativ tjeneste

kunnskap innen CBRNE

Bilde: Brann- og redningsskolen

Vilkår

 • en meningsfylt jobb innenfor et viktig samfunnsområde og et positivt arbeidsmiljø med kunnskapsrike og engasjerte kollegaer
 • mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag og utvikle deg i et tverrfaglig miljø
 • avtale om delvis lønnskompensasjon ved pendling
 • plassering i stillingskode for undervisningsstillinger etter faglig og pedagogisk kompetanse, og lønnsplassering innen lønnskode vurderes ut fra erfaring og kompetanse

Tiltredelse snarlig og etter avtale.

Mer om lønnsnivå og plassering

 • Årslønn fra kr 534 900-615 000 (lønnstrinn 58 - 66) som lærer (stillingskode 961) 
 • Årslønn fra kr 573 900-636 700 (lønnstrinn 62-68) som adjunkt (stillingskode 962), 
 • Årslønn fra kr 604 400-689 100 (lønnstrinn 65-72) som adjunkt med tilleggsutdanning (stillingskode 963), 
 • Årslønn fra kr 636 700-714 00 (lønnstrinn 68-74) som lektor (stillingskode 965)
 • Årslønn fra kr 648 200-728 100 (lønnstrinn 69-75) for lektor med tilleggsutdanning (stillingskode 966). 
 • For faglærere vurderes stillingskode og lønn etter kompetanse og erfaring med årslønn 501 200-553 500 (lønnstrinn 54-60) for undervisningspersonell uten godkjent utdanning (stillingskode 1423) og årslønn 501 200-701 300 (lønnstrinn 54-73) for undervisningspersonell uten godkjent pedagogisk utdanning (stillingskode 1424).

Om Brann- og redningsskolen, seksjonen og stillingen

Brann- og redningsskolen utdanner Norges brann- og redningspersonell. I 2024 åpnet vi den helt nye fagskoleutdanningen Brann, redning og samfunnssikkerhet.

Vi søker etter engasjerte og utviklingsorienterte faglærere som har høy gjennomføringsevne, og som har fokus på studentens læringsutbytte. Brann- og redningsskolen vil legge vekt på tverrfaglighet og tett samarbeid mellom faglærerne. Du må kunne sette studenter og ansatte i fokus, og bidra til at Brann- og redningsskolen leverer utdanning i tråd med gjeldende fagplaner og av høy pedagogisk kvalitet.

Enhet operativ beredskap har den grunnleggende opplæringen innen operative emner og oppgaver som studentene må beherske for å kunne gå inn i en stilling som brannkonstabel ved et heltids brann- og redningsvesen. Yrket innebærer å utføre oppgaver under krevende forhold og i risikofylte omgivelser. Du vil bidra til å gi studentene får en god opplæring og sikkerhetskultur i riktig bruk og forståelse av beredskapsmateriell, verneutstyr, sikkerhetsavstander og sikringsutstyr for å kunne gå inn i yrket med riktig kompetanse og kunne stå i krevende oppgaver over tid og unngå skader.

Brann- og redningsskolen ligger på Fjelldal, mellom Harstad og Narvik. Når skolen er i full drift, vil den ta imot 160 studenter i året, i tillegg til over 100 kursdeltagere. Sammen skal vi bidra til at landets brann- og redningsvesen har mot til å tørre, og kunnskap til å handle, når det virkelig gjelder.

Les mer på: www.brsk.no og www.dsb.no/brsk-jobb

Om å jobbe i DSB

Risiko og sårbarhet i samfunnet er i stadig bevegelse. Derfor er DSB en organisasjon i kontinuerlig utvikling. Vi trenger medarbeidere som er tillitsskapende, kompetente og gode lagspillere, og som aktivt bidrar til fornyelse og forbedring.

Som ansatt i DSB er du med på å løse et viktig samfunnsoppdrag, sammen med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønsker oss økt mangfold i organisasjonen, og håper derfor at også kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn, hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne vil søke hos oss. DSB er fleksible og tilrettelegger for mobilt kontor når det er hensiktsmessig.

Hos oss får du

 • medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK). Som medlem får du verdifulle fordeler gjennom svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger. Les mer om medlemsfordelene på www.spk.no
 • fleksibel arbeidstid
 • bedriftshelsetjeneste
 • mulighet for å trene i arbeidstiden
 • tilrettelagt for mobilt kontor når det er hensiktsmessig

Praktisk informasjon om søknadsprosessen

Når søknadsfristen går ut, vurderer vi søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss. Det er derfor viktig at du gjennom både søknadsbrev og CV viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i utlysningen. Det er viktig at du registrerer all relevant utdanning og erfaring i profilen du oppretter i rekrutter


For mer informasjon, kontakt rekrutterende leder Eivind Hovden 488 89 332 eller e-post

Søknadsfrist: 8. april

Send søknad via her


Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven §25.

Powered by Labrador CMS