STILLING LEDIG:

Vi søker en ildsjel til en nyopprettet lederstilling: Skal være med på å styrke Samskipnadens bomiljø

Som leder for Boligmiljø vil du få en spennende og meningsfull jobb, sammen med fantastiske kolleger.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Norges arktiske studentsamskipnad

Stillingstittel: Leder Bomiljø

Stillingstype: Fast / Heltid

Arbeidssted: Valgfritt (Alta, Harstad, Narvik eller Tromsø)

Søknadsfrist: 23. april

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Norges arktiske studentsamskipnad er studentenes velferdsorganisasjon som daglig hjelper UIT sine nærmere 18.000 studenter med bolig, mat & drikke, trening, barnehage, helse, studentliv og rådgiving.

I tillegg eier og drifter vi studenthus i flere byer.

Vi har et variert boligtilbud som er under stadig utvikling og utbygging, og i dag har vi i overkant av 3000 studentboliger hvorav rundt 2000 av disse er i Tromsø. Vi skal bidra til trivsel og trygghet som grunnlag for studentenes livs- og studiemestring.

Les mer om Samskipnaden her.

Norges arktiske studentsamskipnad har et godt arbeidsfellesskap der vi arbeider tett for å utvikle tjenesteområdene på en god måte, som skaper trivsel og tilhørighet for studentene våre. Fremover vil vi øke vårt fokus på studentboliger.

Hos oss vil du ta del i en stor og spennende organisasjon som stadig er i endring, og som sammen jobber for den felles visjon - for studenten.

Her vil du finne trivelige, åpne, modige, ansvarlige - og ikke minst, morsomme medarbeidere som har masse kompetanse innen et bredt spekter av fagfelt. Vi er rett og slett kjempeflinke på bolig!

Vi tror likevel ikke at vi er ferdig utlært - vi ønsker å være en lærende organisasjon der du hele tiden får videreutviklet deg. Vi arrangerer både sosiale og faglig samlinger for våre ansatte.

I denne rollen vil jobbe utfra målet om: økt kundetilfredhet, botid og at vi er den foretrukne boligutleieren til studenter ved UiT. Inn under et fantastisk bomiljø kommer også solide renholdstjenester, så du vil også ha det overordnede ansvaret for dette.

Våre renholder-team er et av våre ansikt utad i studentboligene tilfører med dette det lille ekstra i ekstra beboernes hverdag.

Du vil også jobbe tett med Boligsjef og leder Boligutleie.

Det må påregnes en del reisevirksomhet mellom våre campus, og også ved behov operativ utførelse av oppgaver. Du vil jobbe tett med direktør Bolig og leder Boligutleie og Eiendomssjef.

Du velger selv kontorsted ved et av våre campus der vi har tjenesten bomiljø.

Din arbeidshverdag vil bestå av:

Å lede våre team av renholdere og bomiljøkoordinatorer ved alle campus, herunder personal- og fagansvar. Du vil være med å styrke bomiljøet ved å tilrettelegge for fysisk sosiale soner inne og ute, samt jobbe målrettet med psykososialt bomiljø.

Det kan bety koordinering av aktiviteter som skal skje på boligene, at du selv er fysisk ute og møter studentene, eller samhandler med interne avdelinger som ønsker å arrangere noe.

I tillegg vil du utvikle et helhetlig tilbud på tvers av tjenestene, rettet mot våre boligkunder. Du vil jobbe tett sammen med leder Boligutleie.

Andre oppgaver:

  • Ansvar for å ivareta våre beboere: løse konflikter, samtaler, møter med studentene som bor hos oss / aktiviteter for de som bor hos oss
  • Sikre gode standarder, rutiner og prosesser mht. bomiljøarbeid og renhold
  • Bidra til en helhetlig utvikling og god samhandling, både internt i boligavdelingen og med Samskipnadens øvrige tjenester og støttetjenester
  • Økonomisk og administrativt ansvar

En del reisevirksomhet mellom Tromsø, Harstad, Narvik, Alta og Svalbard.

Vi ser for oss at du har:

Ledererfaring, samt evnen og viljen til å bygge et sterkt team. Du har god økonomisk og digital forståelse, og tenker helhetlig og nytt om våre tjenester.

Du må gjerne ha relevant høyere utdanning - minimum på bachelornivå. Fortell oss gjerne hvordan den vil være relevant i denne stillingen. Du er også en dyktig relasjonsbygger med et stort engasjement, og evne til å forstå hva våre beboere ønsker seg.

Vi har et stort fokus på bærekraft, og vi håper derfor du engasjerer og interesserer deg i det.

Dersom du er den vi ser etter, får du:

  • En spennende og meningsfylt jobb med mulighet for faglig og personlig utvikling
  • Et godt og trygt arbeidsmiljø
  • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger - vi har innskuddspensjon med fritt investeringsvalg. Arbeidsgiver dekker makssatser og du trekkes 1 % av bruttolønn.
  • Ansattrabatt på trening ved Kraft sportssenter

Bor og jobber du i Finnmark vil du få goder som gratis barnehageplass, nedskrivning av studielån, redusert skatt.


Spørsmål om stillingen rettes til:

Direktør Bolig, Jens A. Nordås-Johansen, på e-post

Søknadsfrist: 23. april

Send søknad her


Powered by Labrador CMS