STILLING LEDIG:

Vestvågøy kommune søker kommunalsjef helse og mestring

Vekstkommunen i Lofoten søker ny leder for viktig tjenesteområde og 600 medarbeidere.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Vestvågøy kommune

Stillingstittel: Kommunalsjef helse og mestring

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Leknes

Søknadsfrist: 7. august

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Vestvågøy kommune er i vekst og er den største kommunen i Lofoten, med 11.500 innbyggere.

Vi har sykehus, videregående skole og gode forbindelser med fly og hurtigrute. Idretts- og kulturlivet er rikt, og gode muligheter for et mangfoldig friluftsliv.

Vi er stolte av det arbeidet vi gjør, og er opptatt av at våre innbyggere og brukere skal få så gode tjenester som mulig.

Stolt lofoting er vår visjon, og verdiene vi strekker oss etter er åpenhet, raushet, respekt, tillit og mangfold.

Vestvågøy kommune er den eneste av lofotkommunene med vekst. Nå leter vi etter en person som vil få en nøkkelrolle for videre vekst i årene som står foran oss.

Kommunen har et viktig samfunnsoppdrag. Vi skal utvikle lokalsamfunnet, demokrati og deltakelse, være ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og sikre innbyggernes rettigheter.

Stillingen innebærer mye myndighet og omfatter fagområder som er viktige for lofotinger i alle aldre. Her har du muligheten til å gjøre en forskjell for alle som bor her.

Som kommunalsjefen blir du en del av kommunedirektørens ledergruppe og rapporterer til kommunedirektøren.

Om ansvarsområdet helse og mestring

Om ansvarsområdet helse og mestring

Helse og mestring er et viktig og stort område innenfor kommunens samfunnsoppdrag. «God livskvalitet for alle» er nerven i det vi jobber med innen området - og i samarbeid med andre fagområder i kommunen. Tjenesteområdet dekker helse, mestring, rehabilitering og sosiale tjenester.

De kommunale helse- og mestringstjenestene møter i dag en situasjon med et økende antall eldre og færre yrkesaktive, der dagens tjenestestruktur ikke lenger er bærekraftig.

I Vestvågøy kommune er vi på bakgrunn av dette i gang med en omfattende endringsprosess, der vi søker å finne oppdaterte løsninger for dagens og fremtidens tjenestebehov.

Vi jobber med kontinuerlig forbedringsarbeid relatert til både organisasjonsstruktur, -kultur, infrastruktur, ledelse og lederutvikling. Flere tiltak er implementert og flere vil bli implementert fra og med høsten 2022. Vi er godt i gang med en spennende dreining hvor innbyggerne skal få rett tjeneste, oppleve økt mestring og bo hjemme lengst mulig.

Kommunen har over år vektlagt å fremme en kunnskapsbasert praksis. Forskningsmiljøet ved enheten for forskning, utvikling og innovasjon (FUI) legger grunnlaget for Vestvågøy kommunes rolle som motorkommune i Kunnskapskommunen HelseOmsorg Nord, som er en kunnskapsklynge bestående av kommunene i Lofoten. Enhet FUI er samlokalisert med og har et tett samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Nordland, hvor Vestvågøy kommune er vertskommune.

Valgte satsningsområder: Forebygging og helsefremmende arbeid, innovasjon og velferdsteknologi, hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering, boligpolitikk og boligsosialt arbeid, medvirkning og frivillig innsats gjennom samskaping, kvalitet og kompetanse og rett omsorg til rett tid. Ytterligere informasjon finnes i kommunedelplanen.

Du blir en del av dyktige og engasjerte ansatte og ledere, og en stab med både juridisk, økonomisk og velferdsteknologisk kompetanse.

Sammen skal vi jobbe for å fylle kommunens visjon «Midt i Lofoten har vi robuste unga, god livskvalitet for alle, og alt kan være mulig! Stolt lofoting!» Velkommen på laget!

Arbeids- og ansvarsområde

 • Strategisk ledelse sammen med kommunedirektørens ledergruppe
 • Lede og samordne helse- og mestring i skjæringspunktet mellom administrasjon og politikk
 • Personalansvar for enhetsledere innen de enkelte tjenesteområdene
 • Hovedansvar for økonomi for hele tjenesteområdet
 • Utnytte handlingsrommet og samhandling på tvers av fagområder
 • Kontinuerlig forbedringsprosesser som sikrer utvikling av et bærekraftig tjenestetilbud

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha relevant utdanning og lederutdanning, og ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet. Personlig egnethet vil vektlegges.

Det er ønskelig med en tydelig og synlig leder med gjennomføringsevne!

 • Du må ha en forståelse for samfunnsoppdraget til kommunen, være engasjert og fremoverlent. Du bør være nysgjerrig, og ønske å bygge på kompetansen, samt ha interesse av å utvikle hele velferdsområdet. Målet må være å ha en rød tråd i retning og utvikling for hele kommunen.
 • Her har du påvirkningskraft, og får være med å jobbe opp mot politisk organisasjon. Hvis du vil ha en lederstilling med utrolig mye variasjon, mange utfordringer, gode utviklingsmuligheter, og mange virkemidler til å skape endring og utvikling i Vestvågøy, så er dette jobben for deg.

Vi ser etter en samlende og tydelig leder, og som er lett å samarbeide med. Du må være opptatt av ivaretakelse av ansatte, verdsette, beholde og videreutvikle kompetanse, være kulturbygger og å spille andre gode.

Vi trenger at du har oppdatert lederkompetanse som fungerer for fagområder med høy kompleksitet.

Du trenger ikke være god på alt, men du må tørre og ville ta ansvar og beslutninger etter gode involveringsprosesser.

Du vil ha mange og gode støttespillere med deg, og vi ser frem til samarbeidet med deg!

I Vestvågøy har vi et sterkt fag– og forskningsmiljø innen helse og mestring.

Og ja – siden vi ligger i Lofoten kan vi selvsagt også by på landets fineste fjell og strender.

Vi kan tilby

 • Et uformelt, spennende og tverrfaglig miljø med medarbeidere som har høy kompetanse og omstillingsevne.
 • Konkuransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Våre verdier:

 • En åpen og raus kommune
 • En kommune med mangfold
 • Vi møter hverandre med respekt og tillit

Tilsettingsvilkår

Arbeidstakere tilsettes i Vestvågøy kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale

Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Det kreves tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.


For spørsmål om stillingen, kontakt gjerne

 • HR-sjef Laila Salomonsen 40204717 eller e-post
 • kommunedirektør Morten Dyrstad41 24 24 41 eller e-post

Søknadsfrist: 7. august

Send søknad i vårt skjema her


Vestvågøy kommune benytter elektronisk søkerprosess og oppfordrer søkere til å benytte elektronisk søknad.

Det er ikke mulig å legge ved vedlegg til søknaden. Dokumentasjon må tas med dersom du blir invitert til intervju.

Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jf. Offentleglova. Før søkerliste blir offentliggjort, vil du bli kontaktet dersom du har bedt om unntak.

Powered by Labrador CMS