STILLING LEDIG:

Hvordan styrker vi omdømmet og skaper bolyst? Mosjøen & Omegn Næringsselskap søker prosjektleder

Store industriplaner gir optimisme for Vefsn. Nå jakter vi en «attraktivitetsagent» som kan jobbe med merkevarebygging, rekruttering og tilflytting.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF

Stillingstittel: Prosjektleder / attraktivitetsagent

Stillingstype: 2-årig engasjement, mulighet for fast stilling

Arbeidssted: Mosjøen

Søknadsfrist: 13. marsSend søknad her

I Vefsn kommune opplever vi den største utviklingen i nye industrietableringer på 60 år, og har derfor behov for mye ny arbeidskraft og nye innbyggere. Det grønne skiftet skjer i Mosjøen!

De neste årene etableres industri som i stor grad er knyttet til dette grønne skiftet. Vi ønsker deg som har lyst til å være med å skape verdens vakreste industrieventyr og utvikle morgendagens lokalsamfunn med på laget.

Med denne utviklinga vil det oppstå synergier slik at underleverandører og mange andre bedrifter i kommunen også vil ha mulighet for utvikling.

Ikke bare skal mange nye ansatte flytte til vår kommune, men de skal også trives og ha et godt liv når de lever her.

Derfor søker vi etter riktig person til å jobbe med følgende overordnete arbeidsoppgaver:

 • Merkevarebygging, omdømme- og attraktivitetsarbeid
 • Rekruttering, tilflytting og onboarding
 • Bolyst og bli-lyst

Kan du få flere til å flytte hit?

Vefsn kommune er Nordlands største eksportkommune, og et industrielt tyngdepunkt i regionen. Kommunen jobber strategisk mot nye industrietableringer knyttet til ny grønn industri som CCUS og hydrogen.

Næringslivet i kommunen er variert, med Alcoa Mosjøen som største industribedrift. Kommunen har et omfattende og spennende kulturtilbud, og byr ellers på et mangfold av fritids- og rekreasjonsmuligheter i storslagen og variert natur.

Vefsn kommune har ca. 13.500 innbyggere og størstedelen av innbyggerne er bosatt i kommunesenteret Mosjøen. Mosjøen er lokalisert sentralt i Norges vakreste region, Helgeland og er kommunikasjonssenteret i regionen med flyplass, tog, E6 og regionbussforbindelse ut til Helgelandskysten.

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF (MON) er kommunens næringsselskap og gjennom det siste året har vi tilrettelagt for mange nye industrisatsninger i kommunen.

Nå kan du bli med og påvirke den kanskje viktigste jobben, å få tak i folka som skal utvikle samfunnet videre.

Arbeidet vil skje i tett kontakt med andre viktige aktører lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

For oss i MON er det viktig at du kan kjenne deg igjen i verdiene som skal kjennetegne oss; handlekraftig, inkluderende, engasjert og kreativ.

Arbeidsoppgaver

Du som prosjektleder vil jobbe med blant annet:

 • Gjøre Mosjøen og Vefsn kommune kjent som lokasjon for verdens vakreste industrieventyr
 • Jobbe målrettet med markedsføring og kommunikasjon av mulighetene i Vefsn
 • I samarbeid med øvrige prosjektledere ha dialog med industriaktører, forstå deres behov og bidra til at vi lykkes sammen
 • Bygge nettverk lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Være med på å skape bolyst gjennom gode møteplasser for ulike målgrupper
 • Representere MON kf og Vefsn kommune på ulike relevante arenaer med mål om å synliggjøre kommunen og skape nye samarbeidskonstellasjoner
 • Samhandle med andre avdelinger i kommunen, fylkeskommunen, og andre aktører lokalt og nasjonalt.

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker en medarbeider som skal bidra til at vi lykkes med de ambisjonene vi har. Du vil i hovedsak arbeide i team med vårt rekrutterings- og attraktivitetsarbeid, og skal supplere prosjektets kompetanse innenfor mange spennende fagfelt.

Vi ser etter deg som blant annet har kvalifikasjoner eller erfaring med:

 • Markedsføringskompetanse og erfaring med attraktivitets- og omdømmearbeid
 • Digital kompetanse
 • Prosjektledelse og/eller prosjektarbeid og kan vise til resultater fra disse
 • Nettverksbygging, og har erfaring med å samhandle på tvers av interesseområder, bygge opp samarbeidskonstellasjoner, og som kan knytte ulike aktører sammen
 • Gode formidlingsevner og svært gode skriftlige egenskaper, både på norsk og engelsk
 • Gjerne utdanning fra universitet eller høgskole (gjerne knyttet til destinasjonsutvikling, markedsføring, samfunnsvitenskap, bærekraftig utvikling e.l.)

Vi søker deg som

 • Er engasjert, har driv og har et genuint ønske om å bidra i utviklingen av fremtidens Vefsn
 • Er nysgjerrig, løsningsorientert og kan tilegne deg ny kunnskap raskt
 • Har gode kommunikasjons- og presentasjonsevner, og er en god lagspiller
 • Er analytisk og jobber strukturert
 • Ikke redd for å prøve nye arbeidsmetoder og er utadvendt
 • Er initiativrik og trives å jobbe både i team og selvstendig

Personlig egnethet er svært viktig for oss og vil bli betydelig vektlagt.

Vi tilbyr

 • Toårig prosjektlederstilling med mulighet for forlengelse
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stimulerende og spennende fagmiljø med gode personlige utviklingsmuligheter
 • Spennende arbeidsoppgaver innen flere fagfelt, og stor mulighet for å påvirke lokal samfunnsutvikling
 • Et svært trivelig arbeidsmiljø med flotte kolleger
 • Anledning til å jobbe tett på de nye grønne industriaktørene
 • Tilretteleggelse av en fleksibel arbeidshverdag

Informasjon

Stillingen er en toårig prosjektstilling med mulighet om forlengelse. Arbeidssted er Mosjøen. Du må regne med en del reiseaktivitet til de arenaer som er viktige for rekrutteringsarbeid, og hvor det er viktig at vi er representert. Den rette kandidaten vil ha store muligheter til selv å forme innhold og arbeidsmåte i arbeidshverdagen, innenfor de oppgitte rammene.

Stillingen utlyses med forbehold om prosjektfinansiering.


Om du syns denne stillingen virker spennende og kunne tenke deg mer informasjon, ta gjerne kontakt med:

 • daglig leder Espen Isaksen i MON kf på tlf. 924 85 601 for en uformell og hyggelig prat.

Søknadsfrist: 13. mars

Send søknad i vårt skjema her

Av tekniske grunner lyses stillingen ut via Vefsn kommunes rekrutteringssystem.


For stillinger i Vefsn kommune:

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju.

Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere.

Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Powered by Labrador CMS