STILLING LEDIG:

I høst åpnet omsider det etterlengtede Hurtigrutemuseet på Stokmarknes, med overbygg til gamle Finnmarken. Her fra folkefesten ved åpningen.
I høst åpnet omsider det etterlengtede Hurtigrutemuseet på Stokmarknes, med overbygg til gamle Finnmarken. Her fra folkefesten ved åpningen.

Stigende folketall gir stor optimisme. Nå vil Hadsel finne en kommunedirektør som kan lede an til videre vekst

Hadsel har et ekspansivt næringsliv, og kommunen har valgt en rolle som aktiv tilrettelegger. Nå søker politikerne en kommunedirektør som både kan videreføre dette – og utvikle egen organisasjon.

Hadsel kommune var nylig en av to kommuner i Vesterålen som kunne vise til befolkningsvekst i 2021.

Med 8157 innbyggere noterte kommunen faktisk sitt høyeste innbyggertall på mer enn tyve år.

Tidligere i år varslet kommunedirektør Ola Morten Teigen at han gir seg etter seks år, for en lignende jobb i Heim kommune.

Det betyr at Hadsel søker ny toppleder. Ordfører Aina Nilsen jakter en kommunedirektør som matcher kommunens offensive ambisjoner.

– Vi har valgt å ta en aktiv rolle som tilrettelegger og utvikler av næringsområder, havn og boligfelt. Da trenger vi en aktiv kommunedirektør som ønsker og evner å tenke nytt også i fortsettelsen, sier hun.

Hadsel er vertskommune for et ekspansivt næringsliv, med aktører som Nordlaks, Skretting, Norlense og Norengros, for å nevne noen.

Har du lest nok og vil søke jobben? Trykk her for å gå rett til skjema hos Headvisor

Jakter flere innbyggere

For alle som kjenner kommuneøkonomiens kompliserte struktur, er «flere innbyggere» godt nytt. Det betyr at inntektene også øker. Og det trengs.

– Vi har sett at hvis vi skal ruste kommunen med gode tjenestetilbud, så er vi avhengig av nye innbyggere. Da må vi legge til rette for næringsutvikling, arbeidsplasser, boligutvikling, og at det fortsatt er godt å leve og bo i Hadsel sier Nilsen.

Nye Stokmarknes Miljøhavn skal bidra til næringsutvikling og skape grønn vekst i Hadsel.

Nye Storheia Arena åpnet til Arctic Race for to år siden, med fantastiske TV-bilder til hele Europa.

Sykkelrittet skapte folkefest den gang – og har siden gjort det populære turmålet enda mer tilgjengelig.

Mye har skjedd de siste årene, men det betyr ikke at jobben er gjort. Tvert i mot:

– Det er vanskelig å bygge fort nok. Vi har gått fra å ha en dårlig tomtereserve til en situasjon med mange ledige tomter, og nå tilbake til at vi trenger mer areal igjen, sier ordføreren.

Ordfører Aina Nilsen.
Ordfører Aina Nilsen.

Organisasjon, geografi og økonomi

Ja, dette er kanskje ikke utfordringen for deg som ønsker en statisk drift. Samtidig understreker Nilsen at den daglige driften av kommunen selvsagt er den viktigste delen av jobben.

– Vi trenger en kommunedirektør som også kan ta vare på og utvikle organisasjonen. De siste årene har vi nok kjent litt på voksesmerter.

– Og så høres det kanskje lite spennende ut, men vi må vi fortsatt justere drifta og ha god økonomisk styring. Nettopp slik at vi er i posisjon til å utvikle og investere videre, fortsetter ordføreren.

Hadsel har også en spesiell geografi, med kommunegrenser som stammer fra en tid hvor sjøen var vegen.

– Det gjør at vi trenger en leder som forstår hvilke utfordringer og muligheter kommunegrensene våre byr på. Dette gjelder både skole, helse og omsorg. Samtidig har vi noen unike muligheter, med et godt samarbeid til nabokommunene våre, sier Nilsen.

Må forstå sektoren og samspillet

Hadsel ligger sør i Vesterålen – deler av kommunen ligger strengt tatt i Lofoten.

Kommunen har egen flyplass, ferger og kort vei til både Sortland og Svolvær.

Den fantastiske Trollfjorden ligger i Hadsel – hvor hurtigruta passerer daglig.

Hurtigrutemuseet åpnet tidligere i høst,
med overbygg for gamle Finnmarken.

På nabotomta bygges Quality Hotel Richard With,
som åpner høsten 2022.

Hadsel kan også by på Norges kanskje mest omtalte restaurant for tiden, Kvitnes gård.

Foto Trollfjord: To-foto AS / Nordnorge.com
Illustrasjon hotell: VisAvis Arkitekter / Quality

Kommunen har de seneste åra gjort store investeringer og står i dag godt rustet med moderne skoler og omsorgsbygg.

Alt dette gjør Hadsel til et attraktivt sted. Forhåpentligvis også for en ny kommunedirektør.

– Men hvilken type ser dere etter? Må vedkommende ha erfaring fra kommunal sektor?

– Nei, det er ikke noe absolutt krav om det. Du må selvsagt gjerne komme fra en annen kommune, men bakgrunnen din kan også være næringslivet eller andre virksomheter.

– Det som er viktig er at du har forståelse for det spesielle samspillet mellom politikk og administrasjon, og hvordan en kommune virker og drives, sier ordføreren.

Høres dette interessant ut?
Bla videre for å lese stillingbeskrivelsen!Hadsel kommune søker kommunedirektør

Om stillingen

Arbeidsgiver: Hadsel kommune

Stillingstittel: Kommunedirektør

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Stokmarknes

Søknadsfrist: 31. oktober

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Hadsel kommune ligger helt sør i Vesterålen, som en perle i grenseland mellom Vesterålen og Lofoten.

Kommunens 574 kvadratkilometer er fordelt på fire øyer: Hadseløya, Austvågøya, Langøya og Hinnøya.Hadsel har i overkant av 8000 innbyggere. Av disse bor om lag tre fjerdedeler på Hadseløya. Her ligger kommunens administrasjonssenter Stokmarknes, og tettstedet Melbu.

Vi er veldig stolte av vår vakre natur, våre bruer, havet og vår kultur. Vi smykker oss med Møysalen, Vesterålens høyeste fjell (1262 meter over havet), Raftsundet og den majestetiske Trollfjorden, vårt kulturhus Hurtigrutens hus, Sildoljefabrikken på Melbu og kommunens mange kulturelle møteplasser gjennom året.

Vi har åpnet det nye Hurtigrutemuseet som allerede er blitt et ikonisk landemerke i regionen samt at et nytt moderne hotell åpner til neste år.

Les mer på hadsel.kommune.no

Vesterålen som region har mye å by på som destinasjon, for deg som innbygger og som næringslivsaktør.

Hadsel kommune skal være i førersetet på den videre utvikling og vi søker etter en leder som viser interesse for å utvikle samfunnet, er inspirerende, tydelig og synlig overfor hele kommunen og i regionen.

Som kommunens øverste administrative leder får du ansvar for å drifte og videreutvikle kommunen vår i samspill med både våre folkevalgte og mange dyktige medarbeidere. Vi ser etter en kommunedirektør som forstår betydningen av god forvaltning og evner å ta i bruk hele kommunen.

Samtidig er du en god tilrettelegger for tjenester, næringsutvikling, og kan bruke digitalisering som en akselerator for samfunnsutviklingen.

Du må være trygg i lederrollen, ha god økonomiforståelse, evne til effektivt å iverksette politiske vedtak og videreutvikle et godt tjenestetilbud og ta i bruk våre ressurser som ligger i frivilligheten.

Vi vil legge vekt på gode kommunikasjonsevner og at du fanger opp signaler – både fra politikere, innbyggere og dine medarbeidere. Vi ønsker en resultatorientert og engasjert kommunedirektør som har fokus på mestringsorientert ledelse og etablerer gode samarbeidsrelasjoner både internt og eksternt.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • fokus på kommunen sin rolle som samfunnsutvikler og tilrettelegger for god og effektiv tjenesteproduksjon i nært samarbeid med politisk ledelse
 • sikre at Hadsel kommune til enhver tid har en organisering og faglig kompetanse som er tilpasset arbeidsoppgavene
 • sikre god økonomistyring og tilpasse drift og tjenestetilbud til den økonomiske situasjonen
 • være en god støttespiller som har mot til å delegere og evne til å gi medarbeiderne rom for å handle
 • overordnet ledelse av utviklingsprosjekter og øke samhandling på tvers av enheter
 • tilrettelegge for god samhandling og samskaping med innbyggere, næringsliv, frivillighet, samarbeidspartnere og øvrige myndigheter
 • bidra aktivt til omdømmebygging og gode relasjoner overfor omgivelsene og nabokommunene

Ønskede kvalifikasjoner:

Vi ønsker en leder som har utdanning på universitets-/høyskolenivå på bachelor eller masternivå. Du har relevant og bred ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet. Det er viktig at du har en overordnet og helhetlig forståelse av offentlig forvaltning og politiske prosesser. Gode kommunikasjonsevner og evne til samarbeid vil bli vektlagt.

For å lykkes mener vi at vår øverste leder:

 • viser interesse for å utvikle vårt samfunn
 • er utviklingsorientert og viser forståelse for hvordan den digitale utviklingen påvirker kommunen
 • har god prosesskompetanse og erfaring fra endringsprosesser
 • må være interessert i, og ha kompetanse til, å lage en god kultur for medbestemmelse. Innsikt og erfaring med partssamarbeid og aktivt søke samarbeid mellom partene
 • har solid erfaring med og god innsikt i økonomisk styring
 • legger vekt på gjennomføring og er tydelig
 • har solid erfaring innen økonomistyring

Vi tilbyr:

En spennende lederstilling, der du sammen med politikere og medarbeidere vil få en meget sentral rolle i kommunens videre utvikling.

Lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om at søknaden er unntatt offentlighet. Søkerne vil i så fall bli varslet om dette.


Henvendelse om stillingen

kan rettes til vår rådgiver i Headvisor, Torstein Sneisen tlf. 918 88 186.

Du kan også kontakte ordfører Aina Nilsen på tlf. 954 75 731.

Søknadsfrist: 31. oktober 2021.

Vi ønsker gjerne at du viser din interesse i god tid før fristens utløp.

Send søknad i vårt skjema hos Headvisor


Powered by Labrador CMS