Heia Nord-Norge rekrutterer: 

Sakte, men sikkert har Karlsøy bygget seg opp til å bli en mer robust kommune. Nå står de klare for større investeringer

Karlsøy kommune, rett nord for Tromsø, har hatt god vekst i innbyggertallet. Kommunen har de senere årene posisjonert seg for større investeringer. Nå leter de etter den rette lederen som kan ta en sentral rolle i dette arbeidet.

Publisert Sist oppdatert

De kommende årene skal Karlsøy kommune, Tromsøs nærmeste nabo, realisere store investeringer i kommunal sektor, etter at man gradvis har bygget seg opp med ny og yngre fagkompetanse. 

Kommunen har realvekst i befolkningen, og står på terskelen til en ny tid.

Nå søker Karlsøy etter en ny leder for kommunalteknisk drift og eiendomsforvaltning, etter at nåværende leder skal begynne i annen stilling i Tromsø. 

Stillingen rapporterer direkte til kommunedirektør, og sitter i den strategiske ledergruppen.

Kommunen søker seg en person som representerer den moderne leder, som har evnen til å se det store bildet – og samtidig ha et overordnet ansvar i arbeidet med investeringer i 100-millionersklassen.

– Vi ønsker oss en ledertype, gjerne en med ingeniørbakgrunn, som vil få et hovedansvar for kommunalteknisk drift og vedlikehold. Dette gjelder områder innenfor beredskap, kommunalteknisk drift av veg, vann og avløp, samt formålsbygg som skoler, barnehager og øvrige kommunale eiendommer, sier kommunedirektør Leif Hovden.

Han understreker samtidig at ingeniørfag ikke er et absolutt krav – her kan flere fagbakgrunner være relevante.

Filmene i denne saken er produsert av produksjonsselskapet Polarnatt

Samarbeid med andre kommuner

Den kommunaltekniske sektoren har gjennom de senere årene fått et solid løft, blant annet gjennom ansettelser av nye og yngre fagfolk. 

I 2023 ble det ansatt ikke mindre enn tre ingeniører, og den nye enhetslederen vil ha ansvaret for 20 dyktige fagfolk som jobber med alt fra vei, vann og avløp, vedlikehold av kommunale bygg, og ikke minst kommunens mange havner og kaier.

– Dagens drifts– og eiendomssjef har nå også innledet et samarbeid med faglig tunge havneaktører for å få bedre styring og kontroll på dette området, som også vil bli et viktig saksfelt for den nye lederen, sier Hovden.

Har du allerede bestemt deg for å søke? Gå rett til søknadsskjema

I Karlsøy har du en trygg hverdag, enten man er barn...

....eller voksen

Og tar du denne jobben, kan du kombinere operativt lederskap med kommunens strategiske ledelse

Moderne ledertype

Personal- og organisasjonssjef Aina Isaksen sier at det kommunen er mest opptatt av, er at man får inn en leder som kan videreutvikle sektoren.

– Vi ønsker oss en løsningsorientert og moderne leder, som ser verdien av å samarbeide med sine ansatte. Med et stort og variert tjenesteområde, må lederen se verdien av at ansatte har annen, og ofte høyere kompetanse enn lederen. 

– Man må tørre å gi ansatte muligheten til å utvikle seg, og man må kunne stole på at andre finner ut av jobben, sier Isaksen.

Veldrevet kommune med mange fordeler

Karlsøy er en veldrevet kommune med stramme, men gode økonomiske rammer. Blant annet har man gode inntekter fra både kraftproduksjon og havbruk. 

Ved siste årsskifte bodde det nær 2300 innbyggere i Karlsøy, og kommunen har hatt vekst i innbyggertallet siden 2020. Kommunens satsing på attraktivitet for innflyttere, har så langt vist seg å gi resultater i form av økt bosetting.

I tillegg kan man vise til et positivt boligmarked de siste årene. Det viser seg fordelaktig å bygge, og eneboliger er blant de objektene som selges raskest på boligmarkedet i Karlsøy.

Fire gode grunner til å søke jobb i Karlsøy

 • Store investeringer og ansvar: Som enhetsleder får du en unik mulighet til å være med på å forme og realisere prosjekter som har en positiv innvirkning på samfunnet.
 • Veldrevet kommune med gode økonomiske rammer: Karlsøy er en veldrevet kommune med orden på økoomien. Som enhetsleder vil du ha ansvar for å forvalte ressursene på en effektiv måte og bidra til å opprettholde kommunens gode økonomiske situasjon.
 • Attraktive personlige fordeler: Bor du i Karlsøy har du tilgang på  personlige fordeler, gjennom lavere skatt, billigere strøm, gratis barnehage, og nedskriving av studielån.
 • Nærhet til Tromsø og geografisk særpreg: Kommunen ligger nær Nord-Norges største by, og pendleravstand gir ansatte muligheten til å dra nytte av byens tilbud.

En av de aller største personlige fordelene med å bosette seg i Karlsøy, er at kommunen ligger inne i myndighetenes satsingsområde for å øke tilflyttingen. 

Det innebærer blant annet lavere skatt, billigere strøm og gratis barnehage. Og ikke minst, årlig nedskrivning av studielån med inntil 30 000 kroner.

– Karlsøy kommune har et geografisk særpreg som skiller seg klart ut, og nærheten til Tromsø gjør at kommunen er attraktiv for mange nyetablerere, mener Aina Isaksen.

Satser på nye boliger

Karlsøy kommune består av fem bebodde øyer. Kommunesenteret Hansnes ligger på Ringvassøy, der naturlig nok de fleste kommunale tilbudene er etablert. 

Hansnes er også det tettest befolkede området, og har fastlandsforbindelse til Kvaløya, og videre til Tromsøya.

Det er nye boliger under oppføring på Gamnes, om lag én mil fra kommunesenteret i retning Tromsø, og hvor kommunen nå jobber med regulering av et nytt boligfelt. 

Her ligger det altså til rette for at man kan få et godt liv, uansett hvilken side av kommunppegrensa man velger å etablere seg i.


Er du klar til å ta over oppgavene etter Markus i Karlsøy kommune?

Karlsøy kommune søker enhetsleder driftsavdelingen

Vil du være med å bygge laget som står sentralt i utforming av fremtidens Karlsøy kommune?

Om stillingen

Arbeidsgiver: Karlsøy Kommune

Stillingstittel: Enhetsleder drift og eiendomsforvaltning

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Hansnes, Karlsøy

Søknadsfrist: 9. april

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Karlsøy kommune er en kommune med engasjement for vekst og utvikling. Sammen med våre vel 2.200 innbyggere jobber vi aktivt for å være en attraktiv bokommune gjennom gode barnehager og skoler, gode aktivitets- og fritidstilbud og et aktivt kulturliv. Karlsøy byr på en unik kyst og skjærgård med et mangfold av muligheter for friluftsliv, jakt og fiske.

Kommunesenteret Hansnes ligger kun én times kjøring fra Tromsø sentrum, samtidig som kommunen ligger i den statlige tiltakssonen, hvor bosetting i kommunen blant annet gir redusert skatt og avskrivning av studielån.

Karlsøy kommune omorganiserte for noen år siden vår tidligere drift- og utviklingsetat, til to resultatenheter for henholdsvis driftsavdelingen og plan- og utviklingsavdelingen.

Nå søker vi etter ny leder for driftsavdelingen, som kan ta ansvar for å lede kollegene, utvikle enhetene og sikre gode tjenester for innbyggere og næringsliv.

Driftsavdelingen har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av de kommunaltekniske tjenesteområdene, herunder også kommunens bolig-,

bygnings- og eiendomsmasse, i tillegg til brann og redning samt alle kommunale investeringsprosjekter.

Hva går jobben ut på?

Som enhetsleder er du ansvarlig for strategisk utvikling av enheten. Du har personal–, økonomi– og fagansvar for tjenesteområdene.

Dette er altså en bred stilling, med en kombinasjon av operativt ansvar og strategisk ledelse. Enhetslederen deltar også i kommunedirektørens ledergruppe.

Hvem er du?

Du har høyere utdanning og erfaring fra relevante fagområder. Dette kan gjerne være ingeniør eller tekniske fag, men kan også være andre bakgrunner. Som enhetsleder skal du være leder for mange fag, og derfor er din lederkompetanse og personlige egenskaper minst like viktig som nøyaktig hvilket fag du har.

Andre viktige punkter vil være:

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gjerne utdanning eller erfaring innen økonomiske fagområder, og ledererfaring.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling med unike utviklingsmuligheter.
 • Gode og dyktige medarbeidere.
 • Konkurransedyktig lønn og pensjonsordning.
 • Skattefordeler og nedskriving av studielån ved å bo og jobbe i kommunen.
 • Å være behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Flytteutgifter etter vårt reglement
 • Rekrutteringsstipend inntil kr 80.000 mot bindingstid.
 • Dekning av utgifter til barnehage/SFO i inntil 1 år fra oppstart.

For spørsmål, kontakt gjerne våre rådgivere i Heia Nord-Norge:

Eller kommunedirektør i Karlsøy: 

Søknadsfrist: 9. april

Send din søknad enkelt her:

 
Powered by Labrador CMS