STILLING LEDIG:

Er du klar for en utfordring?

Vil du være med på å drive samfunnsutviklingen i fem spennende kommuner i Midt-Troms?

Målselv kommune søker leder til Interkommunalt plankontor 

Om stillingen

Arbeidsgiver: Målselv kommune

Stillingstittel: Leder

Stillingstype: Fast / heltid

Arbeidssted: Bardufoss

Søknadsfrist: 20. juni

Send søknad her

Om arbeidsgiver

1. januar 2023 ble det opprettet et interkommunalt plankontor (IKP) som server samarbeidskommunene Målselv, Balsfjord, Bardu, Sørreisa og Dyrøy i planlegging etter plan- og bygningsloven.

Med Målselv kommune som vertskommune skal denne enheten jobbe i et attraktivt og kompetent fagmiljø og gjennom sine leveranser av godt planverk sikre kommunene god kvalitet på areal- og samfunnsplanlegging til innbyggere og næringsliv.

Kommunene Målselv, Balsfjord, Bardu, Sørreisa og Dyrøy har inngått vertskommunesamarbeid om interkommunalt plankontor (IKP). Plankontoret skal sørve samarbeidskommunene Målselv, Balsfjord, Bardu, Sørreisa og Dyrøy i planlegging etter plan- og bygningsloven. I dag er vi fire ansatte. I tillegg er det to stillinger knyttet til prosjekter innenfor fagfeltene samfunnssikkerhet og bærekraft.

Gåtur i arbeidstiden
Juleavslutning med sledekjøring i Malangen

I samarbeidskommunene bor det ca. 21.000 innbyggere på drøye 8000 km2, hvor Forsvaret er en stor aktør. Annen arealkrevende næring er landbruk, skogbruk og reindrift. Det er høy aktivitet innenfor privat næringsliv, offentlig tjenesteyting og offentligprivat samarbeid i Midt-Troms, stort trykk på bygging av boliger og fritidsboliger i samarbeidskommunene og livsnerven i landsdelen - E6 går gjennom flere av kommunene.

Vi søker etter en leder å videreutvikle arbeidet i IKP`et

Kontoret er lokalisert på Andselv i Målselv kommune, har 6 ansatte pt. og er samlokalisert med Statsforvalterens ressurser innenfor landbruk, plan og reindriftsforvaltning og kommunens ressurser innenfor skog. Dette er med andre ord et betydelig kompetansesenter innenfor samfunns- og arealplanlegging.

Leder for IKP samarbeider nært med kommuneledelsen i de fem kommunene.

Målselv kommune er vertskommune og for det interkommunale samarbeidet. Arbeidsgiver er Målselv kommune og leder rapporterer direkte til kommunedirektør i Målselv.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter en person med primært planfaglig bakgrunn, som har erfaring fra utviklingsarbeid, gjerne i form av prosjektledelse innenfor areal- eller samfunnsplanlegging. Personer med erfaring fra byggesaksforvaltning, oppmåling, geodataforvaltning eller andre kommunale tjenesteområder kan også søke.

Arbeidsoppgaver:

 • Videreutvikle vertskommunesamarbeidet
 • Følge opp oppgaver og tiltak som besluttes i samarbeidsforumet, bestående av kommunedirektørene fra hver av samarbeidskommunene
 • Etablere fagnettverk, fagdialog, felles kunnskapsgrunnlag og system for kompetanseutvikling for de ansatte innenfor kommunenes planfunksjoner
 • Følge opp og sikre kvalitet og ivaretakelse av lovpålagte oppgaver innen langsiktig arealbruk og utbyggingsmønster, utbygging av infrastruktur, steds- og sentrumsutvikling, næring, miljø, klima og folkehelse i videste forstand
 • Samhandling med fylkeskommunen, Statsforvalteren, reindriftsforvaltning og andre myndigheter
 • Bidra til å oppfylle målsetting for kommunene om å stimulere til bosetting, næringsutvikling og økt sysselsetting

Leder fungerer også som operativ planlegger i IKP`et

Bilde fra folkemøte

Kvalifikasjonskrav:

 • Minst 3-årig relevant høgskole / universitetsutdanning innenfor ett eller flere av områdene overordnet planlegging, samfunnsutvikling, naturforvaltning, klima og miljø, ingeniørfag, jus eller liknende
 • Annen utdanningsbakgrunn i kombinasjon med ledererfaring og god kjennskap til kommunal sektor kan erstatte utdanningskravet men det er avgjørende å ha forståelse for planfaget og systemet rundt dette.
 • Det er ønskelig med praksis fra prosesser knyttet til organisasjonsendring og omstilling
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne er en forutsetning
 • Krav til erfaring og praksis
 • Solid erfaring med arbeid innenfor relevante fagområder i offentlig eller privat sektor, deriblant planarbeid med utgangpunkt i relevant lovverk
 • Ledelseserfaring, helst fra offentlig sektor

Personlige egenskaper:

 • Du må ha gode samarbeidsevner, stor grad av fleksibilitet og evne til å ta ansvar for fremdrift og leveranse
 • Du må trives med fornyelse og omstilling og se de store mulighetene for en positiv samfunnsutvikling i Midt-Troms
 • Løsningsorientert og med god gjennomføringsevne
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP

Øvrige opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes.
 • Vitnemål og attester må medbringes til evt. intervju.
 • Tiltredelse etter avtale, eventuelt snarest mulig.
Målselvfossen

Tilsettingsvilkår:

Lønn i h.h.t. avtale. God pensjonsordning i h.h.t kommunale tilsettingsvilkår, og prøvetid.

Søkere som innkalles til intervju må levere bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Klikk deg inn på Midt-Troms brosjyren, for å få mer informasjon om arbeidsmuligheter, offentlige tjenester, fritid, samfunn, utdanning og næringsliv i Midt-Troms regionen.

Klikk deg inn på Bolyst Målselv for å finne nyttig informasjon om hvordan det er å leve og bo i Målselv.


For spørsmål om stillingen, kontakt gjerne 

Kommunedirektør Målselv kommune, Frode Skuggedal, på 480 44 904

Søknadsfrist: 20. juni

Send søknad her


Powered by Labrador CMS