STILLING LEDIG:

Arkivverket søker rådgiver som brenner for metadata og digitalisering

Om stillingen

Arbeidsgiver: Arkivverket

Stillingstittel: Rådgiver

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Mo i Rana

Søknadsfrist: 15. august

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Arkivverket tar vare på arkiver fra statlig og privat sektor. Vi leverer tjenester til offentlig forvaltning i form av standarder, regelverk, veiledning og tilsyn. Vårt samfunnsoppdrag vil kreve store omstillinger i en digital tidsalder, der vi har mål om å ha effektive og selvbetjente løsninger. Arkivverket er nasjonens hukommelse, og er trolig landets største dataforvalter - og vi har ett av landets største digitaliseringsprosjekter og skal også sørge for å finne nye måter for å ta vare på dokumentasjon i tiden fremover.

Hvorfor velge oss?

Datamengden i samfunnet øker eksplosivt og derfor må Arkivverket løse oppgavene på nye måter. Vi digitaliserer, og er i kontinuerlig utvikling for å tilpasse oss endringene. Arkivverket er øverste arkivmyndighet i Norge, og vi er også den viktigste utviklingsaktøren på arkivfeltet. Vi skal tilby effektive og selvbetjente løsninger for brukerne, bidrar til demokratiet, rettssikkerheten og gjør kulturarven tilgjengelig for alle. I porteføljen vår har vi både produktteam og prosjekter som er satt sammen med tverrfaglig kompetanse for å utvikle bedre tjenester for våre brukere

Utviklingsarbeidet i Arkivverket går på tvers av avdelingsstrukturen, og vi har høyt kompetente miljøer blant annet innen tjenestedesign, kunstig intelligens og interaksjonsdesign. Medarbeiderne vi nå ser etter vil arbeide tett på utviklermiljøene i vår innovasjonsavdeling, og ha løpende oppgaver i vår publikumsavdeling. I denne stillingen vil du få en sentral rolle i Arkivverkets digitale transformasjon, Arkivverket ligger langt framme i digitaliseringen, og Mo-magasinet blir viktig i vår videre utvikling for bedre digitalt tilbud til brukerne. 

Hvem er du?

Du er nysgjerrig på alt som er nytt og leter etter løsninger der andre ser hindre. Du liker å jobbe med store datamengder og strukturering av data, gjerne med xml-filer gjennom xlst. Teknologiske verktøy og digitalisering er noe du har god erfaring med.  

Du er utdannet på minimum bachelorgradsnivå, der lang relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Du blir trigget av å jobbe i tverrsnittet mellom IT, dokumentasjon og brukere, og se hvordan god datatilrettelegging gir økt innsikt hos brukerne. 

Du leter hele tiden etter nye måter å gjøre ting på og du liker å programmere deg ut av ensformige oppgaver og å automatisere oppgaver og rutiner. Du deler gjerne dine ideer med andre og bidrar til at fellesskapet jobber mer effektivt - du er ikke redd for å utfordre det etablerte. 

Du trives med å løse oppgaver i fellesskap med andre og har erfart at det å samarbeide tverrfaglig gir godt grunnlag for å finne fram til nye løsninger. Samtidig arbeider du selvstendig og er god på selvledelse. Du er systematisk og har en strukturert tilnærming i oppgaveløsningen din, men er likevel fleksibel og utviklings- og løsningsorientert.

Hovedoppgaver

Vi vil du skal delta i arbeidet med å fylle Digitalarkivet med mer data. Du vil få en viktig rolle i å gjøre dataene i Digitalarkivet mer tilgjengelige ved å bearbeide dem og tilrettelegge for økt søkbarhet.

I Arkivverket samarbeider vi mye, og det vil være en viktig oppgave å samarbeide tverrfaglig med både med innovasjons- og utviklermiljøet hos oss. Du vil være med på å finne fram til gode løsninger for tilgjengeliggjøring av innholdet i arkivene våre gjennom bl.a. kunstig intelligens og du skal også bidra i samarbeidet med Nasjonalbiblioteket om digitalisering og felles problemstillinger. 

Du vil bidra i etableringen av et godt tverrfaglig miljø i Mo i Rana hvor dere i fellesskap utforsker nye måter å øke den digitale tilgangen til arkivene våre. 

Vi tilbyr

Vi tilbyr deg en plass i et nyetablert team som utfyller hverandre med arkivfaglig og digital kompetanse. Teamet vil være samlokalisert med Nasjonalbiblioteket, men i et eget adskilt område.  

Stillingen er plassert publikumsavdelingen og vil inngå i seksjon for tilgjengeliggjøring. Publikumsavdelingen er Arkivverkets største avdeling med over 100 medarbeidere fordelt over åtte (ni med Mo) arbeidssteder. Seksjonen tilgjengeliggjøring har som hovedoppgave å gjøre arkivene digitalt tilgjengelig for alle gjennom Digitalarkivet.  

Med denne stillingen tilbyr vi deg en mulighet til å være med å oppstarten av vår nye virksomhet i Mo i Rana og til bidra i utviklingsløpet for å gjøre arkivene og informasjonen i dem lettere tilgjengelig for alle. Du vil kunne arbeide i det sikreste og mest moderne magasinet vi har, og du delta i et tverrfaglig team som kombinerer arkivkunnskap og teknologisk kompetanse. Du og teamet skal også bidra til økt samarbeid med Nasjonalbiblioteket og andre miljøer i Mo i Rana.  

Stillingen lønnes som 1434 Rådgiver i lønnstrinn mellom 57 – 71, som for tiden utgjør 507.400, - til 658.300, - kr avhengig av kompetanse, erfaring og kvalifikasjoner. Som ansatt vil du får gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens Pensjonskasse. Vi kan tilby faglig utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon som er i stor utvikling, mulighet til å trene i arbeidstiden og fleksibel arbeidstid.  

Øvrig informasjon

I en oppstartsfase kan noe reise bli nødvendig til andre arbeidssteder i Arkivverket. Generelt må noe reise påregnes.

Vi oppfordrer

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og det er et personalpolitisk mål for Arkivverket å oppnå en balansert sammensetning av personalet. Kvalifiserte søkere oppfordres derfor til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, hull i CV alder eller funksjonsevne.

Opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf offentlighetsloven § 25. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Les mer om Arkivverket på vår nettside: www.arkivverket.no


For mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte fungerende avdelingsdirektør Anette Clausen på telefon: 92083421 eller mail på: [email protected]

Søknadsfrist: 15. august

Send søknad i vårt skjema her


Powered by Labrador CMS