STILLING LEDIG:

Vi søker sykepleiere og vernepleiere til sommervikariat 2023

Har du lyst på en spennende sommerjobb? Nordreisa kommune har behov for sykepleiere og vernepleiere i tidsrommet 12. juni - 28. august. Vi tilbyr et rekrutteringstillegg på 30.000 kr.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Nordreisa kommune

Stillingstittel: Sommervikariat sykepleie/vernepleie - Helse og omsorg 2023

Stillingstype: Vikariat

Arbeidssted: Nordreisa

Søknadsfrist: 31. mars

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Nordreisa kommune har ca 5000 innbyggere. Kommunesenteret, Storslett, er regionsenter i Nord-Troms, med en rekke offentlige og private servicefunksjoner, et godt utbygd helsevesen, godt skole- og barnehagetilbud, videregående skole med bl.a. Nord-Norsk Skilinje.

Via Sørkjosen Lufthavn er det daglig flyforbindelse til Tromsø og Hammerfest, E6 går igjennom kommunen, og der er gode bussforbindelser mot nord og sør.

Nordreisa kommune har rundt 700 medarbeidere som utfører mange og varierte oppgaver, med et bredt tjenestespekter til befolkningen. Nordreisa kommune tar sitt samfunnsansvar på alvor og jobber for å realisere vår visjon "Mot et åpent kunnskapssamfunn".

For å imøtekomme fremtidens utfordringer og muligheter trenger vi engasjerte, kompetente og ansvarsbevisste medarbeidere.

Se vår hjemmeside for ytterligere informasjon. Se også film fra Nord-Troms og film om menn som arbeider i helsesektoren.

Aktuelle arbeidssteder:

 • Sonjatun sykehjem
 • Hjemmesykepleien
 • Hjemmehjelpen
 • Sonjatun Bo- og kultur
 • Sonjatun omsorgssenter.
 • Guleng Bo og avlastningsboliger
 • Høgegga omsorgsboliger
 • Muoniovegen/Høgegga 29
 • Legekontor og lab
 • Rus og psykisk helsetjeneste.
 • Sonjatun sykestue

Ta gjerne kontakt for en uformell samtale!

Søkere vurderes fortløpende.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsoppgaver vil variere fra de ulike institusjonene og utdanningsbakgrunn
 • Utføre pleie og omsorgsoppgaver til våre beboere
 • Bidra til at våre beboere får dekket sine grunnleggende behov
 • Gi våre beboere en opplevelse av trygghet, verdsettelse og respekt
 • Ivareta god kommunikasjon med pårørende

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier/vernepleier

Minimumskrav utdannelse fullført 2. studieår for syke-/vernepleierstudenter.

 • Beherske norsk muntlig og skriftlig

Søkere med annet språk enn norsk som morsmål må dokumentere språknivå B2.

Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som er opptatt av å gi omsorg og gode tjenester til våre innbyggere - du må ha stå på humør - være inkluderende - by på deg selv - være stabil og ønske å være en del av vårt fellesskap!

 • Samarbeidsorientert og tilpasningsdyktig
 • Selvstendig og fleksibel
 • Har initiativ og pågangsmot
 • Punktlig og ansvarsbevisst

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Rekrutteringstillegg kr 30 000 kr over tariff
 • Spennende og meningsfulle arbeidshverdager
 • Mulighet for lengre vikariat eller fast stilling i etterkant av ferievikariatet

Dekning av reiseutgifter for sykepleiere/vernepleiere (en gang t/r) med inntil kr. 5.000. samt gratis bolig, gjeldende for sammenhengende vikariat f.o.m 4 uker og oppover.

Tilskudd til ferievikarer som binder seg til jobb i sammenhengende periode (fra 50% st. og oppover) etter følgende mal:

 • 4 uker: kr. 4.000,-
 • 5 uker: kr. 5.000,-
 • 6 uker: kr. 6.000,-
 • 7 uker: kr. 8.000,-
 • 8 uker: kr. 10.000,-

Tilskuddene utbetales under forutsetning at en har jobbet i hht. avtalt stilling i hele perioden samt at det ikke er registrert fravær i perioden.

Vi trenger deg!

#MittNordreisa


Spørsmål om stillingen rettes til:

 • Nestleder helse og omsorg, Rita Irene Johansen, på tlf 916 93 754 eller e-post
 • Kommunalsjef helse og omsorg, Angela Sodefjed, på tlf 988 71 436 eller e-post

Søknadsfrist: 31. mars

Send søknad her


Powered by Labrador CMS