STILLING LEDIG:

Kan vi friste med en spennende og viktig
lederjobb
i Nord-Norges største by?

UNN søker avdelingsleder for Fordøyelse- og nyremedisinsk avdeling i Tromsø

Vi søker avdelingsleder til å bidra med å utvikle vår flotte avdeling – og være en sentral del av klinikklederteamet.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Stillingstittel: Avdelingsleder

Stillingstype: Fast, heltid

Arbeidssted: Tromsø

Søknadsfrist: 7. november

Send søknad her

Medisinsk klinikk har hovedvirksomheter i Tromsø, Harstad og Narvik. Medisinsk klinikk inkluderer Avdeling for fordøyelses- og nyremedisin, Avdeling for blod- og, infeksjonssykdommer, geriatri og hormonsykdommer, Avdeling for mikrobiologi og smittevern, Medisinske avdeling Harstad og Medisinsk avdeling Narvik.

Avdeling for fordøyelse- og nyremedisin består av seksjon for fordøyelsessykdommer, seksjon for nyresykdommer, seksjon for sengepost fordøyelses- og nyresykdommer og seksjon for medisinsk kontortjeneste Tromsø, og har totalt ca. 100 årsverk.

Det er en omfattende aktivitet på medisinsk poliklinikk, Gastrolab (stor endoskopisk virksomhet) og Dag-enhet, nyreerstattende behandling (inkludert dialysesatelitter flere steder Troms og Finnmark).

Avdelingen har flere forskningsmiljøer med høy aktivitet og som er anerkjent både nasjonalt og internasjonalt.

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vi er universitets- og regionsykehuset for hele Nord-Norge, og vår visjon «Med pasienten – for pasienten» gjenspeiler at vi i UNN skal spille på lag med pasientene.

De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN jobber etter verdiene kvalitet, trygghet, respekt og lagspill. Sistnevnte fremhever viktigheten av godt samspill internt, og ha et nært og godt samarbeid med kommunehelsetjeneste, UiT Norges arktiske universitet, Helse Nord RHF og andre helseforetak i regionen. Les mer om oss på unn.no.

UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

UNN ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. UNN jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle avdelingen i samarbeid med avdelingslederteamet
 • Helhetlig drifts- og resultatansvar for avdelingen. Levere de tjenester som avdelingen er pålagt i henhold til oppdrag, budsjett, krav til faglighet og kvalitet
 • Utøve og ivareta arbeidsgiveransvaret ved avdelingen, som blant annet omfatter samhandling med tillitsvalgte og vernetjenesten, utvikling av godt arbeidsmiljø, rekruttering og oppfølging av sykefravær
 • Sikre at avdelingens oppdrag og målsetting innen pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell, samt opplæring av pasienter og pårørende blir nådd
 • Sørge for god samhandling internt, og eksternt som med kommunehelsetjenesten, utdanningsinstitusjonene og andre sykehus i regionen
 • Bidra i videreutviklingen av Medisinsk klinikk sammen med klinikkledelsen
 • Dersom ny avdelingsleder ikke er autorisert lege, vil avdelingen få medisinskfaglig rådgiver

Kvalifikasjoner

 • Høyere helsefaglig utdanning, og erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • Ønskelig med lederutdanning og -erfaring, erfaring fra organisasjonsutvikling og betydningen av systemtenkning i store organisasjoner
 • Ønskelig med forskningserfaring og -kompetanse
 • Ønskelig med erfaring fra styring av poliklinisk virksomhet
 • Erfaring fra systematisk arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet
 • Erfaring fra, og kompetanse om lovverk, forskrifter m.m. som regulerer virksomhetens oppgaver, mål og arbeidsmåter
 • God forståelse og kompetanse på programvarene som brukes i virksomheten

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Høy arbeidskapasitet, strukturert og resultatorientert
 • Motivator og pådriver for gjennom sine medarbeidere nå avdelingens mål

Vi tilbyr

 • Interessante og engasjerende faglige og ledelsesmessige arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for å jobbe med organisasjonsutvikling, endringsledelse og kvalitetsutvikling
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Gode interne og eksterne samarbeidsrelasjoner
 • Fagmiljø med omfattende erfaring fra og stort fokus på forskning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Mulighet for lederutviklingsprogram
 • Lønn etter avtale

For spørsmål, ta kontakt med klinikksjef David Johansen 91138076

Søknadsfrist: 7. november

Send søknad i vårt skjema her


Powered by Labrador CMS