STILLING LEDIG:

Karasjok kommune har ledig stilling som kommunepsykolog

Vi ser etter deg som ser viktigheten av tidlig intervensjon, tverrfaglig forebyggende og helsefremmende arbeid.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Karasjoga gielda / Karasjok kommune

Stillingstittel: Kommunepsykolog

Stillingstype: Fast, heltid

Arbeidssted: Karasjok

Søknadsfrist: 05.11.2021

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Kárášjoga gielda Karasjok kommune er en samisk kommune som grenser mot Finland. Kárášjoga gielda Karasjok kommune er Norges nest største kommune i areal og har ca. 2700 innbyggere hvorav 80 % av befolkningen er samisktalende. Kommunen har ca. 320 medarbeidere i organisasjonen. I kommunen har vi mange sentrale samiske institusjoner.

Kommunen har et aktivt kulturliv med tilbud innen idretts- og friluftsliv, kultur og historie, barne- og ungdomsaktiviteter, kunst, musikk.

Karasjok kan også tilby et unikt friluftsliv, Norges beste lakseelv, rype-/elgjakt, isfiske og en rik flora og fauna med rike naturressurser.

Karasjok kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Det kan også være ønskelig med annen språkkompetanse. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.

Om stillingen:

 • Bedre tjenestetilbudet til mennesker med lette og forbigående moderate psykiske plager, herunder tidlig intervensjon og innsats i forhold til avklaring av behov og tiltak.
 • Selvmordsforebygging
 • Videreutvikle fokus på familieperspektivet og barneperspektivet
 • Leder for psykososial kriseteam
 • Samarbeid og koordinering med andre instanser – herunder blant annet fastleger og spesialisthelsetjenesten

Stillingen som kommunepsykolog vil organiseres under enhet Helse.

Arbeidsoppgaver

 • Gi veiledning til ansatte og bidra med blant annet psykoedukasjon
 • Delta i arbeid med å videreutvikle gode samarbeidsrutiner og samhandlingsformer både internt og eksternt.
 • Delta i tverrfaglig samarbeidsgruppe knyttet til forebyggende arbeid barn og unge
 • Bistå i systemarbeidet som f.eks i arbeidet med å utarbeide rutiner/prosedyrer og delta i ulike arbeidsgrupper

Kvalifikasjoner

Vi søker en person som er:

 • Psykolog, offentlig godkjent
 • Erfaring med poliklinisk arbeid

Personlige egenskaper vektlegges ved tilsetteting, og viktige egenskaper ved søkeren er:

 • Ser viktigheten av tidlig intervensjon, tverrfaglig forebyggende og helsefremmende arbeid
 • Interesse og engasjement for å utvikle kommunale tjenester
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God evne til å skape tillit og relasjoner
 • Fleksibel og løsningsorientert

Kunnskaper i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er likt kvalifisert. Også personer uten kunnskaper i samisk språk oppfordres til å søke. Søkerne må også beherske norsk språk både muntlig og skriftlig.

Lønns og arbeidsvilkår

 • Lønn etter gjeldende avtaleverk
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Karasjok ligger innenfor tiltakssonen som gir økonomiske fordeler med skattefradrag, nedskriving av studielån og lavere strømregning. Se tiltakssonen.no for mer info.
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Gyldig politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) i henhold til helse- og omsorgslovens § 5 – 4 må fremlegges før tiltredelse.

Har du spørsmål til stillingen eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med enhetsleder
Berit Regine Laiti, 452 60 448.

Søknadsfrist: 5. november

Søkere bes oppgi navn på minst to referanser.

Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk her.

Kun søkere som søker elektronisk via Jobbnorge vil bli vurdert.

Karasjok kommune er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, jf. Offentleglova § 25


Powered by Labrador CMS