STILLING LEDIG:

UiT i Harstad søker førstekonsulent / rådgiver ved Institutt for vernepleie

Er du en løsningsorientert og strukturert person, som trives med administrative oppgaver og nye måter å jobbe på? Da bør du søke deg til UiT i Harstad.

Om stillingen

Arbeidsgiver: UiT Norges arktiske universitet

Stillingstittel: Førstekonsulent/rådgiver ved Institutt for vernepleie

Stillingstype: Fast / heltid

Arbeidssted: Harstad

Søknadsfrist: 29. januar

Send søknad her

Om arbeidsgiver:

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Ved Institutt for vernepleie, UiT Harstad er det ledig 100 % fast stilling som førstekonsulent/rådgiver.

Institutt for vernepleie er organisert under Det helsevitenskapelige fakultet som er det største av universitetets 7 fakulteter og har ansvar for forskning, utdanning og formidling innen vernepleie, farmasi, helse- og omsorgsfag, klinisk medisin, klinisk odontologi, medisinsk biologi, psykologi, samfunnsmedisin, barn og unges psykiske helse og idrett.

Institutt for vernepleie har ansvar for bachelorstudiene i vernepleie ved UiT Norges arktiske universitet. I tillegg har instituttet en mastergrad i Velferdsendring, samt ulike videreutdanninger. Forskningsaktiviteten er organisert inn under Arktisk senter for velferd og funksjonshemmingsforskning. Instituttet er lokalisert i Harstad og har vel 35 vitenskapelige stillinger og en administrasjon på 5. Rundt 450 studenter er knyttet til instituttet.

Stillingens arbeidsområde er innen studieadministrasjon knyttet til oppfølging av instituttets studieprogrammer og praksisopplæring.

Arbeidssted er UiT i Harstad.

UiT Harstad ligger vakkert til med utsikt ut mot hav og fjell.

Arbeidsoppgaver:

Vi søker en person som er løsningsorientert og trives med både rutinearbeid og utvikling av nye måter å jobbe på. Administrasjon ved UiT er i stadig utvikling, så du må regne med en kontinuerlig endring av rutiner og bruk av nye digitale systemer.

Arbeidsoppgaver innbefatter blant annet:

 • Administrativ koordinering og oppfølging av eksamen på instituttets studieprogrammer
 • Administrativ koordinering og oppfølging av praksisopplæring på bachelorutdanningen
 • Oppfølging og saksbehandling av studiesaker
 • Studentveiledning og informasjon
 • Utviklings- og utredningsarbeid innen fagområdet

Andre oppgaver kan også legges til stillingen.

Som rådgiver vil du inngå i instituttets administrative team.

Kvalifikasjoner:

For stillingen kreves det:

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • Fordel med god administrativ IT- kompetanse og erfaring fra administrativt arbeid fra offentlig virksomhet
Campus Harstad.
Campus Harstad.
Campus Harstad.
Campus Harstad.
Campus Harstad.
Campus Harstad.
Campus Harstad.
Campus Harstad.

Vi søker en person som:

 • Jobber selvstendig og tar egne initiativ til forbedringer innenfor sitt arbeidsområde
 • Er strukturert
 • Trives med og har evnen til å håndtere mange forskjellige oppgaver samtidig
 • Er engasjert og tar/liker utfordringer
 • Er positiv, serviceinnstilt og fleksibel
 • Har gode samarbeidsevner og ser viktigheten av å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Kan formidle i store og små grupper både i plenum og digitalt

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers personlige egnethet, kommunikasjons- og samarbeidsevner samt motivasjon for stillingen.

Nyutdannede, og kandidater i sluttfasen av bachelorutdanning oppfordres til å søke.

Kontorsted i Harstad, Nord-Norges tredje største by:
1.188 studenter og 24.864 innbyggere

Fra da det var allmøte ved UiT i Harstad i forbindelse med besøk av rektor Dag Rune Olsen - temaet var ny strategi på høring

Du vil bli en del av et spennende, positivt og utviklende arbeidsmiljø -
Velkommen til UiT!

Vi tilbyr:

 • Spennende, positivt og utviklende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1408 eller 1434 avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden:

Søknaden sendes elektronisk, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.


Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Instituttleder og professor, Bjørn-Eirik Johnsen, tlf 77 05 83 11 eller e-post
 • Kontorsjef, Marina Trogen Hansen, tlf 77 05 81 25 eller e-post

Søknadsfrist: 29. januar

Send søknad her


Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker

oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.


Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Vi legger vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Powered by Labrador CMS