STILLING LEDIG:

Bird's,Eye,View,Of,The,Svolvaer,Town.

Kanskje du er den vi trenger i Vågan?

Nurse,Holding,Hand,Of,Senior,Man,In,Rest,Home

For å gi god pleie og verdig omsorg?

Vågan kommune søker sykepleiere til fire faste fulle stillinger

Vågan kommune inviterer til faglig fokus og godt arbeidsmiljø! For nyansatte kan vi tilby rekrutteringstilskudd på inntil 50.000 kroner. 

Om stillingen

Arbeidsgiver: Vågan kommune

Stillingstittel: Sykepleier

Stillingstype: Fire faste stillinger, 100 prosent

Arbeidssted: Svolvær omsorgssenter / Marithaugen sykehjem

Søk på Svolvær omsorgssenter

Søk på Marithaugen sykehjem

Om arbeidsgiver

Tar du spranget – har du lyst til å jobbe i Vågan kommune i Lofoten?

Vågan kommune nærmer seg 10 000 innbyggere, hovedsete for kommunen ligger i Svolvær. Kommunen har et rikt idretts- og kulturliv, full barnehagedekning og ny videregående skole. Lofoten er kjent for sin mektige natur og mangfoldige friluftsliv.

Vågan kommune er den største arbeidsgiveren i kommunen med ca 700 årsverk. Ansatte i kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Har du lyst på sykepleierjobb i Lofoten? Nå har du muligheten. 

Vågan kommune søker ansatte til fire faste stillinger – alle i 100 prosent. Les mer om arbeidsplassene: 

Svolvær omsorgssenter

Vi har 16 plasser fordelt på 2 bogrupper. Vi gir tilbud til personer med demenssykdom, som trenger døgnkontinuerlig pleie og god omsorg.

Vårt hovedmål er at hver enkelt skal bli møtt med kompetanse, omsorg og respekt i et inkluderende bomiljø.

Omsorgssenteret er i stadig utvikling med spennende og varierte arbeidsoppgaver. Ansatte har faglig fokus i et godt arbeidsmiljø, som ønsker en sykepleier med på laget.

Marithaugen sykehjem

Marithaugen sykehjem har 46 langtidsplasser, 1 korttidsplass og 1 avlastningsplass. Vi gir tilbud til personer som trenger døgnkontinuerlig pleie og god omsorg.

Vårt hovedmål er at hver enkelt beboer skal bli møtt med faglig kompetanse, omsorg og respekt i et inkluderende og trivelig bomiljø.

Sykehjemmet er i stadig utvikling med varierte arbeidsoppgaver. Vi har fokus på arbeidsmiljø og trygge rammer.

Rekrutteringstiltak:

Det gis et engangsbeløp på kr 30.000 ved oppstart ytterligere 20.000 etter 2 år.

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleiefaglig ansvar for utførelse og oppfølging av prosedyrer, observasjoner og faglig dokumentasjon iht. lover og forskrift
 • Pleie, omsorg, medikamentell behandling og oppfølging av grunnleggende behov for våre pasienter
 • Delta i det generelle behandlingsforløpet
 • Bidra faglig gjennom tverrfaglig praksis og kunnskapsdeling
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Ha ansvaret for opplæring/veiledning/ av elever og lærlinger
 • Informere, veilede og undervise beboere, kollegaer, pårørende og studenter
 • Bidra til forbedringsarbeid i samarbeid i institusjonsomsorgen

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Videreutdanning i demens eller erfaring fra arbeid med demente. Ved manglende videreutdanning må søker være villig til å tilegne seg denne type kompetanse
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Gode datakunnskaper
 • Gyldig politiattest

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og har god gjennomføringsevne
 • Evne til å prioritere og er beslutningsdyktig
 • Evne til målrettet, systematisk og metodisk arbeid
 • God relasjonell kompetanse
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å ta initiativ og vise fleksibilitet
 • Evne til å skape engasjement og motivere i en travel hverdag
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En flott ansattgruppe som er opptatt av godt arbeidsmiljø og trivsel
 • Kompetanseutvikling og fokus på vekst
 • Nyeste velferdsteknologi ved Room mate og Hepro
 • Kurs i VIPS modell – personsentrert omsorg
 • Kommunen vil dekke videreutdanning innen aldersgeriatri og demens
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Lønn og arbeidsvilkår som samsvarer med gjeldende lovverk, forskrifter og avtaler
 • Pensjonsordning i KLP

  For spørsmål om stillingene, ta kontakt med

 • Svolvær omsorgssenter: Avdelingsleder Lisa Skogvang Teigen75420424 eller e-post
 • Marithaugen sykehjem: Avdelingsleder Melissa Dahl Pedersen  på 75420576

Svolvær omsorgssenter: Send søknad (søknadsfrist 20/10)

Marithaugen sykehjem: Send søknad (søknadsfrist 3/10)


Powered by Labrador CMS