STILLING LEDIG:

Spennende lederstilling i Narvik,
VM-byen i nord

UNN søker avdelingsleder for Medisinsk avdeling i Narvik

Vi søker avdelingsleder til å bidra med å utvikle vår flotte avdeling – og være en sentral del av klinikklederteamet.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Stillingstittel: Avdelingsleder, Medisinsk avdeling Narvik, Medisinsk klinikk

Stillingstype: Fast, heltid

Arbeidssted: Narvik

Søknadsfrist: 16.01.2022

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vi er universitets- og regionsykehuset for hele Nord-Norge, og vår visjon «Med pasienten – for pasienten» gjenspeiler at vi i UNN skal spille på lag med pasientene.

De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN jobber etter verdiene kvalitet, trygghet, respekt og lagspill. Sistnevnte fremhever viktigheten av godt samspill internt, og ha et nært og godt samarbeid med kommunehelsetjeneste, UiT Norges arktiske universitet, Helse Nord RHF og andre helseforetak i regionen. Les mer om oss på unn.no.

UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

UNN ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. UNN jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Medisinsk klinikk har hovedvirksomheter i Tromsø, Harstad og Narvik. Medisinsk klinikk inkluderer Medisinsk avdeling Narvik, Avdeling for fordøyelses- og nyremedisin, Avdeling for blod- og, infeksjonssykdommer, geriatri og hormonsykdommer, Avdeling for mikrobiologi og smittevern og Medisinsk avdeling Harstad.

UNN Narvik er en spennende arbeidsplass med medisinsk 24/7-beredskap innen indremedisin, kirurgi, og gynekologi. Sykehuset har også fullverdig intensivavdeling, ortopedisk virksomhet, fødeavdeling samt samlokalisert akuttmottak og kommunal legevakt. Psykisk helse- og rusklinikken har betydelig virksomhet i Narvik. For tiden foregår det forberedelser til nye UNN Narvik som skal ferdigstilles i 2023/2024.

Medisinsk avdeling Narvik har lokalsykehusfunksjon og behandler primært pasienter innen hjerte-, lunge-, infeksjons-, fordøyelses-, og nyremedisin, samt slag-, geriatriske- barne- og palliasjonspasienter. Avdelingen består av sengepostene Medisin A og Medisin B, dialyseenhet og medisinsk kontortjeneste. I tillegg drives poliklinisk virksomhet med samarbeidende klinikk. Avdelingen har dedikerte ansatte med stort engasjement for pasientene.

Avdelingsleder for Medisinsk avdeling Narvik er en spennende stilling der en er med å videreutvikle lokalsykehusfunksjonen, jobber på tvers med samarbeidende instanser både internt og eksternt, og aktivt er med å videreutvikle fagfeltene avdelingen har hovedansvar for i Narvik.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle avdelingen i samarbeid med avdelingslederteamet
 • Helhetlig drifts- og resultatansvar for avdelingen. Levere de tjenester som avdelingen er pålagt i henhold til oppdrag, budsjett, krav til faglighet og kvalitet
 • Utøve og ivareta arbeidsgiveransvaret ved avdelingen, som blant annet omfatter samhandling med tillitsvalgte og vernetjenesten, utvikling av godt arbeidsmiljø, rekruttering og oppfølging av sykefravær
 • Sikre at avdelingens oppdrag og målsetting innen pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell, samt opplæring av pasienter og pårørende blir nådd
 • Sørge for god samhandling internt, og eksternt som med kommunehelsetjenesten, utdanningsinstitusjonene og andre sykehus i regionen
 • Bidra i videreutviklingen av Medisinsk klinikk sammen med klinikkledelsen
 • Dersom ny avdelingsleder ikke er autorisert lege, vil avdelingen få medisinskfaglig rådgiver

Kvalifikasjoner

 • Høyere helsefaglig utdanning, og erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • Ønskelig med lederutdanning og/eller -erfaring
 • Ønskelig med forskningserfaring og -kompetanse
 • Ønskelig med god forståelse og kompetanse på programvarene som brukes i virksomheten

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Høy arbeidskapasitet, strukturert og resultatorientert
 • Motivator og pådriver for gjennom sine medarbeidere nå avdelingens mål
 • Kunne initiere, lede prosesser og gjennomføre endringer for å bidra til å utvikle både avdelingen og UNN Narvik
 • Jobber selvstendig, systematisk og målrettet

Vi tilbyr

 • Interessante og engasjerende faglige og ledelsesmessige arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for å jobbe med organisasjonsutvikling, endringsledelse og kvalitetsutvikling
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Gode interne og eksterne samarbeidsrelasjoner
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Mulighet for lederutviklingsprogram
 • Lønn etter avtale

For spørsmål, ta kontakt med klinikksjef David Johansen 91138076

Søknadsfrist 16. januar

Send søknad i vårt skjema her


Powered by Labrador CMS