STILLING LEDIG:

Nova Sea Havbruk søker kvalitetsleder til Lovund

Er du engasjert og fremtidsrettet, og samarbeider du godt med andre? Da kan det være deg vi søker etter. Vi tilbyr en spennende og utfordrende stilling i et konsern i stadig utvikling og vekst.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Nova Sea

Stillingstittel: Kvalitetsleder

Stillingstype: Fast / Heltid

Arbeidssted: Lovund

Søknadsfrist: 12. april

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Nova Sea AS er en av de største nordnorske produsentene av oppdrettslaks. Vi har oppdrettsanlegg og dyktige, engasjerte ansatte langs hele Helgelandskysten, fra Vega i sør til Gildeskål i nord. Vårt hovedkontor og produksjonslokaler på Lovund. Menneskene er Nova Seas viktigste ressurs og øverste prioritet. Vi har et stort samfunnsansvar som matprodusent, og leverer hver dag laks tilsvarende 770 000 måltider. Vi tar vår rolle i Helgelands lokalsamfunn på største alvor, og gir tilbake ved å støtte lokale tiltak og engasjement.

Konsernet består av Nova Sea AS, Nova Sea Havbruk AS, Helgeland Smolt AS, Nova Sea Aquaservice AS, Nova Master AS, Djupvatn AS, samt de tilsluttede selskapene Tomma Laks AS og Vega Sjøfarm AS, totalt ca. 400 ansatte. Nova Sea AS håndterer den administrative oppfølgingen av selskapene. Konsernet er helintegrert fra stamfiskproduksjon frem til servering av laks i restaurant. Alle Nova Sea sine aktiviteter skal styres etter prinsippet om en bærekraftig utvikling.

Nova Sea konsernet har vi fokus på god fiskehelse, høy mattrygghet, bærekraft, innovasjonskraft og klimavennlig drift.

Som kvalitetsleder vil du få ansvar for å planlegge, gjennomføre og følge opp selskapenes kvalitetsarbeid. Stillingen vil få stor påvirkning i viktige beslutninger, fremtidige veivalg og innovasjon.

Nova Sea sin visjon er «Den perfekte balanse». Visjonen og verdiene våre skal gjenspeile alt arbeidet som gjøres i selskapet vårt. Verdiene kan oppsummeres i LAKS: Lokal, Ansvarlig, Kompetent og Stolt og det er viktig for oss at du identifisere seg med disse.

Vi tilbyr en spennende og utfordrende stilling i et konsern og næring i stadig utvikling og vekst. Arbeidsmiljøet vårt er preget av høyt operativt fokus hvor folk er opptatt av å hjelpe hverandre og hvor der er kort vei til beslutningstakerne.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og ikke minst muligheten til å jobbe og bo på Lovund.

Les mer om Lovund her.

Hovedansvarsområder:

 • Lede kvalitetsavdelingen og kvalitetsarbeidet i organisasjonen med fokus på kontinuerlige forbedringer
 • Sørge for god internkontroll i selskapene
 • Bistå med faglige råd og ekspertise innenfor kvalitetsarbeid
 • Bidra til at selskapene jobber etter vedtatt strategi og når sine målsetninger
 • Vedlikehold og implementering av sertifiseringer
 • Drift, oppdatering og utvikling av kvalitetssystemet
 • Sørge for at selskapene følger relevante lover, forskrifter og krav innenfor fagområde
 • Delta og lede prosjekter ved behov

Kvalifikasjoner:

 • Fullført høyere utdannelse innen mattrygghet, kvalitetsledelse og/eller akvakultur
 • Praktisk erfaring fra lignende stillinger inkludert arbeid med kvalitet og revisjon innen havbruk eller andre næringsmiddelfag vurderes positivt, det samme vil god biologisk forståelse og kjennskap til havbruksnæringen
 • Kjennskap til relevante standarder, forskrifter, og sertifiseringer for oppdrett er ønskelig
 • Gode ferdigheter innen Office-pakken og benyttelse av digitale system i arbeid
 • Gode språkferdigheter i norsk og engelsk både muntlig og skriftlig

Stillingen er lagt til Nova Sea sitt hovedkontor på Lovund.

Kvalitetsleder vil få stor påvirkning...

...i viktige beslutninger, fremtidige veivalg og innovasjon. Kan det være noe for deg?

Som leder for kvalitet samarbeider du godt med andre, og deler kunnskap, erfaringer og informasjon. Du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte og presenterer på en effektiv måte.

Du skaper en god atmosfære, støtter og oppmuntrer dine kollegaer når det oppstår problemer, og er stødig og til å stole på.

For å lykkes i stillingen mener vi det er viktig at du demonstrerer spesialist kunnskap og ekspertise innen eget felt, og at raskt forstår komplekse spørsmål, og gjør rasjonelle vurderinger. Du er systematisk, planlegger fremover, gjør klare prioriteringer, og fordeler ressurser effektivt.

Du er klar over og vurderer de langsiktige konsekvensene av hendelser, planer og aktiviteter. Du inspirer og koordinerer teamet ditt og holder fokus på målene. Du etterlever våre regler og prosedyrer, utfører planer med engasjement, og oppnår kvalitetsmessige gode resultater.


Spørsmål om stillingen rettes til:

 • Senior Advisor i Seafood People, Jørgen Aase Bjørsvik, tlf: 900 27 414 eller e-post
 • Partner i Seafood People, Lene Faye Jordan-Johannessen, tlf 98 251 633 eller e-post
 • Advisor i Seafood People, Sofie Madeleine Refsnes, tlf 988 84 291 eller e-post

Søknadsfrist: 12. april

Send søknad her


Powered by Labrador CMS