STILLING LEDIG:

Foto:
Foto:

UiT Harstad søker PhD-kandidat til unikt forsningsprosjekt

Har du lyst til å forske på virkningene av klimaendringer på det marine økosystemet og akvakulturnæringen i Nord-Norge? Nå kan du bli en del av UiTs forskerskole "Changing Arctic".

Om stillingen

Arbeidsgiver: UiT Norges arktiske universistet

Stillingstittel: PhD-kandidat

Stillingstype: Forskningsprosjekt (fire år)

Arbeidssted: Harstad

Søknadsfrist: 1. april

Send søknad her

Om arbeidsgiver

UiT er et multi-campus forskningsuniversitet og verdens nordligste universistet. Vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår brede og mangfoldige forsknings- og studieportefølje og våre tverrfaglige egenskaper gjør oss unikt egnet til å møte fremtidens utfordringer. Ved UiT kan du utforske globale problemstillinger fra et nært perspektiv.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal være kjennetegn på forholdet mellom våre ansatte, mellom våre ansatte og våre studenter og mellom UiT og våre samarbeidspartnere.

UiT har om lag 18 000 studenter, mer enn 4000 ansatte, og er etablert på fire hovedcampuser og sju øvrige studiesteder i Nord-Norge og på Svalbard. Våre største campuser er Tromsø, Alta, Narvik og Harstad.

UiT Norges arktiske universitet startet den tverrfaglige forskerskolen «Changing Arctic» i august 2022, med ph.d.-kandidater og veiledere fra alle sju universitetsfakultetene.

Forskerskolen har fokus på fornybar energi, matsikkerhet, helse og velferd. «Changing Arctic» skal samarbeide med aktører i privat og offentlig sektor.

Forskningsresultatene vil bidra til motstandskraft og transformasjon i Arktis og vil dermed operasjonalisere bærekraftsmålene.

Opplæringen skal gi PhD-kandidater kunnskap, faglige og overførbare ferdigheter, og generell kompetanse som gjør dem i stand til å bidra til innovative og bærekraftige løsninger for Arktis.

Forskerskolen vil arrangere kurs, seminarer, workshops og ekskursjoner, og vil organisere utplasseringer i private virksomheter, frivillige organisasjoner og offentlige institusjoner. Dette for å sikre relevansen av prosjektresultater og øke ansettbarheten til doktorgradsstudentene.

Les mer om forskerskolen Changing Arctic | UiT og Clima Change Adaptation her.

Arbeidssted UiT Harstad.
Arbeidssted UiT Harstad.

Arbeidsoppgaver:

En del av doktorgradsstudentens oppgaver vil være å bidra til å utvikle havtemperaturmodeller, basert på ulike klimaendringer, som kan brukes til å utvikle en robust og omfattende risikoanalyser. Casene vil hovedsakelig være havbruksnæringen i Harstad/Narvik regionen.

Veilederteamet for kandidaten vil være tverrfaglig og integrering i Climate Change Research Group vil legge til rette for generering av klimascenarier, risikoanalyse og interessentengasjement for havbruksnæringen i Nord-Norge.

Det forventes at ph.d.-kandidaten deltar i felteksperimenter eller/og innsamling av nødvendige feltdata. Ph.d.-kandidaten oppfordres til å jobbe tverrfaglig og samarbeide med ph.d.-kandidater/prosjekter innen for eksempel temaer som naturfarer, beslutnings- og risikoanalyse, og interessentstyring.

Vi tilbyr:

  • Engasjement i et interessant forskningsprosjekt i en tverrfaglig forskerskole
  • Et godt og tverrfaglig fagmiljø med engasjerte kollegaer
  • Gode karrieremuligheter, og muligheter for ansettelse etter eksamen
  • Fleksibel arbeidstid og statlig tariffavtale
  • Godtgjørelsen starter normalt på 501 200 NOK/år
  • Pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse

Generelt:

Stillingen er en åremålsstilling med en varighet på fire år. 25 % er pliktarbeid og vil kunne bestå av undervisning, veiledning og andre oppgaver.

Målet med stillingen er å gjennomføre forskerutdanning til doktorgradsnivå. Opptak til ph.d.-programmet er en forutsetning for ansettelse, og programperioden starter ved tiltredelse av stillingen.

Arbeidsplassen er ved UiT Campus Harstad.

Du må kunne begynne i stillingen innen rimelig tid etter mottatt tilbud. Forskerskolen starter 1. september 2023.


For ytterligere informasjon om stillingen, vennligst kontakt:

Om prosjektet:

  • Førsteamanuensis, Dina Abdel-Fattah på e-post

Om «Changing Arctic» forskerskole:

  • Professor, Michaela Aschan og Hanne Risan Johnsen på e-post

Søknadsfrist: 1. april

Send søknad her


Powered by Labrador CMS