STILLING LEDIG:

Vil du arbeide med med kvensk språk og kultur?

Halti kvenkultursenter IKS har ledig en 100 % vikarstilling som daglig leder, med ønsket oppstart fra snarest. Stillingen har varighet til og med 31.01.2023, med mulighet for fast ansettelse.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Halti Kvenkultursenter IKS

Stillingstittel: Daglig leder

Stillingstype: Vikariat

Arbeidssted: Storslett

Søknadsfrist: 26.11.2021

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Halti kvenkultursenter IKS – Haltiin kväänisentteri er et interkommunalt selskap og et regionalt senter for kvensk språk og kultur. Selskapet eies av kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa, samt Troms og Finnmark fylkeskommune. Senteret er lokalisert på Halti i Nordreisa kommune. Halti er en integrasjonsmodell der blant andre Halti kvenkultursenter IKS, Halti nasjonalparksenter AS, Halti næringshage AS, Nord-Troms Museum AS og Nordreisa kommune (kultur) er samlokalisert.

Som daglig leder er du leder for tre ansatte, du er ansvarlig for den daglige driften av organisasjonen, og skal lede og videreutvikle senteret til en enda bedre organisasjon. Stillingen har varierte arbeidsoppgaver. Du må ha evnen til å tenke strategisk og legge planer for senteret, samt for å gjennomføre disse. Du må ha teft for administrasjon, økonomi, og være trygg i lederrollen.

Hovedoppgaver:

 • Daglig leder har det overordnede ansvaret for den daglige driften av Halti kvenkultursenter IKS
 • Lede våre ansatte og ha arbeidsgiveransvar for disse
 • Lede senteret iht. formålene, selskapsavtalen, strategiplan og samarbeidsavtaler
 • Overordnet økonomistyring, herunder arbeid med budsjett og regnskap, økonomiplan, samt kontakt med regnskapsfører og revisor
 • Ansvar for inntektsbringende arbeid, herunder søknader, rapportering og regnskap i tilknytning til generell drift og prosjekter
 • Bistå arbeidet med arrangementer, prosjekter, formidling og annet
 • Forberede saker for styret og representantskapet
 • Noe kvelds- og helgearbeid må regnes med, og ved behov kan andre oppgaver tilfalle stillingen.

Dine kvalifikasjoner:

Vi søker en engasjert person, gjerne med ledererfaring eller relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, men dette er ikke noe absolutt krav. Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, samt gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må ha førerkort klasse B. Kunnskap om kvensk språk og kultur er en fordel. Personlig egnethet vektlegges.

Vi søker en person som:

 • Er målrettet, strategisk og resultatorientert
 • Kan jobbe selvstendig og har evne til å fullføre
 • Er kreativ og omgjengelig

Vi kan tilby:

 • Opplæring ved tiltredelse og gode muligheter for videreutvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjonsordning i KLP
 • Et moderne arbeidssted samlokalisert med andre institusjoner og bedrifter
 • Et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø, med trivelige og engasjerte kollegaer
 • Kantinetilbud i jobbhverdagen
 • Nordreisa ligger innenfor tiltakssonen som gir økonomiske fordeler med skattefradrag og nedskriving av studielån

Søknad med CV sendes på e-post til [email protected] senest 26. november. Merk e-posten med "Søknad daglig leder".

Søknadsfrist 26. november
Søk gjerne tidligere, vi kommer til å innkalle interessante kandidater fortløpende.
Tiltredelse: Snarest

Mer informasjon om stillingen kan du få ved henvendelse til:

Pål Vegard Eriksen, daglig leder, telefon: +47 775 88 280 / +47 970 07 388
e-post: [email protected]

eller Ronald Jenssen, styreleder, telefon: +47 454 28 022, e-post: [email protected]
Powered by Labrador CMS