STILLING LEDIG:

Nå starter jakten på ny administrerende banksjef: – Helt unik mulighet i denne regionen

12 milliarder i forretningskapital, 100 millioner kroner i resultat og ikke minst 60 dyktige medarbeidere rundt 68 grader nord. Nå kan du bli sjefen for det hele.

– Jeg tror det er få stillinger i denne regionen som kan sammenlignes med de mulighetene og ansvaret denne jobben gir. Dette er en helt unik mulighet for den rette kandidaten, sier Rudi Christensen.

Han er styreleder i Sparebank 68° Nord, et resultat av flere lokale fusjoner for noen år siden, og nå er en sterk kraft i hele Hålogaland:

– Du kan virkelig ta en posisjon i samfunnsutviklingen, på et tidspunkt det skjer utrolig mye i regionen, legger styrelederen til.

Er dette drømmejobben? Les videre, eller gå rett til søknadsskjema

Tror på mennesker og nærhet

Sparebank 68° Nord er på mange måter en historie om motmakt og regional styrke, i en tid preget av store fusjoner og sammenslutninger.

Det går sjelden lenge mellom hver gang analytikere på Aker Brygge spår døden for de små lokalbankene.

Bakteppet er reelt nok – det kreves stadig mer kompetanse og ressurser for å være god på «compliance» og regulering.

Styreleder Rudi Christensen.

For Harstad Sparebank, Ofoten Sparebank og Lofoten Sparebank var svaret på framtida å slå seg på lag.

– Slik kan vi være en aktør som dekker en stor region, samtidig som vi evner å være en lokalbank, sier styreleder Christensen.

Den nye banken har i dag en forretningskapital på rundt 12 milliarder kroner. Årsresultatet i fjor var på rett over 100 millioner kroner, viser årsrapporten for 2021.

En følge av fusjonen er åpenbar:

Størrelsen gir muskler som de små lokalbankene ikke hadde hver for seg.

Står sterkere sammen

– Vi bor i en region hvor det har skjedd vanvittig mye de siste tiårene. På næring begynte vi å komme i en situasjon der oppdragene ble for store, sier rådgiver kreditt og tillitsvalgt Thomas Elvebakk.

– Etter fusjonen er vi blitt i stand til å ta mye større engasjement, legger han til.

33-åringen har jobbet hele yrkeskarrieren, inkludert sommerjobb og studier, i banken. Det større fellesskapet setter han pris på:

– Vi ansatte var kanskje litt skeptisk i starten, det er vel naturlig. Men strategisk var det veldig fornuftig: Å drive en bank har endret seg. Og i dag ser vi alle fordelene, fortsetter Elvebakk.

Disse fordelene handler blant annet om nevnte regelverk og etterlevelse av «compliance». En liten bank må ha den samme kompetansen. I dag samles den, i stedet for å deles på tre.

Men også finansiell styrke er vesentlig .

– Fordelene er rent matematisk: Det er billigere å låne inn penger, fordi vi er større, sier styreleder Christensen.

Thomas Elvebakk, som jobber ved kontoret på Leknes.

Fortsatt til stede lokalt

Samtidig som den nye sparebanken står sterkere enn de tre mindre gjorde alene, er målet at kundene ikke skal oppleve så stor forskjell.

Akkurat som før, bare bedre.

Slik lød slagordet under fusjonen for noen år siden. Konservativt? Kanskje.

Men verden er også litt konservativ, mener Thomas Elvebakk:

– Det som kanskje har endret seg minst i bankverden de seneste åra, er kundene. De har ikke forandret seg så mye.

– Vi opplever at mange kunder fortsatt ønsker å se et ansikt. Og som rådgiver vil jeg også se ansiktet på kundene, for å kjenne dem. Når vi gjør det, er det bra for både kundene og banken, mener Elvebakk.

Blir dette dine nye kolleger?
Blir dette dine nye kolleger?
Blir dette dine nye kolleger?

De gjenspeiler seg blant annet i at banken fortsatt har sju avdelingskontorer.

Ikke bare i byene Harstad, Narvik, Sortland, Leknes og Svolvær. Men også på mindre steder som Bogen og Ballangen.

Regionen blir stadig tettere

Navnet 68° Nord kommer av at både Lofoten, Ofoten, Vesterålen og Sør-Troms ligger på denne breddegraden. Disse fire regionene utgjør til sammen den mest folkerike delen av Nord-Norge, med 110.000 innbyggere. Slik sett er samarbeid naturlig.

Men vi skal ikke mer enn et tiår eller to tilbake, før det var helt utopi å tenke at to banker i Harstad og Narvik skulle slå seg sammen.

Narvik kan bli VM-byen om noen år – blant annet med hjelp fra flere nordnorske banker.

De siste årene har mye endret seg. Regionen samarbeider om alt fra samferdsel til store idrettsarrangementer. Alle står bak planene om et mulig Alpin-VM i Narvik. Her er også flere sparebanker sammen på sponsorsiden.

Fremogruppen AS bistår Sparebank 68° Nord

Selskapet ble etablert i 2005, består i dag av 18 konsulenter og har kontorer i Trondheim, Tromsø og Orkanger, med hele landet som nedslagsfelt.

Selskapet har tjenester innen rekruttering, bemanning og rådgivning.

Fremogruppen AS gjennomfører årlig ca. 150 rekrutteringsprosesser og bistår oppdragsgivere i ansettelse av medarbeidere, fagspesialister og toppledere, både i privat og offentlig sektor. Selskapets konsulenter har lang og bred erfaring, samt utdanning og sertifisering innen rekruttering, organisasjon, ledelse, rådgivning og markedsføring.

Selskapet har hatt en sunn vekst siden oppstarten og er sterk økonomisk og finansielt og har gode rutiner for KS/HMS-arbeidet og følger alltid lover, regler og etiske retningslinjer. Fremo er medlem av NHO Service, er sertifisert som Revidert Arbeidsgiver og har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2010.

– Vår generasjon har ikke det samme forholdet til de gamle skillelinjene. Samtidig kommer det en del nye folk til regionen som i hvert fall ikke har det, sier Thomas Elvebakk.

– Bare det at en bank fra Leknes etablerer kontor i Svolvær ville vært rart for noen tiår siden. I dag er det helt naturlig, mener han.

Avstandene har blitt mindre – og ikke bare mentalt. Nye bruer og veier er bygd. Flere skal det bli. Det blir stadig mer naturlig å se på hele Hålogaland som én bo– og arbeidsmarkedsregion.

– Kortere avstand gjør selvsagt også samarbeid naturlig, mener styreleder Christensen.

Bankens lokaler i Harstad...
...Narvik, og på...
Sortland.

Kontorsted? Hålogaland

Det bringer oss over på det som kanskje kunne vært en konflikt, slik regionale fusjoner gjerne har en tendens til å skape: Hvor skal den nye sjefen ha kontor?

Her er det korte svaret ganske klart:

– Vi har ikke ett hovedkontor. 68° Nord er en desentralisert bank, sier Christensen.

Derfor står det ikke noe bestemt kontorsted i utlysningen.

Du skal jobbe i regionen og bør bo i nærheten av en av de sju avdelingene. Dette blir banksjefens kontor.

Digitale møter er som kjent blitt en naturlig del av hverdagen.

– Samtidig må du som banksjef selvsagt være til stede i regionen. Du kan ikke slå opp leir og forvente at alle skal komme til deg, understreker Christensen.

Samarbeidet for banken strekker seg også utover disse sju kontorene. Sparebank 68° Nord gikk nylig inn i den nye Lokalbankalliansen, en allianse av ti banker som samarbeider om innkjøp og teknologi.

Alt for å styrke bankens hovedmål:

Være en motor for utviklingen av regionen.

Er du nysgjerrig på denne muligheten?

Ta gjerne en uforpliktende samtale med seniorrådgiver Jorunn Løseth i Fremo Rekruttering907 90 311

En leder som må skjønne bank

For å lykkes, søker selskapet nå en administrerende banksjef som kan være kaptein. En som evner å lede komplekse organisasjoner. Er god på å vise fram banken utad.

Og ikke minst: Kunne bygge videre på en sterk kultur i det som fortsatt er en ung bank.

Ledererfaring er nødvendig. Høyere utdanning en klar fordel.

Erfaringen må ikke være fra bank. Men du må ha forståelse for bankvirksomhet.

– Gjerne fra bransjer som jobber tett på bank. Du kan også ha bakgrunn som revisor eller jurist. Og så må du selvsagt forstå og kjenne til næringslivet, sier styreleder Rudi Christensen.

Det viktigste her er nok lederegenskapene, understreker seniorrådgiver Jorunn Løseth i rekrutteringsbyrået Fremogruppen:

– Til en slik topplederjobb bør man ha ledererfaring og gode resultater å vise til, gjerne innnenfor bank og finans. Lederegenskaper og evne til å få med folk blir viktig, sier hun.

Couple,Travelers,Photographers,Man,And,Woman,Stand,And,Enjoy,The

Er du klar for Lofoten, Ofoten, Vesterålen...

...og Nord-Norges tredje største by, Harstad?

Sparebank 68° Nord søker administrerende banksjef

Unik mulighet til en av de mest spennende og utfordrende topplederstillingene i regionen. En fantastisk mulighet for å ta del i samfunnsutviklingen i en tid det skjer veldig mye.

Vi søker etter en inkluderende, tydelig og utviklingsorientert leder som har solid forretningsmessig kompetanse, gode lederegenskaper og interesse for IKT.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Sparebank 68° Nord

Stillingstittel: Administrerende banksjef

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Hålogaland

Søknadsfrist: 4. januar

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Mer verdi lokalt

I Sparebank 68° Nord er vi 58 medarbeidere som hjelper folk og næringsliv i vår region med å realisere sine planer og drømmer. Med avdelingskontor i Ballangen, Bogen, Harstad, Leknes, Narvik, Svolvær og Sortland klarer vi å opprettholde den nære og aktive kontakten med våre kunder. Pr. 3. kvartal 2022 hadde vi 12,2 milliarder i forretningskapital. Vi er en egenkapitalbevisbank med 2.992.771 andeler fordelt på ca. 600 eiere. Høsten 2021 ble vi notert på EuroNext.

Sparebank 68 grader NORD er en del av Lokalbankalliansen. Lokalbankalliansen er 10 frittstående sparebanker som har valgt å inngå et forpliktende samarbeid når det gjelder felles innkjøp og standardisering for å styrke kundetilbud og konkurransekraft.

Sparebank 68° Nords visjon er mer verdi lokalt. Visjonen forplikter oss til, hver eneste dag, å jobbe hardt med ett eneste mål for øyet:

Å skape et bedre lokalsamfunn for oss som lever og bor her og skal være LOKALBANKEN for hele den 68°ende breddegrad. Vår lokale tilstedeværelse bidrar sterkt til at vi stadig tar nye steg mot å bli markedsledende i vår region.

Adm. banksjef er øverste daglig leder, ivaretar administrative og forretningsmessige gjøremål, og har oversikt over bankens økonomiske stiling og risiko og sørger for at myndighetenes krav til rapportering blir ivaretatt.

Adm. banksjef har ansvar for bankens virksomhet og dens avdelinger er forankret i overordnede strategier, forretningsplaner og målsettinger, og at banken overholder gjeldende lover og regler.

Ansvarsområder:

Administrerende banksjef for Sparebank 68 grader NORD vil ha ansvar for bankens daglige ledelse inkl. overordnet personal-, resultat- og utviklingsansvar for våre avdelingskontor, og skal sørge for at banken drives forsvarlig og effektivt.

 • Overordnet daglig leder med ansvar for å bygge for felles kultur videre
 • Ansvar for strategi, kapitalplanlegging og resultater
 • Ansvar for compliance, risikostyring og internkontroll
 • Representere banken utad, relasjonsbygging, kundepleie og mediekontakt
 • Adm. banksjef rapporterer til styret i banken og er ansvarlig for rapportering, forberedelse og gjennomføring av styremøter.

Vi ønsker at du som leder har:

 • Høyere utdanning og ledererfaring hvor du kan vise til gode resultater, gjerne innen bank/finans/forsikring eller annen relevant bransje
 • Gode lederegenskaper og gjennomføringskraft, der du evner å motivere og utvikle gode team og skape entusiasme hos alle avdelinger for felles mål og visjon
 • God forretningsforståelse, analytiske evner og er struktur
 • Gode kommunikasjonsevner, og kommuniserer tydelig både muntlig og skriftlig
 • Erfaring og kompetanse fra organisasjonsutvikling og strategisk arbeid er en fordel

Vi kan tilby en av regionens mest spennende og utfordrende topplederstillinger.

Sparebank 68 grader NORD ønsker å være motor i utvikling av vår region. Hos oss vil du få et solid fagmiljø og ta del i en bransje i stor utvikling.

For rette kandidat kan vi tilby konkurransedyktige betingelser inkl. gode pensjons- og forsikringsordninger og du vil få mange faglige dyktige kolleger med på laget.

Arbeidssted vil være valgfritt ved en av bankens kontorsteder. Dette innebærer at vi søker kandidater som bor eller ønsker å bosette seg i Harstad, Vesterålen, Ofoten eller Lofoten.

Som toppleder får man jobbe i et langstrakt område og reising mellom lokasjonene må påregnes.

Som adm. banksjef vil man få ta del i et stort landsdekkende nettverk. Banken er en del av LOKALBANK Alliansen som består av 10 selvstendige sparebanker som har inngått et nært og forpliktende samarbeid om felles leveranser og tjenester, for å sikre lokal sparebankdrift i et langsiktig perspektiv. LOKALBANK skal styrke bankenes kundetilbud og konkurransekraft.


Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Ønsker du ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med

 • styreleder i Sparebank 68 grader Nord, Rudi Mikal Christensen på tlf. 954 12 025
 • seniorrådgiver / partner i Fremo Rekruttering, Jorunn Løseth på tlf. 907 90 311

Alle henvendelser til Fremo behandles konfidensielt, også ovenfor oppdragsgiver hvis ønskelig.

Søknadsfrist: 4. januar

Send søknad her


Powered by Labrador CMS