STILLING LEDIG:

Daglig leder Petter Bjørkli (t.h.) og styreleder Kjell Giæver i Energi i Nord.
Daglig leder Petter Bjørkli (t.h.) og styreleder Kjell Giæver i Energi i Nord.

Energi i Nord søker leder forskning og utvikling: – Enorme muligheter i grønn omstilling

– Men da må forskning, kunnskap og næring kobles enda tettere sammen, sier Petter Bjørkli. Nå er han på jakt etter personen som kan lykkes med det.

– Nord-Norge står i en unik posisjon for å ta en lederrolle i energiomstillingen. Hele verden må jobbe mot et nullutslippsmål for å nå målene i Parisavtalen, sier Petter Bjørkli.

– Her ligger det muligheter for å gjøre noe viktig, samtidig som vi bygger industri, arbeidsplasser og skaper verdier, fortsetter han.

Bjørkli er daglig leder i Energi i Nord, en klynge med medlemmer fra hele energisektoren – og hele Nord-Norge.

Nå søker han ansatt nummer to, som får et særlig ansvar for å styrke forskning, utvikling og kunnskapssamarbeidet på energifeltet:

– Skal vi lykkes med de utfordringene verden står overfor, så må forskningsmiljøene og næringslivet snakke samme språk. Her kan Energi i Nord være en koblingsaktør. Slik kan vi løse de utfordringene verden står overfor, og bidra til verdiskaping i nord, fortsetter Bjørkli.

Er dette en jobb for deg? Meld interesse for stillingen her!

Styrke den nordnorske kunnskapen

Energi i Nord er en klynge i det nasjonale arenaprogrammet til Innovasjon Norge, som jobber for energiomstilling og verdiskaping i Nord-Norge.

Partnerne i klyngen er alt fra tradisjonelle energiselskaper til representanter for hydrogen, vind og nye teknologier – over hele landsdelen. Universiteter, utviklingsaktører og kunnskapsbedrifter er også en del av fellesskapet.

Fire fokusområder for Energi i Nord

Energi i Nord har som ambisjonen å bidra til omstilling innen hele verdikjeden – fra produksjon via distribusjon til bruk. Med fire særlig utpekte fokusområder:

 • Hydrogen knutepunkter
 • Grønn luftfart
 • Smarte energiystemer for rurale områder
 • Infrastruktur for energiintensiv industri

Et viktig oppdrag for klyngen er å komme i forkant, slik at Nord-Norge kan lede an.

Landsdelen har stort potensiale med areal, naturresurser, kraft og industrikompetanse. Men skal vi lykkes, må ytterligere kunnskap og utvikling til:

– For å dra en parallell: Olje og gass kom til Nord-Norge 40 år etter at den startet i Rogaland. Vi har virksomhet her nord, men blir veldig operative.

– Det er lite forskning, utvikling og innovasjon. Og da får vi ikke fullt utnyttet potensialet her nord, sier Bjørkli.

Han illustrere det med for hydrogen, som har stort potensiale fremover og mange aktører på vei inn i landsdelen.

– Det er mange initiativer, men i det kommersielle markedet for hydrogen er i dag lite. Ingen aktører klarer å etablere dette alene. Jobber vi i lag, kan vi klare å skape det. Og det må vi gjøre på en kunnskapsbasert måte, fortsetter Bjørkli.

Wind,Turbines,In,A,Wind,Powered,Renewable,Energy,Production,Plant
Wind,Turbines,In,A,Wind,Powered,Renewable,Energy,Production,Plant

Hvordan kan Nord-Norge produsere mer kraft?

Blue,Hydrogen,Filling,H2,Airplane,Flying,In,The,Sky,-
Blue,Hydrogen,Filling,H2,Airplane,Flying,In,The,Sky,-

Og hva kan hydrogen bety for transport – i både Nord-Norge og resten av verden?

Vil ha kunnskapsbaserte svar

Det vil også si å jobbe for mer kraftproduksjon – som er en kritisk faktor for omstilling og kraftkrevende, grønn industri. I en landsdel hvor kraftoverskuddet kan være spist opp før 2030.

Noe som etter alt å dømme innebærer mer vindkraft, både til havs og på land.

Og det har vi plass til, mener Energi i Nord. Bjørkli illustrerer det slik:

Fylkene Trøndelag, Vestland, Rogaland og Agder har til sammen et areal på 102.401 kvadratmeter. Her fins 45 vindkraftverk med 935 turbiner, og en samlet effekt på 3.351 MW.

Nord-Norge har til sammenligning 12 kraftverk med 243 turbiner – på 112.986 kvadratmeter.

– Det illustrerer at det bør være potensiale og plass til mer vind på land i nord. Spørsmålet er: Hvordan kan vi produsere mer kraft, og balansere det med både naturvern og sameksistens mot andre næringer, sier Bjørkli.

– Da trenger vi mer kunnskap. I en del konsesjonsbehandlinger skriver NVE at det er usikkert hvordan vindparker påvirker reinbeitebæringene.

– Vel, da må vi finne ut av dette og forske på disse spørsmålene. Vi kan ikke ha et kunnskapshull og basere dette på usikkerhet, mener han.

En koblingsaktør som kan snakke med alle

Til å jobbe med prosjekter som dette søker altså klyngen nå en leder for forskning og utvikling. En som skal prøve å koble forskningsmiljøer med næringsliv, og være en drivkraft for prosjekter som finner kunnskapene Nord-Norge trenger fremover.

– Det vil si at du ikke skal drive fram forskningen alene, men være et bindeledd, fasilitator, initiativtaker, sier Bjørkli.

– Noe som igjen betyr at du må kunne snakke med både forskere, toppledere og utviklingsmiljøene i de store selskapene, fortsetter han.

Denne stillingen legger stor vekt på personlig egnethet: Her gjelder det å finne riktig kandidat med egenskapene som må til for å gjøre jobben.

Det betyr at det er ikke ett svar på hvilken bakgrunn du trenger. Men i utgangspunktet bør du ha mastergrad.

– Det handler litt om å ha den nødvendige tyngden opp mot forskningsmiljøene. Her kan mange fag være relevante, innenfor både energi, klima, teknologi eller økonomi, sier Petter Bjørkli.

Avtalepartnerne offentliggjorde samrbeidet på Arctic Centre for Sustainable Energy sitt symposium i Tromsø denne uka. Fra venstre: Camilla Brekke (UiT), Petter Bjørkli, Toril Røe Utvik (Equinor) og Kim-André Åsheim (Mo Industripark).
Avtalepartnerne offentliggjorde samrbeidet på Arctic Centre for Sustainable Energy sitt symposium i Tromsø denne uka. Fra venstre: Camilla Brekke (UiT), Petter Bjørkli, Toril Røe Utvik (Equinor) og Kim-André Åsheim (Mo Industripark).

Skal være tett på UiT

Energi i Nord har et stort antall selskaper bak seg. Denne nye stillingen er særlig finansiert i samarbeid med UiT Norges Arktiske Universitet, Mo Industripark og Equinor, noen av landsdelens største og viktigste aktører på feltet.

Mens Bjørkli holder til i Hammerfest, skal denne stillingen ligge til Tromsø, tett på UiT.

– Det handler om å være tettest mulig på forskningsmiljøet, som du må kjenne godt og kommunisere tett med, sier han.

En klar ambisjon med denne jobben er også å styrke universitetsmiljøet på energi, industri og teknologi.

I det ligger også større ambisjoner og spennende planer på sikt, som gjør at dette kan bli mye større på sikt.

Summen av alt blir en stilling som kan snakke til kandidater med ambisjoner og visjoner, håper Petter Bjørkli:

– Hvis du har lyst til å jobbe for at hele Nord-Norge skal løfte seg og bli en sentral aktør i den globale energiomstillingen, så er dette jobben for deg, sier han, og legger til:

– Her skal vi ikke diskutere lokalisering og kretsmesterskap. Dette handler om å lykkes sammen, for landsdelen. Vi skal gå rett inn og spille i Champions League.


Aerial view of Tromsø taken from Mt Storsteinen, that is reached by Fjellheisen cable car. Tromsø is located in northern Norway that running third of the largest urban area north of the Arctic Circle.
Aerial view of Tromsø taken from Mt Storsteinen, that is reached by Fjellheisen cable car. Tromsø is located in northern Norway that running third of the largest urban area north of the Arctic Circle.

Er du klar for å jobbe med vår grønne framtid?

Energi i Nord søker leder forskning og utvikling

Vi søker en initiativrik og engasjert person som vil jobbe for utviklingen av Nord-Norge, og bidra til at Nord-Norge får en sentral posisjon i framtidens energimiks.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Energi i Nord

Stillingstittel: Leder forskning og utvikling

Stillingstype: 3-årig prosjektstilling, med mulighet for fast ansettelse

Arbeidssted: Tromsø, med noe reisevirksomhet

Søknadsfrist: 30. oktober

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Energi i Nord er en klynge med medlemmer fra hele energisektoren og fra hele Nord-Norge.

Energi i Nord sin ambisjon er å skape en «bedriftsklynge» i Nord-Norge som bidrar til energiomstilling og verdiskaping for selskaper og samfunn i nord. Å få verdens energiproduksjon og energiforbruk over på karbonnøytrale energiformer er en av de viktigste forutsetningene for å realisere de avtalte utslippsreduksjonene i Paris-avtalen.

Nord-Norge sitter på store ressurser og omfattende kompetanse innen produksjon, transmisjon, lagring og industriell foredling av karbonnøytral energi. For å utløse de mulighetene som denne landsdelen har innenfor dette feltet må vi løfte i flokk på tvers av regioner og bransjer. Energi i Nord er etablert for å bidra til et slik felles løft.

Du vil overordnet få ansvar for å koble aktører fra hele verdikjeden innen energi, med landsdelens ledende miljøer innen forskning, kunnskap og utvikling.

Dette er en særlig selvstendig stilling. På den ene siden får du ansvar for å forstå og analysere kunnskap og utvikling på feltet, både i Norge og verden. I neste omgang er ambisjonen å initiere og lede kunnskapsprosjekter i samarbeid med relevante aktører i Nord-Norge.

Vi tror at du har

 • Interesse for ledelse, mennesker og samarbeid

 • Kompetanse på prosjektarbeid, utvikling og prosjektledelse

 • Erfaring fra strategisk arbeid mot politikk, samfunn og næringsliv

Vi søker kandidater som

 • Har høyere utdanning på minimum masternivå, innen relevante fagområder (energi, teknologi, økonomi, klima)

 • Kommuniserer meget godt skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk

 • Er løsningsorientert, med gode analytiske og strategiske evner

Det er også en fordel om du kjenner til til det nasjonale og europeiske virkemiddelapparatet innen forskning, kunnskap og høyere utdanning.

Noe erfaring fra strategisk arbeid mot politikk, samfunnsliv og næringsliv kommer også godt med.

Samtidig er kompetanseprofilen i denne utlysningen ikke absolutt.

Hvis du kjenner deg igjen i og interesserer deg for oppgavebeskrivelsen, håper vi du melder din interesse!

Vi kan tilby

 • En av Nord-Norges viktigste og mest spennende kunnskapsjobber

 • Mulighet til å bidra til en historisk utvikling og energiomstilling

 • En attraktiv stilling med gode vilkår og mulighet for personlig utvikling


For spørsmål om stillingen, kontakt

 • daglig leder Petter Bjørkli i Energi i Nord955 21 432 eller e-post

Søknadsfrist: 30. oktober

Meld din interesse i jobben enkelt i vårt skjema:

 
Powered by Labrador CMS