STILLING LEDIG:

Winter,Landscape,Of,Pine,Woods,With,High,Voltage,Power,Lines
Winter,Landscape,Of,Pine,Woods,With,High,Voltage,Power,Lines

Mer karbonnøytral energi er kritisk for det grønne skiftet og målene i Paris-avtalen.

Detail,Of,Hydrogen,Fuel,Cells,-,Alternative,And,Clean,Source
Detail,Of,Hydrogen,Fuel,Cells,-,Alternative,And,Clean,Source

Her har Nord-Norge unike muligheter til å bidra. Skal vi lykkes, må vi løfte i flokk.

Vil du lede den nye arenaklyngen Energi i Nord?

En spennende mulighet til å jobbe i front av en energiomstilling hele verden trenger.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Energi i Nord AS

Stillingstittel: Klyngeleder

Stillingstype: Fast, heltid

Arbeidssted: Nord-Norge, kontorsted etter avtale

Søknadsfrist: 15. januar

Send søknad på e-post

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Energi i nord er en næringsklynge med hovednedslagsfelt i Nordland, Troms og Finnmark.

Klyngen har om lag 50 medlemmer, som blant annet Equinor, Troms Kraft, Varanger Kraft, SKS, Bodø Energi, Bodø Havn, Tromsø havn, NorseaPolarbase, Mo Industripark, Horisont Energi, Glomfjord Hydrogen, GreenH og Store Norske for å nevne noen.

Vi har valgt å fokusere på fire hovedområder:

Hydrogenknutepunkter, Grønn luftfart, smarte energisystemer for rurale og fjerntliggende områder og infrastruktur for energiintensiv industri. Klyngen er en del av det nasjonale klyngeprogrammet som Arena-klynge.

Energi i Nord er en arenaklynge i Nord-Norge som bidrar til energiomstilling og verdiskaping for selskaper og samfunn i nord.

Å få verdens energiproduksjon og energiforbruk over på karbonnøytrale energiformer er en av de viktigste forutsetningene for å realisere de avtalte utslippsreduksjonene i Paris-avtalen.

Nord-Norge sitter på store ressurser og omfattende kompetanse innen produksjon, transmisjon, lagring og industriell foredling av karbonnøytral energi.

For å utløse de mulighetene som denne landsdelen har innenfor dette feltet må vi løfte i flokk på tvers av regioner og bransjer.

Energi i Nord er etablert for å bidra til et slikt felles løft.

Nå søker vi en handlekraftig og strategisk sterk person til å lede klyngen.

Den som ansettes skal lede og utvikle Energi i Nord som organisasjon, administrativt og økonomisk. man vil også være ansvarlig utvikling av prosjektportefølje og verdiskapende aktiviteter for klyngens medlemmer

Vi søker:

 • En motiverende, inspirerende og inkluderende leder, som kjennetegnes av samarbeid og dialog.
 • Har landsdelserfaring og god innsikt i privat næringsliv, samfunnsaktører og FOU.
 • Har innsikt i politiske prosesser, behersker myndighetskontakt og strategisk kommunikasjon
 • Er god til å bygge nettverk, har erfaring med klynger og har resultater hvor samarbeid har vært avgjørende.
 • Har god kunnskap om prosjektinitiering og virkemiddelapparatet.
 • Har evne til å balansere ulike interesser og har en kunnskapsbasert tilnærming.
 • Er tydelig og flink til å kommunisere med ulike samarbeidspartnere og målgrupper.
 • Arbeider selvstendig og er resultatorientert.
 • Ser muligheter for verdiskaping og positiv samfunnsutvikling i nord, og har engasjement for å jobbe med dette.

Vi tilbyr:

 • En svært spennende og innholdsrik arbeidshverdag med varierte arbeidsoppgaver.
 • Høy grad av selvstendighet med ansvar for egne prosjekter og oppgaver.
 • En meningsfylt jobb som handler om energiomstilling, bærekraft, ny kunnskap og økt verdiskaping i Nord Norge.

Lønn etter avtale – tiltreding snarest.


Spørsmål om stillingen kan rettes til

Vi tar gjerne imot tips på gode kandidater. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknadsfrist: 15. januar

Send søknad på e-post


Powered by Labrador CMS