STILLING LEDIG:

Vil du være med å utvikle innholdet i en helt ny fagskoleutdanning?

Hos oss får du mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag og utvikle deg i et tverrfaglig miljø!

Brann– og redningsskolen på Fjelldal søker faglærere

Vil du bidra til at studentene våre lærer å bruke arbeidsverktøy på en trygg måte?

Om stillingen

Arbeidsgiver: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Stillingstittel: Lærer

Stillingstype: Fast / heltid

Arbeidssted: Fjelldal, Brann– og redningsskolen

Søknadsfrist: 13. mars

Send søknad via her

Om arbeidsgiver

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet.

Vi er pådrivere i arbeidet med å forebygge ulykker og kriser, og bidrar til effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Hovedkontoret ligger i Tønsberg, og vi har enheter over hele landet. Til sammen er vi ca. 650 ansatte. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Les mer på dsb.no

DSB søker fire faglærere, som skal gi studentene på Brann- og redningsskolen solid opplæring i et bredt spekter av arbeidsverktøy innen brann og redning. Vi ser etter deg med kompetanse i praktiske fag, god HMS-forståelse og erfaring fra veiledning/opplæring. Vi ønsker å sette sammen en gruppe faglærere med variert bakgrunn og kompetanse – kanskje det er akkurat deg vi leter etter?

Som faglærer i emnet arbeidsverktøy får du være med og utvikle innholdet i en helt ny fagskoleutdanning i brann, redning og samfunnssikkerhet. Du får undervise både praktisk og teoretisk og bidra til at studentene våre lærer å håndtere verktøy i risikofylte omgivelser på en trygg måte. Hos oss får du mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag og utvikle deg i et tverrfaglig miljø.

  Arbeids- og ansvarsområder

 • planlegge, gjennomføre og evaluere opplæring og eksamensavvikling i tråd med gjeldende studieplan og planverk
 • legge til rette for et godt og trygt læringsmiljø for studentene
 • samarbeide med enhetsleder og øvrige faglærere for at studentene oppnår læringsutbyttene i studieplanen
 • utvikle undervisningsmateriell, øvingsbeskrivelser og veiledninger i tråd med skolens ledelsessystem for kvalitet
 • ta del i utviklingen av faget, tverrfaglig undervisning og kurs- og studietilbudet
 • ta ansvar for å være faglig oppdatert
 • bidra til god HMS-kultur
 • ivareta administrative oppgaver og dokumentasjon
 • undervisning i ulike emner må påregnes

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant yrkesutdanning og arbeidserfaring med arbeidsverktøy. Relevant yrkesutdanning kan blant annet være yrkesfaglærer, brannkonstabel, fagbrev, fagskole, ingeniørutdannelse eller Forsvaret.
 • erfaring med undervisning, opplæring, veiledning eller instruksjon
 • utdanning innen pedagogikk (PPU) eller være villig til å gjennomføre pålagt kompetanseutvikling innen faget
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • gode digitale ferdigheter
 • god HMS- forståelse

Personlige egenskaper:

 • lagspiller
 • tillitsskapende
 • strukturert
 • gode pedagogiske evner
 • initiativrik

Det er ønskelig at du har:

 • erfaring med bruk av arbeidsverktøy som er relevante for brann- og redning
 • erfaring fra operativ tjeneste fra for eksempel nødetatene, Sivilforsvaret, Forsvaret eller tilsvarende

Vilkår

 • en meningsfylt jobb innenfor et viktig samfunnsområde og et positivt arbeidsmiljø med kunnskapsrike og engasjerte kollegaer
 • mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag og utvikle deg i et tverrfaglig miljø
 • plassering i stillingskode for undervisningsstillinger etter faglig og pedagogisk kompetanse, og lønnsplassering innen lønnskode vurderes ut fra erfaring og kompetanse

- årslønn fra kr 565 900-646 000 (lønnstrinn 58 - 66) som lærer (stillingskode 961)

- årslønn fra kr 604 900-667 700 (lønnstrinn 62-68) som adjunkt (stillingskode 962)

- årslønn fra kr 635 400-720 100 (lønnstrinn 65-72) som adjunkt med tilleggsutdanning (stillingskode 963)

- årslønn fra kr 667 700-745 000 (lønnstrinn 68-74) som lektor (stillingskode 965)

- årslønn fra kr 679 200-759 100 (lønnstrinn 69-75) for lektor med tilleggsutdanning (stillingskode 966)

- for faglærere vurderes stillingskode og lønn etter kompetanse og erfaring med årslønn 532 200-584 500 (lønnstrinn 54-60) for undervisningspersonell uten godkjent utdanning (stillingskode 1423), eller årslønn 532 200-732 300 (lønnstrinn 54-73) for undervisningspersonell uten godkjent pedagogisk utdanning (stillingskode 1424)

Om Brann- og redningsskolen, seksjonen og stillingen

Vi søker etter engasjerte og utviklingsorienterte faglærere som har høy gjennomføringsevne, og som setter studentens læringsutbytte først. Brann- og redningsskolen legger vekt på tverrfaglighet og tett samarbeid mellom faglærerne. Du må kunne sette studenter og ansatte i fokus, og bidra til at Brann- og redningsskolen leverer utdanning i tråd med gjeldende fagplaner og av høy pedagogisk kvalitet.

Du vil være tilknyttet Enhet yrkesrollen i Seksjon fagskole, men også bistå med undervisning i andre fagemner avhengig av din kompetanse. Emnet arbeidsverktøy er en grunnleggende innføring i bruk av ulike typer verktøy og utstyr som er relevante for den operative utøvelsen av yrket som brann- og redningspersonell. Yrket innebærer å utføre oppgaver i risikofylte omgivelser. Forståelse av verneutstyr, sikkerhetsavstander og sikringsutstyr er viktig for å unngå skader. Enheten har også ansvar for emnet yrkesrollen som bla. gir studentene opplæring i helse, miljø og sikkerhet, betydningen av kosthold, ernæring og fysisk trening samt yrkesrollens fysiske og psykiske belastninger.

Brann- og redningsskolen utdanner Norges brann- og redningspersonell. Skolen ligger på Fjelldal, mellom Harstad og Narvik, og tar imot 160 studenter og over 1 000 kursdeltakere i året. Sammen skal vi bidra til at landets brann- og redningsvesen har mot til å tørre, og kunnskap til å handle, når det virkelig gjelder.

Velkommen til oss!

Les mer på: www.brsk.no og www.dsb.no/brsk-jobb

Om å jobbe i DSB

Risiko og sårbarhet i samfunnet er i stadig bevegelse. Derfor er DSB en organisasjon i kontinuerlig utvikling. Vi trenger medarbeidere som er tillitsskapende, kompetente og gode lagspillere, og som aktivt bidrar til fornyelse og forbedring.

Som ansatt i DSB er du med på å løse et viktig samfunnsoppdrag, sammen med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønsker oss økt mangfold i organisasjonen, og håper derfor at også kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn, hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne vil søke hos oss. DSB er fleksible og tilrettelegger for mobilt kontor når det er hensiktsmessig.

Hos oss får du

 • medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK). Som medlem får du verdifulle fordeler gjennom svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger. Les mer om medlemsfordelene på www.spk.no
 • fleksibel arbeidstid
 • bedriftshelsetjeneste
 • mulighet for å trene i arbeidstiden
 • tilrettelagt for mobilt kontor når det er hensiktsmessig

Les mer om godene ved å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen: https://arbeidsgiver.dfo.no/lonn-goder-og-reise

Praktisk informasjon om søknadsprosessen

Når søknadsfristen går ut, vurderer vi søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss. Det er derfor viktig at du gjennom både søknadsbrev og CV viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i utlysningen. Det er viktig at du registrerer all relevant utdanning og erfaring i profilen du oppretter i rekrutteringssystemet. Det gir en strukturert CV og sikrer at vi har opplysningene vi trenger. I tillegg ber vi om at du laster opp både søknadsbrev og CV som vedlegg i pdf-format. Vi tar imot søknader på begge målformer. Det vil bli vurdert å gjennomføre bakgrunnssjekk. Interne søkere må sende inn søknaden i DFØ HR.


For mer informasjon, kontakt Alexandra Berlin Nilssen på 97587937 eller e-post

Søknadsfrist: 13. mars

Send søknad via her


Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven §25.

Powered by Labrador CMS