Kan du sørge for høy kvalitet på eksterne kurs ved den nye Brann– og redningsskolen?

Viktig jobb og ledermulighet på helt ny skole!

Publisert Sist oppdatert

Om stillingen

Arbeidsgiver: DSB

Stillingstittel: Enhetsleder for eksterne kurs

Stillingstype: Full/heltid

Arbeidssted: Fjelldal

Søknadsfrist: 14. april

Send søknad her

Om arbeidsgiver

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet.

Vi er pådrivere i arbeidet med å forebygge ulykker og kriser, og bidrar til effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Hovedkontoret ligger i Tønsberg, og vi har enheter over hele landet. Til sammen er vi ca. 650 ansatte. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Les mer på dsb.no

Som enhetsleder for eksterne kurs vil du få ansvaret for å utvikle og gjennomføre kursporteføljen vi organiserer i samarbeid med aktører som Avinor og UiT Harstad. Kursene sikrer nødvendig kompetanse for personell innen flybrann og redning, oljevern og akutt forurensing, brannforebyggerfaget og nødmeldesentraler.

Brann- og redningsskolen er inne i en meget spennende periode med bygging av nye bygg og øvingsfelt samt utvikling av det faglige tilbudet. Vi ser etter deg som er fremtidsrettet, har god gjennomføringsevne, setter de ansatte i fokus og bidrar til at skolen leverer kurs og opplæring av høy faglig kvalitet.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • lede Enhet for eksterne kurs

 • planlegge, gjennomføre, utvikle og kvalitetssikre enhetens kursportefølje

 • samvirke tett med eksterne oppdragsgivere

 • ha ansvar for å sikre kontinuerlig utvikling og kvalitetsheving

 • ha personal-, budsjett- og resultatansvar

 • bidra i seksjonens ledergruppe og samarbeide tett med øvrige seksjoner

 • være kursleder og undervise på kurs

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant bachelorgrad, eller relevant utdanning og erfaring. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT

 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Vi ønsker at du har:

 • ledererfaring med ansvar for personale, prosjekt eller fag

 • erfaring med administrasjon

 • pedagogisk utdanning

 • erfaring fra brann, redning, alarmsentral, oljevern eller brannforebyggerfag

 • erfaring med veiledning/undervisning

 • erfaring fra utviklingsarbeid

Høres dette ut som noe for deg? Send søknad her!

Forventninger til deg som leder

Medarbeiderne er DSBs viktigste ressurs. I denne lederstillingen får du ansvar for et stort spenn av oppgaver, og for å levere tjenester innen mange saksfelt. Du må derfor være utpreget samarbeidsorientert, følge opp dine medarbeidere og gi dem tilbakemelding, og stimulere til utvikling alene og sammen med kollegaer. Som leder i DSB skal du bidra til at vi er en moderne og profesjonell organisasjon, som leverer på samfunnsoppdraget vårt. Du må være strukturert, målbevisst og flink til å kommunisere både internt og eksternt.

Betingelser

 • årslønn fra kr 701 300 – 790 100 (lønnstrinn 73-78) i stillingskode 1407 avdelingsleder

 • mulighet for deltagelse på interne og eksterne kompetansehevingstiltak

 • mulighet for å få dekket flytting til regionen eller delvis kompensasjon for pendling

 • betalt lunsjpause

Aerial panorama photo of Evenskjer and Fjelldal, Norway, may 2020.
Aerial panorama photo of Evenskjer and Fjelldal, Norway, may 2020.

Fjelldal ligger flott til med nærhet til naturen og Harstad, som er Nord-Norges tredje største by, en liten kjøretur unna

Nå venter disse og mange flere hyggelige kollegaer på deg!

Velkommen til Brann- og redningsskolen på Fjelldal

Om seksjonen, enheten og stillingen

Enhetsledere i Seksjon kurs og opplæring skal bidra til å kurse Norges brann- og redningspersonell. Vi forventer at lederne tenker helhetlig og bidrar på tvers av enhetene og seksjonene. Kursporteføljen i våre tre enheter er underlig kontinuerlig utvikling.

Enhetsleder eksterne kurs har p.t. ansvar for følgende kurs og opplæring:

 • flybrannkurs for Avinor på Kjevik fram til øvingsfeltet på Brann- og redningsskolen er ferdig

 • oljevern og akutt forurensingskurs på Brann- og redningsskolen og på en rekke andre lokasjoner

 • alarmoperatørkurs i Stavern og på Brann- og redningsskolen

 • brannforebyggerutdanning (feier) på Brann- og redningsskolen

 • emner i bachelor i internasjonal beredskap ved UiT Harstad og på Brann- og redningsskolen

Om Brann- og redningsskolen

Brann- og redningsskolen er en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Skolens hovedoppgave er å utdanne personell til landets brann- og redningsvesen og nødmeldesentraler. Vi tilbyr et bredt utvalg av kurs. I 2024 åpner vi også en toårig høyere yrkesfaglig utdanning på fagskolenivå for de som skal jobbe heltid med forebyggende brannvern/beredskap, eller som operatør på en nødmeldesentral for brann og redning. Brann- og redningsskolen ligger i Tjeldsund kommune mellom Harstad og Narvik. Når skolen er i full drift, vil den ta imot 160 studenter i året, i tillegg til om lag 2500 kursdeltagere.

Sammen skal vi bidra til at landets brann- og redningsvesen har mot til å tørre, og kunnskap til å handle, når det virkelig gjelder. Les mer på: www.brsk.no og www.dsb.no

Velkommen til oss!

Om DSB

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi er pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker og kriser, og bidrar til effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Hovedkontoret ligger i Tønsberg, og vi har enheter over hele landet. Til sammen er vi ca. 650 ansatte. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Om å jobbe i DSB

Risiko og sårbarhet i samfunnet er i stadig bevegelse. Derfor er DSB en organisasjon i kontinuerlig utvikling. Vi trenger medarbeidere som er tillitskapende, kompetente og gode lagspillere, og som aktivt bidrar til fornyelse og forbedring. Som ansatt i DSB er du med på å løse et viktig samfunnsoppdrag, sammen med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønsker oss økt mangfold i organisasjonen, og håper derfor at også kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn, hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne vil søke hos oss. DSB er en stabil arbeidsgiver med gode velferdsordninger.

Hos oss får du

 • medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK). Som medlem får du verdifulle fordeler gjennom svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger. Les mer om medlemsfordelene på www.spk.no
 • fleksibel arbeidstid
 • bedriftshelsetjeneste
 • mulighet for å trene i arbeidstiden
 • tilrettelagt for mobilt kontor når det er hensiktsmessig

Les mer om godene ved å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen: https://arbeidsgiver.difi.no/lonn-goder-og-reise

Offentlig søkerliste

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven §25. Praktisk informasjon om søknadsprosessen Når søknadsfristen går ut, vurderer vi søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss. Det er derfor viktig at du gjennom både søknadsbrev og CV viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i utlysningen. Vi ber om at du registrerer all relevant utdanning og erfaring i profilen du oppretter i rekrutteringssystemet. Det gir en strukturert CV og sikrer at vi har opplysningene vi trenger. I tillegg ber vi om at du laster opp både søknadsbrev og CV som vedlegg i pdf-format.


Vi hører gjerne fra deg dersom du har spørsmål:

Kontakt rekrutterende leder Mikael Skyflyer Kristiansen på e-post eller på telefon (Norge +47) 76919035.

Søknadsfrist 14. april

Send søknad på stillingen her


Powered by Labrador CMS