STILLING LEDIG:

Malselvfossen,Waterfall,In,Norway,In,Warm,Autumn,Colors

Ønsker du deg en meningsfull arbeidshverdag i et sterkt fagmiljø?

Kom til oss og bidra til en positiv utvikling i regionen!

Interkommunalt plankontor søker samfunns– / arealplanlegger til Midt-Troms

Om stillingen

Arbeidsgiver: Målselv kommune

Stillingstittel: Samfunns– / arealplanlegger

Stillingstype: Fast / heltid

Arbeidssted: Fleksibelt arbeidssted

Søknadsfrist: 21. juni

Send søknad her

Om arbeidsgiver

1. januar 2023 ble det opprettet et interkommunalt plankontor (IKP) som server samarbeidskommunene Målselv, Balsfjord, Bardu, Sørreisa og Dyrøy i planlegging etter plan- og bygningsloven.

Med Målselv kommune som vertskommune skal denne enheten jobbe i et attraktivt og kompetent fagmiljø og gjennom sine leveranser av godt planverk sikre kommunene god kvalitet på areal- og samfunnsplanlegging til innbyggere og næringsliv.

Vi på Interkommunalt plankontor ser etter vår nye kollega! 
Du er en samfunnsengasjert planlegger som ønsker å bidra til positiv utvikling av regionen. Du trives i en travel arbeidshverdag hvor du møter faglige og praktiske utfordringer. Du liker å vise vei og lose andre trygt gjennom planprosesser. Du liker å møte nye folk og at det i perioder kan bli litt hektisk.

Gåtur i arbeidstiden
Juleavslutning med hundesledekjøring i Malangen

Plankontoret skal sørve samarbeidskommunene Målselv, Balsfjord, Bardu, Sørreisa og Dyrøy i planlegging etter plan- og bygningsloven. I dag er vi fire ansatte. I tillegg er det to stillinger knyttet til prosjekter innenfor fagfeltene samfunnssikkerhet og bærekraft.

I samarbeidskommunene bor det ca. 21.000 innbyggere på drøye 8000 km2, hvor Forsvaret er en stor aktør. Annen arealkrevende næring er landbruk, skogbruk og reindrift. Det er høy aktivitet innenfor privat næringsliv, offentlig tjenesteyting og offentligprivat samarbeid i Midt-Troms, stort trykk på bygging av boliger og fritidsboliger i samarbeidskommunene og livsnerven i landsdelen - E6 går gjennom flere av kommunene.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som er samfunnsengasjert og ønsker å bidra til en positiv utvikling av regionen. Du trives i en travel arbeidshverdag hvor du møter faglige og praktiske utfordringer. Du liker å vise vei og lose andre trygt gjennom planprosesser. 

Vi jobber først og fremst med overordna planer, som kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Andre aktuelle planer vil være kommunedelplaner, reguleringsplaner og temaplaner. I tillegg kan utredningsoppgaver og prosessledelse inngå i oppdragsporteføljen.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede/delta i planprosesser
 • Utarbeide plandokumenter
 • Utredningsoppgaver
 • Kartproduksjon
Bilde fra folkemøte.

Kvalifikasjonskrav:

 • Du har en bachelor-/mastergrad eller tilsvarende innenfor relevante fagområder
 • Brei erfaring fra planlegging etter plan- og bygningsloven kan veie opp for manglende formell utdanning
 • God kjennskap til plan- og bygningsloven med tilhørende lovverk er ønskelig
 • Kjennskap til kommunale prosesser er en fordel
 • Erfaring/kompetanse innen GIS og digitale verktøy er ønskelig
 • Du må ha god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne

Hvem er du?

 • Trives i rollen som pådriver
 • God prosessforståelse
 • Evner å samarbeide og skape gode relasjoner
 • Jobber selvstendig og tar ansvar for fremdrift i prosjekter
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Hva tilbyr vi?

 • Meningsfull arbeidshverdag og muligheter for faglig utvikling
 • Mulighet for hjemmekontor
 • Fleksibelt arbeidsted
 • Sterkt fagmiljø og tverrfaglig samarbeid
 • Være med å utvikle et interkommunalt plankontor
 • Positivt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Dette er ei stilling som også kan inngå i Traineeprogrammet til Senja Trainee. 

  Traineeprogrammet har en varighet på 2 år med oppstart høsten 2024. 

  Les mer her: Trainee Senja

  For informasjon om Trainee programmet, ta kontakt med:

  Elin Byberg på 977 85 141 / e-post

Tilsettingsvilkår:

Lønn i h.h.t. avtale. God pensjonsordning i h.h.t kommunale tilsettingsvilkår, og prøvetid.

Søkere som innkalles til intervju må levere bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Klikk deg inn på Midt-Troms brosjyren, for å få mer informasjon om arbeidsmuligheter, offentlige tjenester, fritid, samfunn, utdanning og næringsliv i Midt-Troms regionen.

Klikk deg inn på Bolyst Målselv for å finne nyttig informasjon om hvordan det er å leve og bo i Målselv.


For spørsmål om stillingen, kontakt gjerne:

 • Daglig leder Interkommunalt plankontor, Marit Vorren930 68 356 / e-post
 • Kommunedirektør Målselv kommune, Frode Skuggedal, på 480 44 904

Søknadsfrist: 21. juni

Send søknad her


Powered by Labrador CMS