Heia Nord-Norge rekrutterer til:

Karrieremulighet for deg med ambisjoner og ledererfaring: Vi søker enhetsleder plan og forvaltning

Vil du lede 17 engasjerte ansatte som utvikler og tilrettelegger for vekst, og utvikling i regionsenteret? Kanskje er du den vi ser etter til sentral lederstilling i Sortland kommune.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Sortland kommune

Stillingstittel: Enhetsleder Plan og forvaltning

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Sortland

Søknadsfrist: 26. mars

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Midt i Vesterålen finner du Sortland, en by med et optimistisk næringsliv.

Som handelssentrum for hele regionen, kan du nyte godt av servicetilbud og fasiliteter som kan måle seg med utvalget i større byer.

Med det spenstige utvalget av kultur-, idretts og fritidsaktiviteter, vil du garantert finne noe som passer deg, liten og stor.

Full barnehagedekning og et godt tilbud i videregående skole gjør livet enklere.

Byen er omkranset av den vakre og ville vesterålsnaturen, en oase for alle typer friluftsliv, fra nærhet til marka til spektakulære opplevelser til fjells og i havgapet. Sortland kommune har ca.1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass.Vil du vite mer om Sortland, se vår hjemmeside eller ta kontakt.

Vår enhetsleder for plan og forvaltning har valgt en ny karrierevei i det private næringsliv, og vi søker derfor hans erstatter.

Plan og forvaltning i Sortland kommune har ansvar for kommunens planbehandling, byggesaksbehandling, forurensningssaker, oppmåling og kartarbeid, landbruks-, skog- og viltforvaltning. Enheten har i dag 17 ansatte.

Dette er en attraktiv lederstilling for kandidater med ledererfaring, ambisjoner og interesse for våre fagområder.

Vi søker en enhetsleder som er god med folk, kan lede dyktige spesialister på sine områder og sørger for at vi forvalter det skjønnet som ligger i faget og kommunens oppdrag.

Du må ikke ha formell kompetanse på plan og forvaltning – det viktigste er at du kan lede folkene som har det.

Er du nysgjerrig på denne muligheten? Vi tar gjerne en uforpliktende prat

Heia Nord-Norge bistår i denne rekrutteringen. Det betyr at du alltid kan ta en uforpliktende prat med oss om denne muligheten. En slik prat vil alltid være konfidensiell, også overfor oppdragsgiver i en innledende fase, om du ønsker det.

Ta gjerne kontakt med rekrutterer Kjartan Ridderseth 97006787 eller e-post.

Hva går jobben ut på?

Vår enhetsleder får ansvar for fagområder med flinke folk som ønsker å være med på å utvikle kommunen både som arbeidssted og samfunn. Du jobber sammen med folk som kan og vil mye. Din jobb er å sørge for at disse jobber sammen, og skaper prosesser der vi «drar i lag».

Sortland kommune har et oppdatert planverk, med en ny samfunnsplan som styrker vår rolle som samfunnsaktør. Viktige stikkord er klima, miljø, arealutvikling og tilrettelegging.

Stort behov for nye boliger skaper behov for en løsningsorientert saksbehandling, samtidig som en ivaretar lovens krav.

Dette er en utsatt og synlig rolle, hvor en viktig oppgave blir å balansere synspunkter og forventninger, samtidig som vi holder fremdrift.

Hvor ligger stillingen?

Som enhetsleder for Plan og forvaltning er du en del av ledergruppen til kommunalsjef for Teknisk og samfunnsutvikling. Sektoren har i tillegg til oppgavene som ligger til enheten Plan og forvaltning, ytterligere tre enheter med ulike ansvar og oppgaver:

Teknisk drift (kommunale bygg, renhold, vei, vann og avløp, eiendomsforvaltning), enhet for Brann og redning, og enheten Prosjekt og utvikling (alle kommunens investeringsprosjekter). Kommunen skal investere for om lag en milliard kroner fram mot 2030.

Vi tror vår nye enhetsleder har:

 • Erfaring med ledelse og personal, gjerne fra lignende arbeidsområder
 • Utdanning på bachelor- eller masternivå. Lang og relevant erfaring kan veie opp for manglende formell utdanning
 • God kunnskap om lovverket, offentlig forvaltning og planverk

Og at du er:

 • Tydelig og god til å kommunisere
 • En ærlig, selvstendig og utviklingsorientert leder med god organisasjonsforståelse
 • I stand til å håndtere kompleksitet og strategisk arbeid, også under press
 • Inkluderende og involverende
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidsplass med komplekse, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • En jobb i en kommune i utvikling som jobber med å være i forkant
 • Et godt arbeidsmiljø (nylig målt) med kompetente, selvstendige og dyktige medarbeidere
 • Konkurransedyktig lønn og arbeidsvilkår
 • Meget god pensjonsordning og øvrige forsikringer i KLP

Tilsettingsvilkår

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse av stilling eller fast stilling, må anmerke dette i søknaden. Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt «Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering», oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. Offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.


For spørsmål, kontakt gjerne

 • kommunalsjef Terje Kili 92031791 eller e-post
 • rekrutterer Kjartan Ridderseth i Heia Nord-Norge på 97006787 eller e-post

Søknadsfrist: 26. mars

For å søke, meld din interesse enkelt i vårt skjema under

 
Powered by Labrador CMS