STILLING LEDIG:

Havnefronten i Bodø er ett av områdene som er kraftig oppgradert de siste årene. Bak investeringene står både lokale og eksterne investorer.

Satser tungt på å gjøre bodøregionen attraktiv for arbeidstakere og investorer:
– Vi trenger kompetanse og utvikling for å nå målene våre

Grunnmuren er etablert hos Bodøregionens utviklingsselskap (BRUS), og sterke langsiktige strategier er satt. Nå søker BRUS en strategisk nettverksbygger med motivasjon til å ta selskapet videre i utvikling, omstilling og en stadig sterkere internasjonal satsing, med Bodø som utgangspunkt.

Publisert Sist oppdatert

– Nå lyser vi ut en av Nord-Norges mest spennende stillinger i et fremoverlent og dynamisk miljø, nettopp som administrerende direktør i det eneste helprivate utviklingsselskapet BRUS. Vi har en klar strategi på å være et vertskap for nyetableringer og interessenter, og med det utvikle bodøregionen og landsdelen, sier Morten Jakhelln, styreleder i BRUS.

Fakta om BRUS

 • Bodøregionens utviklingsselskap ble etablert i 2013 og har 47 aksjonærer.
 • Eierne ønsker å bidra til utvikling i egen region ved å skape flere lønnsomme arbeidsplasser, og tiltrekke seg nasjonal og internasjonal kompetanse.
 • Eierne er i hovedsak lokalisert fra Hamarøy i nord til Lurøy i sør. En region med totalt 13 kommuner, og vel 95.000 innbyggere, i tillegg til at BRUS jobber i strategiske samarbeid i hele landsdelen
 • BRUS har i dag fire ansatte som den nye administrerende direktøren skal lede, og hovedkontoret ligger sentralt i Bodø sentrum.

Han er styreleder og en av grunnleggerne av Bodøregionens utviklingsselskap. Et prosjekt som så dagens lys i 2013. Luftforsvaret hadde sjokkert Bodø med at de skulle forlate flystasjonen etter mange, mange tiår. 

En så derfor behovet for å koordinere næringslivet, og lære seg å se utover horisonten for nye satsinger, og mer kompetanse i Bodø, og omliggende kommuner.

– Nå står bodøregionen i en fantastisk omstilling, men vi er klar på at vi trenger kompetanse og utvikling for å nå våre felles mål. Derfor er et av satsningsområdene til BRUS å jobbe med internasjonalisering, blant annet for å gjøre regionen mer attraktiv og få personer med høykompetanse til å flytte hit, forteller styrelederen.

Næringsliv og politikk

Siden 2013 har man bygget selskapet opp til å bli en solid og respektert aktør, med sterke eiere og et villig styre i ryggen. De siste årene har en solid grunnmur blitt lagt, og nå ser de etter en ny administrerende direktør som brenner for å nærings- og samfunnsutvikling som vil ta prosjektene og strategiene videre i årene som kommer.

– Vi ønsker oss en dynamisk og fleksibel person, som har en indre motivasjon til å få realisert de forskjellige prosjektene og forme satsningsområdene fremover. Vi anser det også som en stor fordel om vår nye administrerende direktør befinner seg og har gode relasjoner i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk, og har ledererfaring fra før, sier Jakhelln.

Det som er bra for min region, er også bra for min bedrift

Allerede klar til å søke? Gå rett til søknadsskjema her

Nettverksbygging

Den nye administrerende direktøren vil få et bredt ansvarsområde. Først og fremst skal hun eller han lede teamet i BRUS, og ta ansvar for å utføre oppdrag på vegne av aksjonærene og styret. Samtidig skal man videreutvikle strategier og fremdriftsplaner, og vise til resultater.

Styreleder Morten Jakhelln i BRUS

Direktøren må gjerne ha et etablert nettverk, men også ha evne til å bygge nytt. Her får du mulighet til å forme din egen måte å jobbe på for å realisere prosjektene.

Man trenger ikke være en person som elsker å stå på en scene og holde innlegg hver eneste gang, men man må gjerne ha evnen til å kunne gjøre dette om nødvendig. Her har man også muligheten til å lene seg på teamet i BRUS.

– Nå blir landsdelens viktigste og mest spennende jobb tilgjengelig i Bodøregionens utviklingsselskap. Avtroppende direktør Elnar Remi Holmen har satt sitt preg på organisasjonen, og nå søker vi etter hans etterfølger for å løfte arbeidet videre. Det er en naturlig utvikling med at vi nå skal inn i en ny og spennende fase for organisasjonen og bodøregionen, sier styreleder Morten Jakhelln.

Elnar ser tilbake på spennende og lærerike år. Nå går stafettpinnen videre

De siste årene har Elnar R. Holmen ledet Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS), nå reflekterer han over sin tid som administrerende direktør med stolthet og glede. Holmen har vært en sentral figur i å drive frem endringer, legge til rette for utvikling og skape vekst i Bodøregionen og landsdelen.

En dynamisk og givende jobb

Den avtroppende direktøren beskriver sin arbeidshverdag som aktiv og spennende, med en rekke oppgaver som har krevd strategisk tenkning, fleksibilitet og effektiv kommunikasjon.

– Å lede BRUS har vært en utrolig spennende reise. Hver dag har vært ulik, fylt med møter og prosjekter med interessenter, investorer, engasjerte bedriftsledere og politiske beslutningstakere. Det å være en brobygger mellom disse gruppene har vært en av de mest givende aspektene ved jobben, ikke minst å se resultater av utviklingsarbeidet, sier Holmen.

Samarbeid og nettverksbygging

En stor del av arbeidet handler om å bygge sterke relasjoner og nettverk, og utvikle viktige arenaer og møteplasser som fremmer næringsutvikling i landsdelen.

– Vi har skapt mange gode møteplasser hvor ideer og samarbeid kan blomstre, blant annet har Kraftkonferansen bygd seg opp til å bli Norges viktigste møteplass for kraftbransjen. Dette har vært avgjørende for å få til nyetableringer og økt verdiskaping i regionen, forteller Holmen.

Han fremhever også betydningen av å samarbeide med BRUS sine 47 aksjonærer, og deres felles engasjement for regional utvikling.

Bodøregionen har tatt en nasjonal posisjon

Holmen er stolt av å ha bidratt til Bodøregionens vekst og utvikling.

– Nå legger jeg bak meg flere lærerikt år hvor jeg har fått ta en viktig rolle og fått påvirke utviklingen opp mot behovene, med nye arbeidsplasser og økt verdiskaping. Jeg er trygg på at min etterfølger vil bygge videre på dette fundamentet og føre BRUS til nye høyder, legger Holmen til.

Han etterlater seg en sterk arv og ser frem til å følge BRUS videre fra sidelinjen. Under hans ledelse har selskapet gått fra å ha få ansatte til å nå ha et sterkt lag med fire ansatte som jobber målrettet for å styrke, posisjonere og utvikle Bodøregionen.

– Jeg vil alltid ha BRUS nært hjertet, og jeg er spent på å se hvordan selskapet vil utvikle seg videre, men jeg er trygg på at fundamentet som nå er bygd vil gi godt grunnlag for den som kommer inn etter meg, avslutter han med et smil.

Luftfart i Bodø

I BRUS har man alltid flere baller i lufta, og man må jobbe strategisk for å lande disse én etter én. De siste årene har teamet i utviklingsselskapet jobbet med flere prosjekter, men vært med å etablere to selskaper. 

Gjennom sitt datterselskap Bodø Lufthavnutvikling (BLU), jobber derfor å etablere flere internasjonale flyruter til Bodø lufthavn og posisjonere Bodø som testlufthavn for grønn luftfart.

Dette for å styrke og posisjonere Nord-Norges nest største by på verdenskartet, og komme tettere på Europa gjennom direkteruter til viktige destinasjoner.

Panorama,Of,Norwegian,City,Bodo,-,Norway.

Utvikling av Bodø Lufthavn har lenge stått sentralt – og vil fortsette å gjøre det i årene som kommer

A long exposure photograph of Bodø city at night with dramatic clouds

Samtidig jobbes det for å få flere eksterne investorer til å se Bodø som et attraktivt sted å investere...

Aerial,View,Of,Norwegian,City,Bodo,,,Norway.

...og for at byen skal være interessant å flytte til for høyt utdannede folk med internasjonal erfaring

Internasjonal satsing

Bodø International School (BOINT) er også en av storsatsingene til utviklingsselskapet. Den internasjonale skolen vil være et svært viktig bidrag til å skape et internasjonalt miljø i Bodø, og vil være sårt tiltrengt til store aktører som har behov for internasjonal kompetanse. En engelskspråklig skole vil være svært forløsende for å kunne rekruttere fremmedspråklige familier til Bodø.

– Vi jobber kontinuerlig med å internasjonalisere bodøregionen, og gjøre den mer attraktiv for både utenlandske tilflyttere og turister. Vårt arbeid koordineres opp mot næringslivet, slik at alle er klare for å ta imot arbeidstakere utenfra. 

– En slik samhandling er svært viktig for at vi skal lykkes med prosjektene våre og skape attraktive internasjonale samfunn for oss som bor her i dag og de som søker seg til regionen, sier prosjektleder Aina Elise Fagereng i BRUS, som fungerer som prosjektleder for etableringen av BOINT på vegne av stifterne BRUS og Bodø Næringsforum.

Viktig å følge trender

For at regionen skal kunne følge med på utviklingen utenfor vår horisont, er det viktig at man stadig holder seg oppdatert på trendene ellers i verden, i tillegg til utviklingen vi ser i Norge og EU for sådan, påvirker utviklingen her hjemme.

– Det er viktig at vi holder oss oppdatert på trendene i verden, og det er noe også min nye leder vil måtte ta ansvar for. Arbeidsspråk er engelsk, og mye av kommunikasjonen foregår der etter. Dette for å inkludere og ta imot utenlandske aktører på en bedre måte, sier prosjektlederen.

Tre hovedbudskap

BRUS er landsdelens eneste privateide utviklingsselskap, og eies av 47 eiere med nærmere 6500 ansatte i ryggen. Selskapet samarbeider med andre lignende selskap i landsdelenes tre fylker, og sørger for at riktig arbeidskraft og kompetanse kommer til rett sted. I Bodø har eierne hatt tre hovedbudskap siden oppstarten.

 • BRUS skal være ett hundre prosent privateid.
 • Selskapet skal være et vertskapskontor for nyetableringer for både nasjonale og internasjonale aktører og interessenter som enten vil snuse på Bodø-regionen, eller som søker konkrete samtaler med etablerte aktører. BRUS koordinerer og organiserer slike møter mellom parter. I tillegg støtter man kommunene med strategisk oppfølging og utvikling av areal- og næringsplaner, samt at man støtter næringslivet i sine prosesser.
 • Vi jobber for å invitere og ta imot investorer, og skape et investornettverk som gir merverdi. Målet er å få flere til å investere i byen.

Vi skal ikke sutre, men peke på mulighetene - For, det umulige er ikke umulig, det tar bare litt lengre tid

Er du klar for å jobbe sammen med Aina og Kim, og resten av BRUS?

BRUS søker administrerende direktør

Nå utlyses en av Nord-Norges mest attraktive ledende stillinger, ny administrerende direktør i Bodøregionens Utviklingsselskap – BRUS.

Om stillingen

Arbeidsgiver: BRUS

Stillingstittel: Administrerende direktør

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Bodø

Søknadsfrist: 13. juni

Send søknad her

Om arbeidsgiver

BRUS er bodøregionens naturlige vertskapskontor og «invest-in» selskap for nyetableringer. 

Selskapet er også Norges eneste 100 prosent privateide utviklingsselskap innen vår kategori, som skaper gode resultater innen vekst og økt verdiskaping til det beste for vår region. 

Det er til sammen 47 større bedrifter i Bodøregionen som står bak BRUS.

Grip sjansen og vær med på nordnorsk nærings- og samfunnsutvikling!

En rolle, der du kan være med å strategisk forme fremtidens næringsliv i nord, der du kan bidra til at nye investorer møter eksisterende næringsliv. Der du står i front som «koblingsmaker» mellom politiske beslutningstakere, myndigheter, investorer og lokalt næringsliv. Målene nås, ved at du som leder blir den avgjørende parten for at nye arbeidsplasser skapes, som igjen gir ringvirkninger og vekst i Nord Norge.

I stillingen får du mulighet til å ta en nøkkelrolle i utviklingsarbeidet for å markedsføre og løfte Bodøregionens omdømme nasjonalt og internasjonalt.

Oppdraget

Som administrerende direktør er du ansvarlig for å utføre vårt oppdrag, og nå våre mål.

BRUS er det naturlige kontaktpunktet for alle som vurderer, samt jobber med å etablere virksomheter i Nord-Norge, med spesielt fokus på Bodøregionen. BRUS jobber aktivt og målrettet mot potensielle investorer, selskaper og organisasjoner for å sikre nyetableringer og vekst og verdiskaping i vår region. Samt skape økt sysselsetting og verdiskaping i eksisterende næringsvirksomhet innad i regionen.

BRUS er katalysatoren som åpner dører og kobler muligheter som fører til investeringer, nye bedrifter og etablering av arbeidsplasser i vår region. Vi skal skape møteplasser og nettverksarenaer som fører til kompetanseheving og næringsutvikling.

Dette gjør vi ved å fremme, promotere, få til samarbeid og styrke næringsregionen Bodø. Vi skaper eksklusive nettverk mellom investorer, næringsliv, akademia, organisasjoner og offentlig forvaltning.

BRUS har som spesialområde å jobbe aktivt med regionale, nasjonale og internasjonale politiske beslutningsprosesser, prosesser som påvirker vilkårene for forretningsutvikling og vekst i vår region.

Kompetanse og erfaring.

 • Relevant høyere utdanning. Samtidig som personlig egnethet er viktigere enn formell utdanning.
 • Erfaring fra næringsutvikling opp mot politisk strategisk arbeid.
 • Kjennskap og kunnskap om Nordnorsk næringsliv.
 • God fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Oppnådde resultater fra tidligere stillinger vil bli spesielt vektlagt.

Personlige egenskaper:

 • Du er god på strategi, trender og utviklingstrekk.
 • Du evner å vise vei og skape entusiasme.
 • Du tar initiativ, iverksetter og gjennomfører.
 • Du representerer BRUS på en tillitsvekkende og åpen måte.
 • Du er en relasjonsbygger med godt nettverk.
 • Du er hardtarbeidende, analytisk, strategisk og planmessig.

Vi tilbyr

 • En av Nord Norges mest ledende attraktive utviklingsroller, med store muligheter for å forme fremtidens næringsliv i Nord.
 • En spennende stilling i skjæringspunktet mellom næringsutvikling og politikk.
 • Motiverte og svært kompetente samarbeidspartnere og medarbeidere på laget.
 • Gode og konkurransedyktige betingelser.
 • Tilgang til en av Norges mest attraktive nettverk innen relasjonsbygging, næringsliv, politik
 • Muligheter for strategisk internasjonalt nettverk og samarbeid
 • Om Bodøregionens utviklingsselskap - BRUS

BRUS er regionens naturlige vertskapskontor og «invest-in» selskap for nyetableringer. Selskapet er også Norges eneste 100 % privateide utviklingsselskap innen vår kategori, som skaper gode resultater innen vekst og økt verdiskaping til det beste for vår region. Det er til sammen 47 større bedrifter i Bodøregionen som står bak BRUS. Dette er bedrifter som tar et utvidet samfunnsansvar. Det er bedrifter som ønsker å bidra i utviklingen av sin egen region ved å skape flere lønnsomme arbeidsplasser, og samarbeide med den lokale politikken for å nå målene.

Vårt virkeområde strekker seg fra Hamarøy i nord til Lurøy i sør. Bodøregionen defineres på bakgrunn av aksjonærenes eierskap og hvor de hører til. Regionen har et naturlig skille på Saltfjellet. Regionen består av 13 kommuner med til sammen 95.000 innbyggere. Bodøregionen er Norges desidert viktigste sjømatregion.

Vi er et Norge i miniatyr med ressurser innen mineral, hav, fornybar energi og storslått natur. Bodø er et naturlig midtpunkt, og er et av Nordens mest effektive logistikk-knutepunkt.

Selskapet er også 100 % eier av datterselskapet, BLU, samt stifter, eier og investor i Bodø International School, BOINT. Selskapet har også en klar internasjonal strategi, om å sikre både nye investeringer, og tilgang på kompetent arbeidskraft, til en region som har et økende behov på flere ansatte.


For spørsmål, kontakt: Styreleder Morten Jakhelln på 91518797 eller epost.

Søknadsfrist: 13. juni

Send søknad her


Powered by Labrador CMS