STILLING LEDIG:

Sentral lederstilling i utviklingsorientert kommune: Andøy søker kommunalsjef helse og mestring

Vi søker nå etter en kommunalsjef for å lede tjenesteområdet helse og mestring.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Andøy kommune

Stillingstittel: 

Kommunalsjef helse og mestring

Stillingstype: Fast / heltid

Arbeidssted: Andenes

Søknadsfrist: 26. november

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Andøy ligger ytterst i havgapet i Vesterålen, lengst nord i Nordland fylke. Det bor i overkant av 4600 innbyggere i kommunen vår. Vi har et spennende og aktivt næringsliv innenfor flere sektorer; et internasjonalt romsenter, en stor fiskerinæring, en variert landbruksnæring og et reiseliv i vekst. Her er rike muligheter for kulturaktiviteter og et unikt friluftsliv i spektakulær natur. Kommunen har flyplass med daglige avganger til Tromsø, Evenes og Bodø, og flere ukentlige direkteruter til Oslo i sommermånedene.

Andøy kommune har om lag 450 ansatte og et budsjett på omtrent 490 millioner kroner. Kommunen står foran en rivende utvikling, med etablering av Europas første romhavn for oppskyting av satellitter (Andøya Space Port), et unikt opplevelsessenter for hval (The Whale), landbasert havbruk (Andfjord Salmon), samt ny fiskerihavn. Andøy kommune har blitt tildelt et fond på 250 millioner kroner som skal benyttes til å utvikle kommunen videre. Regjeringen har nylig besluttet å styrke Andøya flystasjon og legge til rette for utvikling av teknologi, drone- og romfartsindustri, i første omgang med 167 millioner kroner.

Andøy kommune står foran en rivende utvikling, med etablering av Europas første romhavn for oppskyting av satellitter, Andøya Space Port, et unikt opplevelsessenter for hval, og landbasert havbruk.
Ikke minst har regjeringen nylig besluttet å styrke Andøya flystasjon og legge til rette for utvikling av teknologi, drone- og romfartsindustri. Andøy kommune har blitt tildelt et fond på 250 millioner kroner som skal benyttes til å utvikle kommunen videre.

Vi søker nå etter en kommunalsjef for å lede tjenesteområdet helse og mestring. I denne viktige stillingen vil du lede det overordnede arbeidet for de underliggende virksomhetene i tjenesteområdet helse og mestring, og videreutvikle helsetjenestene til det beste for våre innbyggere. 

Kommunens satsningsområde er forebyggende tjenester og Bo trygt i eget hjem. Vi har stort fokus på tjenesteutvikling og bruk av velferdsteknologi. Kommunen har nytt sykehjem og høy andel av fagutdannede. 

Det skal bygges nye omsorgsboliger med kjøkken, dagsenter og base for hjemmesykepleien, planlagt ferdig i 2025. Kommunen har som ambisjon å ytterligere styrke ledelsen i tjenesteområdet gjennom en kombinasjon av ansettelser og omorganisering.

Arbeidsoppgaver

Som øverste leder for tjenesteområdet vil du ha overordnet personal-, fag- og budsjettansvar. Dette innebærer:

 • Lede og utvikle tjenesteområdet helse og mestring
 • Bidra til at vedtatte mål kan nås innenfor fastlagte rammer
 • Være nærmeste leder for virksomhetslederne og bygge et godt lederteam
 • Økonomiansvar og langtidsplanlegging med god støtte fra staben
 • Overordnet ansvar for å sikre gode rutiner
 • Bidra til et tett samspill med tillitsvalgte og vernetjeneste
 • Representere kommunen i region- og interkommunalt samarbeid
 • Aktiv bidragsyter inn i kommunedirektørens ledergruppe

Ønskede kvalifikasjoner

 • Helsefaglig bakgrunn og høyere relevant utdanning
 • Godt kjennskap til helse- og velferdsområdet
 • Erfaring fra endringsprosesser
 • Ledererfaring
 • God økonomisk forståelse
 • God på strategi og utvikling
 • Interesse og kunnskap om bruk av teknologi og digitalisering
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt og vi ser etter en relasjonsbygger som har god dialog med fagmiljøer, tillitsvalgte, egne medarbeidere og folkevalgte. Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og er en god rollemodell. I den videre utvikling av helsetjenestene er det nødvendig å ha struktur, tenke helhetlig, analytisk og strategisk. Når retningen er bestemt er det viktig at du har gjennomføringsevne. Har du i tillegg en tydelig og inkluderende lederstil med godt humør og stor grad av troverdighet, vil du passe godt inn sammen med dine kollegaer.

Vi tilbyr

 • En sentral lederstilling med stor påvirkningsmulighet på viktige samfunnsområder
 • Et lederfellesskap med stort engasjement og evne til nytenking og samfunnsutvikling
 • Tilrettelegging med overgangsbolig i startfasen
 • Flyttegodtgjøring
 • Godt barnehagetilbud
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Vil du vite mer om stillingen? Ta gjerne kontakt med:

Våre rådgivere i Skagerak Consulting: 

  Eller:

Søknadsfrist: 26. november

Send søknad via vårt skjema her

Powered by Labrador CMS